0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:20בכיוון אחר - סיפורי חזרה בתשובה
01:20-02:35הרב מאיר שלמה זי"ע - עניין נס חנוכה
03:00-04:30הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן - חנוכה
05:00-05:50הרב פינחס יניב רפאלי - שיחה על פי תורת רבנו
06:00-06:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה בעניין האמונה
06:20-07:20הרב ברוך זרובבל - סיפור שבעת הקבצנים
07:20-07:45הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
07:45-07:55הרב אהרון ישכיל - החיזוק היומי
08:00-08:05הרב בועז ברדה - פינת ההלכה
08:30-08:55הרב אייל אהרון - שיחות חיזוק לבוקר
09:30-09:45הרב אברהם ציון - ליקוטי עצות חנוכה
10:00-10:10הרב אהרון ישכיל - החיזוק היומי
10:30-11:30הרב ארז משה דורון - חג האורים
12:00-12:30הרב מאיר סייג - שיחה בתורת רבנו
13:00-13:45הרב יניב רפאלי - ליקוטי הלכות חנוכה
14:00-14:35הרב אברהם פלג - בירורים בליקוטי מוהר"ן
15:00-16:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
17:00-18:30 הדלקת נרות ומוזיקה לחנוכה
19:00-19:25הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב10-דקות - ראש השנה
19:30-19:35הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה-חנוכה
19:45-19:55הרב מאור קריו - נקודה בעניין חנוכה
20:00-20:15הרב אברהם ציון - ליקוטי עצות חנוכה
21:00-21:30הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן - חנוכה
22:00-22:10 סיפורים על גדולי החסידות
23:00-23:50הרב אייל אהרון - חג האורים
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:05הרב אברהם פלג - בירורים בליקוטי מוהר"ן
01:15-02:25הרב גודלבסקי - שיעור לחנוכה
03:00-03:40הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
05:05-06:15הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן חנוכה
06:30-06:35הרב אברהם ציון - מעדנים קצרים מרבנו
07:35-08:00הרב רמי פדלון - אור הפשיטות
08:00-08:05הרב בועז ברדה - פינת ההלכה חנוכה
08:15-08:25מוהרא"ש זי"ע - התחזקות יומית באמונה
08:45-09:50הרב עופר שלמה גיסין - חג האורים
10:00-10:50הרב אברהם ציון - חג החנוכה
11:30-11:55הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
12:30-13:10הרב ברוך זרובבל - חידושים בעניין חנוכה
13:30-14:40הרב יצחק בזאנסון - נצחון החנוכה
15:00-15:30מפי נכד רבנו - סיפורי מעשיות מרבי נחמן זי"ע
16:00-16:10הרב אייל אהרון - שיחה לחג החנוכה
16:30-17:00מוהרא"ש זי"ע - גילוי אלקות בניסי החג
17:00-18:15 הדלקת נרות ומוזיקה לחנוכה
18:15-18:50הרב רמי פדלון - עניין הדלקת הנרות
19:00-19:25הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב10-דקות - ראש השנה
19:30-19:35הרב משה יעקב - הלכות חנוכה
20:00-20:50הרב אברהם ציון - חג החנוכה
21:30-22:15הרב מיכי יוספי - חנוכה
22:30-23:40הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:20הרב פינחס יניב רפאלי - שיחה על פי תורת רבנו
01:40-02:30הרב אברהם ציון - חג החנוכה
02:45-02:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה בעניין האמונה
03:10-03:25 סיפורים מהתנ"ך
03:45-04:15הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן - חנוכה
05:00-06:05הרב אהרון ישכיל - פירוש לסיפורי מעשיות
06:25-06:50הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
07:30-07:50 סיפורים מגדולי החסידות
08:00-08:10הרב אייל אהרון - שיחת התחזקות
08:30-09:40הרב יצחק בזאנסון - נצחון החנוכה
10:00-10:30הרב מאיר סייג - שיחה בתורת רבנו
11:00-11:40הרב יהודה נקי - הלכות חנוכה
12:00-13:00הרב מאור קריו והזמר שי גז - שיחת חברים
13:30-14:35הרב עופר שלמה גיסין - חג האורים
15:00-15:45הרב יניב רפאלי - ליקוטי הלכות חנוכה
16:25-16:55הרב שלום ארוש - נסים של חנוכה
17:00-18:00 הדלקת נרות ומוזיקה לחנוכה
18:00-18:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה בעניין האמונה
19:00-19:25הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב10-דקות - ראש השנה
19:30-20:10הרב יהודה נקי - הלכות חנוכה
20:30-20:50הרב אברהם ציון - שיחות התחזקות קצרות
21:00-21:35הרב רמי פדלון - עניין הדלקת הנרות
22:00-22:45הרב מיכי יוספי - חנוכה
23:00-23:50הרב מאור קריו - ליקוטי מוהר"ן חנוכה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:20-01:15הרב בנימין זאב חשין זי"ע - חג האורים
01:40-03:15הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבנו
03:30-04:25הרב גודלבסקי - שיעור לחנוכה
05:10-05:30 סיפורים על גאונים קדמונים
06:00-06:10הרב גידי רונן - קצרים
08:00-08:05הרב משה יעקב - הלכות חנוכה
08:30-08:55הרב אייל אהרון - שיחות חיזוק לבוקר
09:30-10:25הרב אהרון ישכיל - שמחת החג
11:00-11:50הרב אברהם ציון - חג החנוכה
14:00-14:20 סיפורים על חכמי המזרח
15:00-15:35הרב רמי פדלון - עניין הדלקת הנרות
16:00-16:30הרב שלום ארוש - נסים של חנוכה
17:00-18:00 הדלקת נרות ומוזיקה לחנוכה
18:00-18:20הרב אברהם ציון - שיחות התחזקות קצרות
19:00-19:25הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב10-דקות - ראש השנה
19:30-19:35הרב בועז ברדה - פינת ההלכה חנוכה
20:00-20:45הרב מיכי יוספי - חנוכה
21:15-21:30 סיפורים מהתנ"ך
21:45-22:15הרב מאיר סייג - שיחה בתורת רבנו
22:45-24:15הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן - חנוכה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-01:20הרב יעקב חיון - התחזקות
01:30-01:45הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
02:15-03:50הרב עופר שלמה גיסין - התחזקות מליקוטי מוהר"ן
04:15-04:20הרב אברהם ציון - מעדנים קצרים מרבנו
04:40-05:50הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
06:15-06:30 סיפורים על רבנו
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה-חנוכה
08:30-09:00הרב אייל אהרון - החיזוק היומי
09:30-10:00הרב מאיר סייג - שיחה בתורת רבנו
10:30-11:40הרב אברהם ציון - נקודה בעניין חנוכה
12:30-13:30הרב ארז משה דורון - חג האורים
14:00-14:15מוהרא"ש זי"ע - חנוכה
14:40-14:50הרב אהרון ישכיל - החיזוק היומי
15:00-15:50הרב מאור קריו - ליקוטי מוהר"ן חנוכה
16:15-16:25הרב גידי רונן - קצרים
17:00-17:30הרב שלום ארוש - נסים של חנוכה
18:00-18:35הרב רמי פדלון - עניין הדלקת הנרות
19:00-19:25הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב10-דקות - ראש השנה
19:30-19:35הרב בועז ברדה - פינת ההלכה חנוכה
20:00-20:40הרב ברוך זרובבל - חידושים בעניין חנוכה
21:00-22:20קובי סלע - מצעד הפיזמונים
22:45-23:55הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:15-01:25הרב אברהם ציון - נקודה בעניין חנוכה
02:00-02:30הרב מאיר סייג - שיחה בתורת רבנו
02:40-04:10הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן - חנוכה
04:45-04:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה בעניין האמונה
05:00-05:55הרב אהרון ישכיל - שמחת החג
06:20-06:50 סיפורים מגדולי החסידות
07:15-07:20הרב אברהם ציון - מעדנים קצרים מרבנו
07:45-07:55הרב אהרון ישכיל - החיזוק היומי
08:00-08:10הרב אייל אהרון - שיחה לחג החנוכה
08:30-08:55הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב10-דקות - ראש השנה
09:00-09:10 קריאת פרשת השבוע
09:15-10:05הרב שמחה רז זצ"ל - חנוכה
11:30-11:40 קריאת פרשת השבוע
12:00-12:10הרב מאור קריו - נקודה בעניין חנוכה
12:30-12:40מוהרא"ש זי"ע - התחזקות יומית באמונה
13:00-13:30הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
13:45-13:50הרב נחמיה וילהלם - ממתק לשבת
14:00-14:45הרב מאיר סייג - בפרשת השבוע
15:00-15:15הרב אברהם ציון - ליקוטי עצות חנוכה
שעהתוכנית
17:45-19:00 הדלקת נרות ומוזיקה לחנוכה
19:00-19:05הרב גידי רונן - שיחה קצרה לחנוכה
19:30-20:30הרב מאור קריו ושי גז - מלוה מלכה
20:45-20:50הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה-חנוכה
21:30-22:35הרב אופיר יוליוס - מלווה מלכה - עם הפרשה
23:15-23:40הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב10-דקות - ראש השנה

רדיו ברסלב - קול הנחל פועל כחוק ברישיון
רדיו ברסלב - קול הנחל פועל כחוק ברישיון

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר