0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:10-02:20הרב אופיר - תוכנית לט' באב
02:30-04:40הרב טישר - ט' באב
04:50-05:50הרב יונתן - תוכנית לט' באב
06:00-07:00הרב יפתח - ט' באב
07:10-07:50הרב שימי - סיפור לט' באב
08:00-08:10הרב שימי - הלכות ט' באב
08:20-09:10הרב אהוד שדה - עניין ט' באב
09:20-10:10הרב טייכנר - שיעור לט' באב
10:20-11:50הרב יגאל כהן - יום ט' באב
12:00-12:45הרב מיכי יוספי - ט' באב
13:00-14:30הרב אברהם ציון - סיפור החורבן
14:40-15:25הרב מיכי יוספי - שיחה על תשעה באב
15:50-16:15הרב שי - ט' באב
16:25-17:05הרב שימי - ליל ט' באב
17:15-17:30הרב שימי - סיפור לט' באב
17:40-18:20הרב שימי - סיפור לט' באב
18:20-19:50הרב יונתן - ט' באב
23:00-23:50הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:10הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:00-02:20פינת הסיפור הקצר
03:00-04:10הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
04:30-05:30הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
06:00-07:30הרביגאל כהן - תוכנית התחזקות באמונה
07:45-07:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:15-08:45הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:00-10:00הרב יצחק בזאנסון - לימוד בתורת רבינו
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:15-12:25הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
12:30-13:20הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
14:00-14:30נכד רבנו - סיפורי מעשיות מרבנו
15:00-15:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
15:30-16:40הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבנו
17:00-18:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
18:30-18:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
19:30-19:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
20:00-20:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
21:00-22:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
22:30-23:20הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
23:55-00:00הרב בועז ברדה - הלכה יומית
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:30הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
02:00-03:15הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
03:30-03:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
04:00-04:40בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
05:00-05:10פינת הסיפור הקצר
05:30-06:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
07:00-07:20פינת הסיפור הקצר
07:40-07:45הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:30-09:30הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
10:00-10:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
14:00-15:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבנו
15:30-15:35הרב בועז ברדה - פינת ההלכה
16:00-17:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
17:30-18:30הרב גודלבסקי - שיחת חיזוק
18:45-18:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
19:30-19:40הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
20:00-21:40מפי נכד רבינו - מעשה מבעל תפילה
22:00-23:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
23:15-00:15הרב אברהם ציון - משיבת נפש
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:30-01:30הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
02:00-03:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
03:30-04:50הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
05:30-05:50פינת הסיפור הקצר
06:30-07:20הרב יגאל כהן - שיחה באמונה
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:15-08:45הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:15-10:05מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
10:30-11:20הרב אברהם ציון - מעדני מלך
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:30הרב יצחק בזאנסון - לימוד בתורת רבינו
14:00-15:10הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
15:45-16:45הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
18:15-18:25מסיפורי התנ"ך
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
19:30-19:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
19:45-19:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
20:00-20:40הרב אברהם ציון - שפה ברורה
21:00-22:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
23:00-00:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-01:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
02:00-03:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
03:30-04:30הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
05:30-05:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:45-06:55הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
07:30-07:40מסיפורי התנ"ך
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:15-08:55הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:10-09:40הרב רמי פדלון - שיחה ברבנו
10:30-11:40הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
14:00-14:45הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
15:00-16:00הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
16:30-17:30הרב שלום ארוש - התחזקות בשמחה
18:00-18:40הרב יגאל כהן - חג מתן תורה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
19:45-20:45הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
22:45-22:55הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
23:00-00:10הרב מיכי יוספי - תורה ברבנו
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:20הרב אברהם ציון - מעדני מלך
02:00-03:10הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
03:30-04:20הרב אברהם ציון - מעדני מלך
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-05:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:00-06:20סיפורים קצרים מרבינו
08:00-08:15הרב זמיר כהן - הלכות שבת
08:15-08:20הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
08:30-08:35הרב משה חבושה - קריאת פרשת השבוע
09:00-09:10מסיפורי התנ"ך
09:45-09:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
10:30-11:30הרב ארז משה דורון - ממעלת השבת
11:45-12:00קריאת הפרשה נוסח ירושלמי
12:00-12:25הרב שלמה קרליבך זצ"ל - מסיפורי קרליבך
13:00-13:30הרב רמי פדלון - חידושים בפרשת השבוע
14:00-15:00הרב שמחה רז זצ"ל - תוכנית לשבת
15:30-15:50הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
16:15-16:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
16:30-16:35הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה שבת
16:45-17:00קריאת הפרשה נוסח ירושלמי
17:00-18:00הרב יגאל כהן - לקראת שבת
18:15-18:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
18:50המשך השידורים לחו"ל - שבת שלום - סיום התוכניות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
21:00-21:50הרב יהודה נקי - הלכות ט' באב
22:00-23:00הרב אהוד שדה - תוכנית לט' באב
23:10-23:50הרב שימי - ליל ט' באב
23:55-00:15הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה

המצעד השבועי

1
צימאון
זבולון נתנוב
 
0
 
0
2
עבדך - רמיקס
לב טהור
 
0
 
0
3
אלף בית גימל
יעקב שוואקי
 
0
 
0
4
שחלק
שלמה כהן
 
0
 
0
5
לבדו
אוהד מושקוביץ
 
0
 
0
6
אשמח
פרחי מיאמי
 
0
 
0
7
נפשי
ישי ריבו ומטי שטיינמץ
 
0
 
0
8
מסתתר
מתי שריקי
 
0
 
0
9
לא נפסיק לרקוד
ארי גולדוואג
 
0
 
0
10
אנה אלך
הראל טל
 
0
 
0
11
חייך לתקווה
צח חכים
 
0
 
0
12
נשמה'לה
יהודה גרין
 
0
 
0
13
כל המשמח
נתי לוין (חדד)
 
0
 
0
14
מירוץ הזמן
מאיר גרין
 
0
 
0
15
מאירים נשמות
אלחי רפואה
 
0
 
0
16
שנשמור
מוטי רוטמן
 
0
 
0
17
עשה
שמעון קרמר
 
0
 
0
18
והכל טוב
יוני שלמה
 
0
 
0
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר