0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:15הרב שלום ארוש - שיחה בתורת רבנו
01:45-01:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
02:00-03:30הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש
04:00-04:30הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
05:30-06:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
07:00-08:00הרב יגאל כהן - אמונה ותשובה
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:30הרב ארז משה דורון - חודש אלול
10:00-10:50הרב אברהם ציון - מעדני מלך
12:00-12:10מסיפורי התנ"ך
12:45-13:45מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
14:30-15:45הרב עופר שלמה גיסין - הכנה לראש השנה
15:45-16:25בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
17:00-18:10הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
18:45-18:50הרב בועז ברדה - פינת ההלכה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות - מנחות
19:30-19:55הרב רמי פדלון - חידושים בפרשה
21:00-22:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
23:00-00:00הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:20הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:00-02:20פינת הסיפור הקצר
03:00-04:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
04:15-04:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
04:30-05:00הרב מיכי יוספי - הכנה לתשובה
06:00-07:30הרב יגאל כהן - שיחה לאלול
07:45-07:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:55הרב דניאל סטבסקי הכהן - סיפורי הבעל שם טוב
09:15-10:05הרב יצחק בזאנסון - ליקוטי מוהר"ן
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:40הרב שלום סבג - התחזקות
14:00-14:30מפי נכד רבינו - קריאת סיפורי מעשיות מרבינו
15:00-15:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
15:30-16:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
17:00-18:10הרב אהוד שדה - להיות בשמחה תמיד
18:30-18:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות - מנחות
19:30-19:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
20:00-20:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
21:00-22:00מוהרא"ש זי"ע - חודש התשובה
22:30-23:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
23:55-00:00הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:50הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן - אלול
02:00-03:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
03:30-03:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
04:00-04:40בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
05:00-05:10פינת הסיפור הקצר
05:30-06:30הרב מיכי יוספי - הכנה לראש השנה
07:00-07:20פינת הסיפור הקצר
07:40-07:45הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-09:25הרב שלום סבג - אמונה מעל הכל
10:00-10:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:40הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן בעניין התשובה
14:00-15:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נחמן מברסלב
15:30-15:35הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
16:00-17:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
17:30-18:30הרב אליהו גודלבסקי - שיחה לאלול
18:45-18:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות - מנחות
19:45-20:45הרב אברהם ציון - משיבת נפש
21:00-21:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
21:15-21:30הרב יגאל כהן - שיחה לאלול
21:30-21:50הרב אליעזר מלמד - שיעור בפניני הלכה
23:00-23:45הרב יהודה נקי - הלכות סליחות
23:55-00:00הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:30-01:15הרב מיכי יוספי - אלול ותשובה
02:00-03:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
03:30-04:50הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
05:30-05:45פינת הסיפור הקצר
06:15-07:30הרב יגאל כהן - שיחה לאלול
08:15-08:45הרב דניאל סטבסקי הכהן - סיפורי הבעל שם טוב
09:00-10:00מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
10:30-11:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:30הרב יצחק בזאנסון - אלול
14:00-15:00הרב מאיר שלמה זי"ע - הכנה לתשובה
15:45-16:55הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
18:00-18:20פינת הסיפור הקצר
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות - מנחות
20:00-21:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
21:00-22:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
23:00-00:00הרב ארז משה דורון - הכנה לראש השנה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-02:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
02:30-03:30מוהרא"ש זי"ע - הכנה לתשובה
04:00-05:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
05:30-05:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:45-06:55הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן
07:30-07:40פינת הסיפור הקצר
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:45הרב דניאל סטבסקי הכהן - סיפורי הבעל שם טוב
09:10-09:35הרב רמי פדלון - חידושי תורה
10:00-11:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
11:30-11:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:00-13:40הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
14:00-14:45הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
15:00-16:00הרב בנימין זאב חשין זי"ע - עניין התשובה באלול
16:30-17:35הרב שלום ארוש - הכנה לראש השנה
18:00-18:40הרב יגאל כהן - אמונה והתחזקות
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות - מנחות
19:45-20:45הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
21:00-22:30קובי סלע - מצעד הפזמונים החסידי
22:45-22:50הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
23:00-00:25הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן - אלול
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
02:00-03:20הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן - אלול
03:30-04:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-05:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:00-06:20פינת הסיפור הקצר
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה לשבת
08:20-08:25הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
08:45-08:50קריאת פרשת השבוע
09:15-09:25פינת הסיפור הקצר
10:00-10:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
10:30-10:45הרב יניב רפאלי - ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
12:00-12:05הרב נחמיה וילהלם - ממתק לשבת
12:45-13:15הרב רמי פדלון - חידושים בפרשת השבוע
13:45-13:50הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה לשבת
14:00-15:00הרב שמחה רז זי"ע - תוכנית לשבת - ערוץ 7
15:30-15:35הרב נחמיה וילהלם - ממתק לשבת
16:00-16:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
16:30-16:50הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות-בבא בתרא
17:15-17:40הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
18:30המשך השידורים לחו"ל - שבת שלום - סיום התוכניות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
19:45-20:30שבוע טוב תחילת השידורים
20:30-20:35הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
20:45-21:00שבוע טוב! תחילת השידורים
21:00-21:25הרב רמי פדלון - חידושי תורה
22:00-23:30הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש
23:45-00:05הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות-מסכת מנחות

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה

המצעד השבועי

1
הכל משמיים
מרדכי שפירא
 
0
 
0
2
יבנה
רפאל בן
 
0
 
0
3
אבא
אברהם פריד & ארי היל
 
0
 
0
4
ישתבח שמך
יואלי דיקמן
 
0
 
0
5
רבי נהוראי - רמיקס
יעקב שוואקי
 
0
 
0
6
השלך
מוטי גפנר
 
0
 
0
7
הנשמה רוצה יותר
אהרן רזאל
 
0
 
0
8
לפעמים
מאיר ישראל
 
0
 
0
9
היום
שרולי ליפשיץ
 
0
 
0
10
מזמור לתודה
ישי רוסנק
 
0
 
0
11
לא לפחד
שמחה פרידמן
 
0
 
0
12
רגע של חתן וכלה
יוני גמרמן
 
0
 
0
13
אשרי העם
שלומי גרטנר
 
0
 
0
14
פותח
דוד ברג
 
0
 
0
15
אין אומר
יוסף קוגלר
 
0
 
0
16
אלע אלע
מנדי וייס
 
0
 
0
17
שלום בעולם
אבי דלבנטי וניסים בלאק
 
0
 
0
18
אלוקיי
ברוך וחזקי ליבוביץ
 
0
 
0
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר