מאגר ספרי קודש

שמות התנאים והאמוראים - אות ב'

(הקודם) « שמות התנאים והאמוראים - אות א'
» שמות התנאים והאמוראים - אות ג' (הבא)

בַּאלִי. בָּבָא בֶּן בּוּטָא. רַב בֵּבַי. בֶּן בַּג בַּג. בְּהֵא. רַב בּוּדְיָא. ר' בּוּרְקִי. בַּטִּיטַיי. בָּטְנִית. בְּרֵיהּ דְּאַבָּא שָׁאוּל בֶּן בָּטְנִית. בַּטְרִיס בֶּן יִטְסַס. בֶּן בֵּיבָיי. רַב בֵּיבָּא בְּרֵיהּ דְּר' אַבָּא, ר' בִּיבִין. רַב בֵּיבָי בְּרֵיהּ דְּר' אַמִי. רַב בֵּיבָי בַּר בִּיזְנָא. רַב בֵּיבָי בַּר אָבִין. רַב בֵּיבֵי סְתָם. רַב בֵּיבַי בְּרֵיהּ דְּרַב מְשַׁרְשְׁיָא בְּרֵיהּ דְּרַב בֵּיבַי. רַב בֵּיבַי בַּר אַשִּׁי. רַב בֵּיבַי בַּר דַּלָּא, אוֹ בַּר גּוּלָא, אוֹ בַּר גִּידָל. ר' בֵּיבַי מַרְגַּנְיָא. רַב בֵּיבַי בֶּן אַבַּיֵי. ר' בֵּיבִּי בַּר אַחָא. רַב בִּיבִּי בַּר כָּהֲנָא. ר' בִּיזְנָא בַּר זַבְדָּא. רַב בִּינִי. ר' בִּיסָא, אוֹ ר' בִּיסְנָא. ר' בִּירִים. אַבָּא בִּירָאָה. ר' בִּירְנָא. ר' בַּיתָּא בַּר בִּיזְנָא. בַּיְיתוּס בֶּן זוּנִין. רַבִּי בַּיְיתוּס. בַּלְוָטִי. בֶּן בּוּכְרִי. בֶּן בּוּנֵים. בּוּנִיס, בֶּן בּוּנִיס. בֶּן תֵּימָא. ר' בַּנָּאָה. ר' בַּנָּאָה בְּרֵיהּ דְּר' עוּלָא. ר' בַּנָּאָה אַחוּהָּ דְּר' חִיָּיא בַּר אַבָּא. ר' בַּנְיֵי. בִּנְיָמִין הַצַּדִּיק. ר' בִּנְיָמִין בַּר יֶפֶת. ר' בִּנְיָמִין בַּר גִּידָל. ר' בִּנְיָמִין בַּר חִיָּיא. ר' בִּנְיָמִין בַּר לֵוִי. בִּנְיָמִין גְּנוּבַיָיא. בִּנְיָמִין בַּר אִיהִי. בִּנְיָמִין. בַּר אַשְׁתּוֹר. אַבָּא בִּנְיָמִין. ר' בִּנְיָמִין אַסְיָא. בִּנְיָמִין עַבְדֵי דְּרַב אַשִּׁי. ר' בַּצְלָה. ר' בְּצַלְאֵל בְּרֵבִּי. בַּר דַּלָא. רַב בְּרוּנָא. ר' בְּרוֹקָא חוֹזָאָה. ר' בֶּרֶכְיָה. ר' בֶּרֶכְיָה בְּר' אַבָּא בַר כָּהֲנָא. ר' בֶּרֶכְיָה בְּר' חָמָא הַכּהֵן. ר' בֶּרֶכְיָה בְּר' סִימוֹן בְּר' יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי. ר' בֶּרֶכְיָה בְּר' יְהוּדָה בְּר' סִימוֹן. ר' בֶּרֶכְיָה סָבָא. ר' בֶּרֶכְיָה בּוּצְרַיָה. ר' בַּר קוּרְיָא. ר' בַּתָּא בֶּן בְּתֵירָה.

באלי. בבא בן בוטא. רב בבי. בן בג בג. בהא. רב בודיא. ר' בורקי. בטיטיי. בטנית. בריה דאבא שאול בן בטנית. בטריס בן יטסס. בן ביביי. רב ביבא בריה דר' אבא, ר' ביבין. רב ביבי בריה דר' אמי. רב ביבי בר ביזנא. רב ביבי בר אבין. רב ביבי סתם. רב ביבי בריה דרב משרשיא בריה דרב ביבי. רב ביבי בר אשי. רב ביבי בר דלא, או בר גולא, או בר גידל. ר' ביבי מרגניא. רב ביבי בן אביי. ר' ביבי בר אחא. רב ביבי בר כהנא. ר' ביזנא בר זבדא. רב ביני. ר' ביסא, או ר' ביסנא. ר' בירים. אבא ביראה. ר' בירנא. ר' ביתא בר ביזנא. בייתוס בן זונין. רבי בייתוס. בלוטי. בן בוכרי. בן בונים. בוניס, בן בוניס. בן תימא. ר' בנאה. ר' בנאה בריה דר' עולא. ר' בנאה אחוה דר' חייא בר אבא. ר' בניי. בנימין הצדיק. ר' בנימין בר יפת. ר' בנימין בר גידל. ר' בנימין בר חייא. ר' בנימין בר לוי. בנימין גנובייא. בנימין בר איהי. בנימין. בר אשתור. אבא בנימין. ר' בנימין אסיא. בנימין עבדי דרב אשי. ר' בצלה. ר' בצלאל ברבי. בר דלא. רב ברונא. ר' ברוקא חוזאה. ר' ברכיה. ר' ברכיה בר' אבא בר כהנא. ר' ברכיה בר' חמא הכהן. ר' ברכיה בר' סימון בר' יהושע בן לוי. ר' ברכיה בר' יהודה בר' סימון. ר' ברכיה סבא. ר' ברכיה בוצריה. ר' בר קוריא. ר' בתא בן בתירה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר