0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:45הרב גידי רונן - שיעור בליקוטי מוהר"ן
02:00-03:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
03:45-04:45הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
05:00-06:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
06:45-07:15הרב רמי פדלון - שיחה ברבנו
07:30-08:15הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
08:30-09:40הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן
10:00-10:50הרב אברהם ציון - מעדני מלך
11:00-11:10מסיפורי התנ"ך
11:30-11:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
11:45-12:45מוהרא"ש זי"ע - שיחת מוסר
13:00-14:00הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
14:10-15:10הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
15:15-15:55הרב יגאל כהן - התחזקות באמונה
16:00-16:40הרב דודו כהן - סיפורי חזרה בתשובה
17:00-18:10הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
18:15-18:20הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
18:30-18:40הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - זבחים
19:45-20:10הרב רמי פדלון - שיחה בתורת רבנו
20:15-21:05הרב אליהו גודלבסקי - עלים לתרופה
21:15-22:25הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבנו
22:25-23:05הרב שלום סבג - אמונה פשוטה
23:30-00:15הרב יניב רפאלי - שיחה משיחות הר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:30הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
01:45-02:25הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:30-03:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
04:15-05:15הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
05:30-06:10הרב יגאל כהן - אמונה יסוד הכל
06:45-07:25הרב דודו כהן - סיפורים מבעלי תשובה
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה- עומר
08:15-08:45הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:00-10:00הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
10:15-11:45הרבאברהם ציון - שיחות הר"ן
12:00-12:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה- עומר
12:15-12:55הרב שלום סבג - אמונה פשוטה
13:15-14:05מספר נכד רבנו - סיפורי מעשיות מרבנו
14:30-15:45הרב אהרון ישכיל - שיעור בסיפורי מעשיות לרבנו
16:00-17:00הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
17:15-18:25הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
18:50-18:55הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - זבחים
19:40-19:45הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
20:00-20:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
20:30-21:40הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
22:00-23:00הרב ארז משה דורון - ימי העומר
23:15-23:55הרב שלום סבג - אמונה פשוטה
23:55-00:00הרב בועז ברדה - הלכות ספירת העומר
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:10הרב דודו כהן - סיפורי חזרה בתשובה
01:30-02:20הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:45-03:30הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
03:45-04:25הרב דודו כהן - סיפורי חזרה בתשובה
04:30-04:45סיפורים קצרים מרבינו
05:00-06:00הרבאברהם ציון - משיבת נפש
06:15-07:20הרב אהרון ישכיל - שיעור בסיפורי מעשיות לרבנו
07:30-07:50מסיפורי התנ"ך
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה- עומר
08:15-08:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:30-09:20הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
09:30-09:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
10:00-11:30הרבאברהם ציון - שיחות הר"ן
11:45-12:45הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מהר"ן
13:00-14:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
14:15-15:50הרבאברהם ציון - סיפור חיי רבנו נחמן
16:00-17:10הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
17:15-17:45הרב דניאל סטבסקי הכהן - סיפורי הבעל שם טוב
18:00-18:45הרב ברוך זרובבל - שיעור באמונה
18:50-18:55הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - זבחים
19:30-19:35הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה על פי רבנו
20:15-21:15מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
21:30-22:30הרבאברהם ציון - משיבת נפש
22:45-23:55הרב ארז משה דורון - ימי העומר
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:30-01:30הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
01:45-02:45הרב אברהם ציון - מעדני מלך
03:00-04:00הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
04:15-04:45הרב שלום סבג - שמחת החיים
05:00-05:20מסיפורי התנ"ך
05:35-06:20הרב יגאל כהן - שיחה באמונה
06:35-07:45הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה- עומר
08:15-09:30הרב אליהו גודלבסקי - ההכנה בימי העומר
09:45-10:35מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
10:50-11:40הרב אברהם ציון - מעדני מלך
12:15-13:15הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
13:30-14:35הרב אהרון ישכיל - שיעור בסיפורי מעשיות לרבנו
15:00-16:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
16:15-17:15הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
17:45-17:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
18:00-18:10פינת הסיפור הקצר
18:30-18:55סיפורי הרב קרליבך
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - זבחים
20:15-20:45הרב דניאל סטבסקי הכהן - סיפורי הבעל שם טוב
21:00-22:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
22:45-23:45הרב ארז משה דורון - התחזקת בשמחה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-01:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
01:45-02:45הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
03:00-04:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
04:45-05:45הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
06:00-07:00הרב שלום סבג - התחזקות
07:10-07:25סיפורים קצרים מרבינו
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה- עומר
08:15-09:35הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
09:45-10:10הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
10:20-11:25הרב אהרון ישכיל - שיעור בסיפורי מעשיות לרבנו
11:30-12:40הרבאברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
12:50-12:55הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
13:00-13:45הרב יניב רפאלי - שיחה ברבנו
14:00-14:45הרב ברוך זרובבל - שיעור באמונה
15:00-16:00הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
16:15-17:20הרב גידי רונן - שיעור בליקוטי מוהר"ן
17:30-18:30הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
18:45-18:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - זבחים
19:45-20:35הרב שלום סבג - ליקוטי מוהר"ן
21:15-21:20הרב בועז ברדה - הלכות ספירת העומר
21:30-22:00הרב שלום סבג - התחזקות
22:10-23:00הרב אברהם ציון - מעדני מלך
23:05-00:15הרב מיכי יוספי - תורת רבי נחמן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:20הרב אברהם ציון - מעדני מלך
01:45-02:55הרב מאיר שלמה זי"ע - שיעור בליקוטי מוהר"ן
03:15-04:25הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
05:15-05:35סיפורים קצרים מרבינו
06:00-07:00הרב אברהם ציון - מעדני מלך
07:00-07:40הרב יגאל כהן - אמונה יסוד הכל
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה לשבת
08:15-08:20הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
08:30-08:40מסיפורי התנ"ך
09:00-10:00הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מהר"ן
10:15-10:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
10:30-10:35הרב נחמיה וילהלם - ממתק לשבת
10:45-11:00הרב אהרון ישכיל - שיחה קצרה לפרשה
11:00-11:05קריאת פרשת השבוע
11:30-11:55הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
12:00-12:25הרב ברוך זרובבל - שיעור בסיפורי מעשיות
12:30-13:30הרב ארז משה דורון - עניין עונג שבת
13:45-14:15הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
14:30-15:30הרב נתי רביץ - עונג שבת
15:45-16:00הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
16:15-16:20הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה לשבת
16:30-16:45הרב אהרון ישכיל - שיחה קצרה לפרשה
16:45-17:05הרב ברוך זרובבל - סיפור מאבידת בת המלך
17:15-17:35הרב יניב רפאלי - ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
18:30-18:35הרב נחמיה וילהלם - ממתק לשבת
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
20:30-21:30שבוע טוב תחילת השידורים
21:30-22:00הרב רמי פדלון - שיחה ברבנו
22:15-23:45הרב אברהם ציון - שו"ת אשר בנחל

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה

המצעד השבועי

1
יגעתי
אלי מרקוס
 
0
 
0
2
בטחו בה'
שמילי אונגר
 
0
 
0
3
יום יום
דוד לואי
 
0
 
0
4
לקום!
דייויד טויב
 
0
 
0
5
שלום רב
ברוך לוין & שמחה ליינר
 
0
 
0
6
אשריך
איתן כ"ץ
 
0
 
0
7
הלב שלי
ישי ריבו
 
0
 
0
8
לך על זה
דוד שפירא
 
0
 
0
9
והיא שעמדה
מאיר בן דרור
 
0
 
0
10
הלב והמעיין
דב הנדלר
 
0
 
0
11
והיא לא פה
דודי פרישמן
 
0
 
0
12
כולם רוצים
עדי גביסון
 
0
 
0
13
עבדים
אביעד דרף
 
0
 
0
14
או-אה
שרולי גרין
 
0
 
0
15
מה לך נפשי
מאיר חג'בי
 
0
 
0
16
נו נו
אורי דוידי
 
0
 
0
17
להודות
עוזי בודנר
 
0
 
0
18
יבנה
רפאל בן
 
0
 
0
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר