0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
01:00-02:00הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
02:30-03:00הרב רמי פדלון - ענייני דיומא
03:30-04:45הרב מאור קריו - שיעור בליקוטי מוהר"ן
05:00-05:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
06:00-06:35הרב אברהם פלג - שיעור בליקוטי מוהר"ן
07:00-07:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
10:00-10:20 מגדולי החסידות
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיעור בחיי מוהר"ן
12:30-13:30מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
14:00-15:00הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
15:30-16:15הרב שלום ארוש - התחזקות באמונה
17:00-17:45הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
18:30-18:40 פינת הסיפור הקצר
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי, מסכת שבת
19:30-20:30הרב אליהו גודלבסקי - שיחת חיזוק
21:00-22:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
23:00-23:50הרב שלום סבג - שמחה ואמונה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:05הרב אברהם פלג - שיעור בליקוטי מוהר"ן
01:30-02:20הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
03:00-04:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
04:30-05:30הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
06:00-07:10הרב אהוד שדה - להיות בשמחה תמיד
07:30-07:45 פינת הסיפור הקצר
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
09:00-09:50הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-12:50הרב אליעזר מלמד - שיעור בפניני הלכה
13:30-14:45הרב ישראל דגן - התבודדות בשדה
15:30-16:00מפי נכד רבינו - קריאת סיפורי מעשיות מרבינו
16:30-16:40הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
17:00-18:00הרב שלום ארוש - התחזקות באמונה
18:30-18:40הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי, מסכת שבת
19:30-19:45הרב אברהם ציון - שיעור קצר בענייני דיומא
20:00-20:20הרב ברוך זרובבל - שיעור בסיפורי מעשיות
21:00-21:20הרב אליעזר מלמד - שיעור בפניני הלכה
22:00-22:45הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
23:15-24:15הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:30הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
02:00-03:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
03:30-03:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
04:00-04:20הרב אליעזר מלמד - שיעור בפניני הלכה
05:00-05:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
05:30-06:10הרב שלום סבג - חיזוק באמונה
07:00-07:20 פינת הסיפור הקצר
07:40-07:45הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:30-09:30הרב שלום ארוש - התחזקות באמונה
09:50-10:00הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:30הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
14:00-15:00הרב אליהו גודלבסקי - שיחת חיזוק
15:30-15:35הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
16:00-17:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
17:30-18:40הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נחמן מברסלב
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי, מסכת שבת
19:30-20:20מפי נכד רבינו - קריאת סיפורי מעשיות מרבינו
21:00-22:15הרב ישראל דגן - התבודדות בשדה
22:30-22:40הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
23:00-24:00מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
02:00-03:00הרב מאור קריו - תוכנית תורה ושירה
03:30-04:45הרבשלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
05:30-05:50 סיפורים קצרים מרבינו
07:00-07:40הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
09:00-10:00הרב שלום ארוש - התחזקות בעניינים אקטואלים
10:30-11:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:20הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
14:00-14:20הרב ברוך זרובבל - סיפור מאבידת בת המלך
15:00-16:30הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש
17:00-17:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
18:00-18:20 סיפורים קצרים מרבינו
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי, מסכת שבת
19:30-20:10הרב שלום סבג - חיזוק באמונה
21:00-22:00הרב מאור קריו - תוכנית שירים וסיפורים מרבנו
22:30-23:20הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
23:45-23:50הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-02:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
02:30-02:50הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה תלמוד תורה
03:30-04:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-06:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
07:00-07:10 פינת הסיפור הקצר
07:30-07:45הרב אברהם פלג - שיעור בליקוטי מוהר"ן
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-08:45הרב משה יעקב - סיפור קצר
09:15-10:00הרב שלום ארוש - התחזקות באמונה
10:10-10:15הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
10:30-12:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
12:30-13:05הרב אברהם פלג - שיעור בליקוטי מוהר"ן
14:05-14:50הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
15:00-16:10הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
16:30-17:20הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
18:00-18:20 סיפורים קצרים מרבינו
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי, מסכת שבת
20:00-20:30הרב אברהם ציון - התחזקות
21:00-22:30קובי סלע - מצעד הפזמונים
22:45-22:55הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
23:00-24:00הרב אברהם ציון - אשר בנחל שאלות תשובות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:20הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:00-03:00הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
03:30-04:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-05:40הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
06:00-06:20 מגדולי החסידות
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה לשבת
08:30-08:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
09:00-09:05הרב נחמיה ווילהיים - ממתק לשבת
09:30-10:30הרב משה יעקב - הפרשה מאירה לי
11:00-11:10 גדולי החסידות
11:30-11:50הרב ברוך זרובבל - שיעור בסיפורי מעשיות
12:15-12:45הרב יניב רפאלי - ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
13:30-14:00הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
14:20-14:30הרב ישראל אדיר - חידוש מעניין הפרשה
15:00-15:30הרב מאיר סייג - חידושים בפרשת חוקת
16:00-16:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה לשבת
16:20-16:35הרב אברהם ציון - שיעור קצר בענייני דיומא
17:00-18:00הרב שמחה רז זצ"ל - תוכנית לשבת
19:15-00:00המשך השידורים לחו"ל - שבת שלום - סיום התוכניות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
21:30-22:30הרב מאור קריו ושי גז - תוכנית מלוה מלכה
23:00-24:30הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש

רדיו ברסלב - קול הנחל פועל כחוק ברישיון
רדיו ברסלב - קול הנחל פועל כחוק ברישיון

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר