0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:00הרב שלום ארוש - אמונה ועבודת ה'
01:30-03:00הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש
03:30-04:00הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
04:30-05:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
05:30-05:55הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
06:15-06:45הרב דודו כהן - סיפורים מבעלי תשובה
07:15-07:55הרב יגאל כהן - אמונה ובטחון
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:30-08:55הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
10:00-11:00הרב אברהם ציון - מעדני מלך
11:30-11:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
12:00-12:15פינת הסיפור הקצר
12:45-13:45מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
14:30-15:30הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
16:00-16:40הרב דודו כהן - סיפורי בעלי תשובה
17:15-18:25הרב מיכי יוספי - תורה בליקוטי מוהר"ן
18:45-18:55הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
19:00-19:20הרב אורי בריאלנט - דף יומי בעשר דקות - מנחות
19:30-19:55הרב רמי פדלון - חידושי תורה
21:00-22:35הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבינו
23:00-23:50הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:10הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:00-02:20פינת הסיפור הקצר
03:00-04:10הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
04:30-05:20מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
06:00-07:30הרביגאל כהן - תוכנית התחזקות באמונה
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:15-08:45הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:00-10:00הרב יצחק בזאנסון - לימוד בתורת רבינו
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:15-12:25הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
12:30-13:20הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
14:00-14:30נכד רבנו - סיפורי מעשיות מרבנו
15:00-15:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
15:30-16:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
17:00-18:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
19:00-19:20הרב אורי בריאלנט - דף יומי בעשר דקות - מנחות
20:00-20:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
21:00-22:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
22:30-23:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
23:55-00:00הרב בועז ברדה - הלכה יומית
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:30הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
02:00-02:45הרב ברוך זרובבל - שיחה בתורת רבנו
03:30-03:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
04:00-04:40בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
05:00-05:10פינת הסיפור הקצר
05:30-05:50פינת הסיפור הקצר
06:30-07:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:30-09:30הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
10:00-10:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
14:00-15:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
15:30-15:35הרב בועז ברדה - פינת ההלכה
16:00-17:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבנו
17:30-18:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
18:45-18:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:20הרב אורי בריאלנט - דף יומי בעשר דקות - מנחות
19:30-19:40הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
20:00-21:40מפי נכד רבינו - מעשה מבעל תפילה
22:00-23:00הרב גודלבסקי - עלים לתרופה
23:25-00:15הרב אברהם ציון - מעדני מלך
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:30-01:30הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
02:00-03:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
03:30-04:50הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
05:30-05:50פינת הסיפור הקצר
06:30-07:20הרב יגאל כהן - שיחה באמונה
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:15-08:45הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:15-10:05מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
10:30-11:20הרב אברהם ציון - מעדני מלך
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:30הרב יצחק בזאנסון - לימוד בתורת רבינו
14:00-15:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
16:00-17:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
17:30-17:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
18:00-18:45הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
19:00-19:20הרב אורי בריאלנט - דף יומי בעשר דקות - מנחות
19:45-19:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
20:15-20:25מסיפורי התנ"ך
21:00-22:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
23:00-00:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-02:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
02:30-03:30הרב שלום ארוש - התחזקות בשמחה
04:00-04:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
04:30-05:30הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
06:00-07:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
07:30-07:40מסיפורי התנ"ך
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:15-08:55הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:10-09:40הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
10:30-11:40הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:30הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
14:00-14:45הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
15:00-16:00הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
16:30-17:30הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
18:00-18:40הרב יגאל כהן - חג מתן תורה
19:00-19:20הרב אורי בריאלנט - דף יומי בעשר דקות - מנחות
19:30-20:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
21:00-22:30קובי סלע - מצעד הפזמונים החסידי
22:45-22:55הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
23:00-00:10הרב מיכי יוספי - תורה ברבנו
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:20הרב אברהם ציון - מעדני מלך
02:00-03:00הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
03:30-04:20מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-05:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:00-06:20סיפורים קצרים מרבינו
08:00-08:15הרב זמיר כהן - הלכות שבת
08:15-08:20הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
08:30-08:35הרב משה חבושה - קריאת פרשת השבוע
09:00-09:10מסיפורי התנ"ך
09:45-09:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
10:30-11:30הרב ארז משה דורון - ממעלת השבת
12:00-12:25הרב שלמה קרליבך זצ"ל - מסיפורי קרליבך
13:00-13:30הרב רמי פדלון - חידושים בפרשת השבוע
14:00-15:00הרב שמחה רז זצ"ל - תוכנית לשבת
16:00-16:15הרב אורי בריאלנט - דף יומי בעשר דקות - מנחות
16:15-16:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
16:45-16:50הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה שבת
17:00-18:00הרב יגאל כהן - לקראת שבת
18:30המשך השידורים לחו"ל - שבת שלום - סיום התוכניות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
20:00-20:15שבוע טוב! תחילת השידורים
20:15-20:40הרב רמי פדלון - חידושי תורה
21:15-22:15הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
22:30-23:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
23:45-00:05הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות - מנחות

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה

המצעד השבועי

1
נפשי
ישי ריבו ומטי שטיינמץ
 
0
 
0
2
נשמה'לה
יהודה גרין
 
0
 
0
3
מסתתר
מתי שריקי
 
0
 
0
4
אשמח
פרחי מיאמי
 
0
 
0
5
היי זה הזמן
שלומי גרטנר
 
0
 
0
6
לבדו
אוהד מושקוביץ
 
0
 
0
7
רוצים לשמוח
הקינדרלך
 
0
 
0
8
חייך לתקווה
צח חכים
 
0
 
0
9
נרקוד
אריק דביר
 
0
 
0
10
מירוץ הזמן
מאיר גרין
 
0
 
0
11
והכל טוב
יוני שלמה
 
0
 
0
12
צועק אליך
קובי ברומר
 
0
 
0
13
קול ששון וקול שמחה
אלי מילר
 
0
 
0
14
בית בישראל
דדי & שלומי גרטנר
 
0
 
0
15
ואני בחסדך
גיל ישראלוב
 
0
 
0
16
שובי נפשי
נשמחה ואהרון רזאל
 
0
 
0
17
קרן אור
זלמן שטוב
 
0
 
0
18
ניגון ברדיצ'ב
יואלי קליין
 
0
 
0
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר