0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:30הרב מאיר שלמה זי"ע - התחזקות באמונה
01:30-01:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
02:00-03:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
04:00-04:30הרב רמי פדלון - חידושים בתורה
05:00-05:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
06:30-06:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
07:45-07:50שיר של יום
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
10:00-11:00הרב אברהם ציון - מעדני מלך
11:30-11:40פינת הסיפור הקצר
12:00-12:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
12:30-13:30מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
14:00-15:00הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
15:30-16:10בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
17:00-17:45הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
18:30-18:40פינת הסיפור הקצר
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות- מסכת ערכין
19:30-20:30הרב אליהו גודלבסקי - שיעור בתורת רבנו
21:00-22:30הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נחמן זי"ע
23:00-00:00הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:20הרבאברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:00-02:20פינת הסיפור הקצר
03:00-04:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
04:30-05:30הרב מיכי יוספי - שיעור בתורת רבנו
06:00-07:10הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
07:30-07:40מסיפורי התנ"ך
07:45-07:50שיר של יום
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:30הרב יצחק בזאנסון - לימוד בתורת רבינו
10:00-10:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:45הרב אהרון ישכיל - שיעור בסיפורי מעשיות לרבנו
14:00-15:15הרב ישראל דגן - התבודדות בשדה
15:30-16:00מפי נכד רבינו - קריאת סיפורי מעשיות מרבינו
16:30-16:40הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
17:00-18:05הרב גידי רונן - שיעור בליקוטי מוהר"ן
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות- מסכת ערכין
20:00-20:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
21:00-21:20הרב אליעזר מלמד - שיעור בהלכה
22:00-22:45הרב יניב רפאלי - שיחה בתורת רבנו
23:15-00:25הרב שלום סבג - שיעור בהתחזקות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:30הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
02:00-03:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
03:30-03:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
04:00-04:40הרב דודו כהן - סיפורי בעלי תשובה
05:00-05:10פינת הסיפור הקצר
05:30-06:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
07:00-07:20סיפורים קצרים מרבינו
07:40-07:45הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:20שיר של יום
08:30-09:30הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
10:00-10:10הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:40הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
14:00-15:00הרב אליהו גודלבסקי - שיחת חיזוק
15:30-15:35הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
16:00-17:05הרב אהרון ישכיל - שיעור בסיפורי מעשיות לרבנו
17:30-18:40הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבנו הקדוש
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות- מסכת ערכין
19:30-19:40הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
19:45-21:00מפי נכד רבינו - מעשה משבעה קבצנים
21:30-22:30הרב מיכי יוספי - תורת רבי נחמן
23:00-00:00מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:30-01:30הרב מיכי יוספי - שיעור בתורת רבנו
02:00-03:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
03:30-05:10הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
05:30-05:50סיפורים קצרים מרבינו
07:00-07:30הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה יומית
08:30-08:35שיר של יום
09:00-09:55הרב אליעזר מלמד - שיעור בפניני הלכה
10:30-11:20הרב אברהם ציון - מעדני מלך
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:20הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
14:00-14:20הרב ברוך זרובבל - סיפור מאבידת בת המלך
15:30-16:30הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
17:00-17:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
18:00-18:20סיפורים קצרים מרבינו
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות- מסכת ערכין
20:00-20:40הרב שלום סבג - שיחת חיזוק
21:00-21:50הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
23:00-00:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-02:00הרבאברהם ציון - משיבת נפש
02:30-03:30הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
04:00-05:10הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן
05:45-07:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהרן בשפה ברורה
07:15-07:25מסיפורי התנ"ך
07:45-07:50שיר של יום
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:40הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
09:00-09:25הרב רמי פדלון - חידושי תורה
10:00-11:05הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
11:30-11:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:00-13:00הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
13:30-14:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
15:00-16:00הרב אברהם ציון - אשר בנחל שאלות תשובות
16:30-17:20הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
18:00-18:20סיפורים קצרים מרבינו
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות- מסכת ערכין
20:00-20:30הרב שלום סבג - שמחה ואמונה
21:00-22:30קובי סלע - מצעד הפזמונים החסידי
22:45-22:55הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
23:00-00:00הרב מיכי יוספי - תורת רבי נחמן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:20הרבאברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:00-03:15הרב גידי רונן - שיעור בליקוטי מוהר"ן
03:30-04:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-05:40הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
06:00-06:20סיפורים קצרים מרבינו
07:45-07:50שיר של יום
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה לשבת
08:30-08:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
09:00-09:05הרב נחמיה וילהלם - ממתק לשבת
09:30-09:35קריאת פרשת השבוע
10:30-10:40סיפורים מגדולי החסידות
11:30-11:50הרב זרובבל - שיעור בסיפורי מעשיות
12:30-12:50הרב יניב רפאלי - ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
13:00-13:15פינת הסיפור הקצר
13:30-14:00הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
15:00-16:00הרב שמחה רז זי"ע - תוכנית לשבת - ערוץ 7
17:30-17:35הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה לשבת
17:45-18:00הרב אהרון ישכיל - שיחה קצרה לפרשה
18:00-18:20הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה - שבת
18:30-18:50הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות- מסכת ערכין
19:00המשך השידורים לחו"ל - שבת שלום - סיום התוכניות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
19:45-21:00שבוע טוב תחילת השידורים
21:00-21:30הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
22:00-22:30הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש
22:30-23:45הרב אברהם ציון-שידור חי - שאלות ותשובות למוהרא"ש
23:45-00:05הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות- מסכת ערכין

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה

המצעד השבועי

1
אבא
אברהם פריד & ארי היל
 
0
 
0
2
הכל משמיים
מרדכי שפירא
 
0
 
0
3
הנשמה רוצה יותר
אהרן רזאל
 
0
 
0
4
עבדים
אביעד דרף
 
0
 
0
5
רבי נהוראי - רמיקס
יעקב שוואקי
 
0
 
0
6
יבנה
רפאל בן
 
0
 
0
7
לפעמים
מאיר ישראל
 
0
 
0
8
ישתבח שמך
יואלי דיקמן
 
0
 
0
9
השלך
מוטי גפנר
 
0
 
0
10
דע דע דע
סיני מעודה
 
0
 
0
11
והיא שעמדה
מאיר בן דרור
 
0
 
0
12
לב טהור
שמואל נעמן
 
0
 
0
13
היום
שרולי ליפשיץ
 
0
 
0
14
לא לפחד
שמחה פרידמן
 
0
 
0
15
רגע של חתן וכלה
יוני גמרמן
 
0
 
0
16
מזמור לתודה
ישי רוסנק
 
0
 
0
17
אין אומר
יוסף קוגלר
 
0
 
0
18
פותח
דוד ברג
 
0
 
0
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר