0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:15הרב שלום ארוש - שיחה בתורת רבנו
01:45-01:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
02:00-03:30הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש
04:00-04:30הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
05:30-06:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
07:00-07:50הרב יגאל כהן - אמונה ושלום
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:40הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן
10:00-10:50הרב אברהם ציון - מעדני מלך
12:00-12:10מסיפורי התנ"ך
12:45-13:45מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
14:30-15:45הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
15:45-16:25בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
17:00-18:00הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
18:45-18:50הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
19:30-19:55הרב רמי פדלון - חידושים בפרשה
21:00-22:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
23:00-00:00הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:20הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:00-02:20פינת הסיפור הקצר
03:00-04:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
04:15-04:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
04:30-05:40הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
06:00-07:30הרב יגאל כהן - שיחות בנושאים שונים
07:45-07:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
09:15-10:05הרב יצחק בזאנסון - ליקוטי מוהר"ן
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:40הרב שלום סבג - התחזקות
14:00-14:30מפי נכד רבינו - קריאת סיפורי מעשיות מרבינו
15:00-15:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
15:30-16:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
17:00-18:10הרב אהוד שדה - להיות בשמחה תמיד
18:30-18:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
19:30-19:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
20:00-20:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
21:00-22:15מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
22:30-22:55הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
23:55-00:00הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:30הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
02:00-03:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
03:30-03:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
04:00-04:40בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
05:00-05:10פינת הסיפור הקצר
05:30-06:30הרב מיכי יוספי - שיעור בתורת רבנו
07:00-07:20פינת הסיפור הקצר
07:40-07:45הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-09:25הרב שלום סבג - אמונה מעל הכל
10:00-10:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
14:00-15:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נחמן מברסלב
15:30-15:35הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
16:00-17:15הרב ישראל דגן - התבודדות בשדה
17:30-18:30הרב אליהו גודלבסקי - שיחת חיזוק
18:45-18:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
19:45-20:45הרב אברהם ציון - משיבת נפש
21:00-21:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
21:15-22:30נכד רבנו - מעשה משבעת הקבצנים
23:00-23:40הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
23:55-00:00הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:30-01:30הרב מיכי יוספי - תורת רבי נחמן
02:00-03:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
03:30-04:50הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
05:30-05:45פינת הסיפור הקצר
06:15-07:30הרב יגאל כהן - אמונה תמימה
08:15-08:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
09:00-10:00הרב עופר ארז - ליקוטי מוהר"ן
10:30-11:10הרב אברהם ציון - שפה ברורה
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:30הרב יצחק בזאנסון - לימוד בתורת רבינו
14:00-15:00הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
15:45-16:05פינת הסיפור הקצר
18:00-18:20פינת הסיפור הקצר
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
20:30-20:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
21:00-22:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
23:00-23:40הרב שלום סבג - חיזוק באמונה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-02:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
02:30-03:20מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
04:00-05:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
05:30-05:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:45-06:55הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן
07:30-07:40פינת הסיפור הקצר
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:45הרב דניאל סטבסקי הכהן - סיפורי הבעל שם טוב
09:10-09:35הרב רמי פדלון - חידושי תורה
10:00-11:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
11:30-11:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:00-13:40הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
14:00-14:45הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
15:00-16:00הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
16:30-17:15הרב שלום ארוש - התחזקות באמונה
18:00-18:40הרב יגאל כהן - אמונה והתחזקות
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
19:45-20:25הרב שלום סבג - חיזוק באמונה
21:00-22:30קובי סלע - מצעד הפזמונים החסידי
22:45-22:55הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
23:00-23:25הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
02:00-03:00הרב אליהו גודלבסקי - שיעור בתורת רבנו
03:30-03:55הרב ברוך זרובבל - שיחה בתורת רבנו
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-05:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:00-06:20פינת הסיפור הקצר
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה שבת
08:15-08:20הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
08:30-08:45קריאת הפרשה נוסח תימן
09:00-09:10פינת הסיפור הקצר
09:30-09:35הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה שבת
10:30-10:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:00-12:15הרב ברוך זרובבל - שיעור בסיפורי מעשיות
13:00-13:30הרב רמי פדלון - חידושים בפרשת השבוע
14:00-15:00הרב שמחה רז זצ"ל - תוכנית לשבת
15:45-16:15הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
16:30המשך השידורים לחו"ל - שבת שלום - סיום התוכניות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
00:00-00:053
18:30-19:00שבוע טוב! תחילת השידורים
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
20:00-20:30הרב רמי פדלון - ענייני דיומא
21:00-21:25הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
22:00-23:30הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה

המצעד השבועי

1
תפילת חנה
נפתלי קמפה
 
0
 
0
2
קרן אור
זלמן שטוב
 
0
 
0
3
לורד
ברוך שלום בלסופסקי
 
0
 
0
4
המלאך
אלי הרצליך
 
0
 
0
5
גדול השלום
רולי דיקמן
 
0
 
0
6
ותחזינה עינינו
היום השמיני
 
0
 
0
7
אחד יחיד ומיוחד
אבישי אשל
 
0
 
0
8
ליבי ובשרי
יהודה כ"ץ וחבורת מוצ"ש LIVE
 
0
 
0
9
כי אתה עמדי
דובי ברסטון
 
0
 
0
10
דיו נשפך
מאיר בורנשטיין
 
0
 
0
11
הלב
אריה ברונר
 
0
 
0
12
גם גם
MARNIK &SMACK
 
0
 
0
13
טוב ה' לכל
הראל טל
 
0
 
0
14
נשמה יפה
אייל ישראל שטרנליב
 
0
 
0
15
הללויה, הללו ק-ל
ברי וובר
 
0
 
0
16
כמעט
שרולי ברונכר ונתנאל ישראל
 
0
 
0
17
שלום רב
ברוך לוין & שמחה ליינר
 
0
 
0
18
13 (מידות)
יוסף דניאל
 
0
 
0
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר