0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
01:00-02:00הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
02:30-02:55הרב רמי פדלון - חידושים בפרשה
03:30-04:45הרב מאור קריו - שיעור בליקוטי מוהר"ן
05:00-05:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
06:00-06:45הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
07:00-07:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
07:30-07:45הרב אברהם ציון - קצר ולעניין
08:00-08:25הרב אייל אהרון - שיחת התחזקות
09:00-09:45הרב מאור קריו ושי גז - שיחת חברים
10:30-11:30מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
12:00-13:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
14:00-15:15הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
15:45-16:15הרב מאיר סייג - שיחה בתורת רבנו
16:30-17:05הרב אברהם פלג - שיעור בליקוטי מוהר"ן
17:30-17:40הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
18:00-18:10הרב שלום ארוש - חיזוק יומי
19:00-19:15הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - פסחים
19:30-20:20הרב יעקב חיון - התחזקות
21:00-22:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
23:00-24:00הרב מאור קריו - תוכנית תורה ושירה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:05הרב אברהם פלג - שיעור בליקוטי מוהר"ן
01:30-02:20הרב עופר ארז - שיעור בליקוטי מוהר"ן
03:00-04:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
04:30-05:30הרב יואל ראטה - התחזקות
06:00-07:10הרב אהוד שדה - להיות בשמחה תמיד
07:30-07:40 מסיפורי התנ"ך
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-08:35מוהרא"ש זי"ע - החיזוק היומי
09:00-09:50הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
10:00-10:10הרב שלום ארוש - חיזוק יומי
10:30-12:00הרב אברהם ציון - ליקוטי עצות
12:30-12:45הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה
12:45-12:55הרב שחר אידלמן - חיזוק יומי
13:30-14:45הרב ישראל דגן - התבודדות בשדה
15:30-16:00מפי נכד רבינו - קריאת סיפורי מעשיות מרבינו
16:30-16:40הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
17:00-18:00מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
18:30-18:40הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
19:00-19:15הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - פסחים
19:30-20:05הרב אברהם ציון - אקטואליה
20:10-20:30הרב ברוך זרובבל - שיעור בסיפורי מעשיות
21:00-21:20הרב אליעזר מלמד - שיעור בפניני הלכה
22:00-22:25הרב אופיר יוליוס - סיפורי הבעל שם טוב
23:15-24:15הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:20הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
02:00-02:40הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
03:30-03:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
04:00-04:25הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה - כשרות
05:00-05:05מוהרא"ש זי"ע - החיזוק היומי
05:30-06:20הרב יעקב חיון - התחזקות
07:00-07:20 פינת הסיפור הקצר
07:40-07:45הרב אברהם ציון - שיחה קצרה
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:15-08:25הרב אייל אהרון - שיחת התחזקות
08:30-09:30הרב מרדכי סופרין - ליקוטי הלכות
09:50-10:00הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
10:30-11:30הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
12:30-14:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
14:00-14:30הרב מאיר סייג - שיחה בתורת רבנו
15:30-15:35הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
16:00-17:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
17:30-18:40הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נחמן מברסלב
19:00-19:15הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - פסחים
19:30-19:45הרב אופיר יוליוס - סיפורי הבעל שם טוב
20:30-20:45הרב אברהם ציון - קצר ולעניין
21:00-22:15הרב ישראל דגן - התבודדות בשדה
22:30-22:40הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
23:00-23:50מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
01:30-02:30הרב אברהם ג"קי - ליקוטי מוהר"ן
03:00-04:15הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
05:30-05:50 סיפורים קצרים מרבינו
07:00-07:30הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:15-08:40הרב אייל אהרון - שיחת התחזקות
09:00-10:00הרב שלום ארוש - התחזקות בעניינים אקטואלים
10:00-11:30הרב אברהם ציון - ליקוטי עצות
12:00-13:00הרב יצחק בזאנסון - לימוד בתורת רבינו
13:30-13:50הרב ברוך זרובבל - סיפור מאבידת בת המלך
14:30-15:00הרב רמי פדלון - ענייני דיומא
15:30-15:45הרב עופר ארז - מענייני רבנו
16:00-16:50הרב יעקב חיון - התחזקות
17:30-18:20הרב אברהם ציון - מעדני מלך
19:00-19:15הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - פסחים
19:30-20:05הרב יואל ראטה - שיעור התחזקות
20:30-20:50 סיפורים קצרים מרבינו
21:00-22:00הרב מאור קריו - תוכנית תורה ושירה
22:30-23:45הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-02:00הרב אברהם ציון - ליקוטי עצות
02:30-02:50הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה תלמוד תורה
03:30-04:45הרב יעקב חיון - התחזקות
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה
05:30-06:20הרב יעקב חיון - התחזקות
07:00-07:10 פינת הסיפור הקצר
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-08:55הרב אייל אהרון - שיחת התחזקות
09:00-09:30הרב מאיר סייג - שיחה בתורת רבנו
10:10-10:15מוהרא"ש זי"ע - החיזוק היומי
10:30-12:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
12:30-12:40הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
13:30-14:05הרב יואל ראטה - שיעור התחזקות
15:00-15:45הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
16:30-17:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
18:00-18:15הרב אברהם ציון - קצר ולעניין
19:00-19:15הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - פסחים
20:00-20:35הרב אברהם ציון - אקטואליה
21:00-22:30קובי סלע - מצעד הפזמונים
22:45-22:55הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
23:00-24:00הרב אברהם ציון - אשר בנחל שאלות תשובות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:20הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:00-02:30הרב שלום סבג - שיחה באמונה
03:30-04:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה
05:30-05:40הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
06:00-06:20 מגדולי החסידות
07:00-07:15הרב אברהם ציון - קצר ולעניין
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה לשבת
08:30-08:35מוהרא"ש זי"ע - החיזוק היומי
09:00-09:10 קריאת פרשת השבוע
09:30-10:30הרב משה יעקב - תוכנית לפרשת השבוע
11:15-11:30הרב אברהם ציון - קצר ולעניין
11:40-11:50 גדולי החסידות
12:00-12:15הרב ברוך זרובבל - אור בהירות הדרך
12:20-12:30 קריאת פרשת השבוע
12:30-12:55הרב יניב רפאלי - ליקוטי הלכות על פרשת השבוע
13:00-13:30הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
14:00-14:45הרב מאיר סייג - תוכנית לפרשת השבוע
15:00-15:25הרב יניב רפאלי - ליקוטי הלכות על פרשת השבוע
15:30-15:45הרב אברהם ציון - קצר ולעניין
16:00-16:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה לשבת
16:15-16:25 קריאת פרשת השבוע
18:30-18:45הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - פסחים
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
18:30-19:00הרב מאיר סייג - שיחה בתורת רבנו
19:30-20:30הרב מאור קריו ושי גז - תוכנית מלוה מלכה
21:00-22:30הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש
23:00-23:25הרב אופיר יוליוס - סיפורי הבעל שם טוב
23:45-24:00הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - פסחים

רדיו ברסלב - קול הנחל פועל כחוק ברישיון
רדיו ברסלב - קול הנחל פועל כחוק ברישיון

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר