0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:10בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
01:20-02:20הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
02:30-03:00הרב רמי פדלון - ענייני דיומא
03:00-04:40הרב ישראל דגן - שיחה מהשדה-התבודדות
05:00-05:40הרב יניב רפאלי - שיחות בתורת רבנו
06:00-06:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
07:20-07:35הרב אברהם ציון - קצר ולעניין
07:45-07:55הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
08:00-08:25הרב אייל אהרון - שיחת התחזקות
08:45-09:10הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה - כשרות
09:25-09:40הרב מאיר סייג - שיחות מתורת רבנו
10:00-11:00הרב אברהם ציון - תורת ברסלב - על רגל אחת
11:30-12:40הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
13:00-13:35הרב אברהם פלג - שיחה בתורת רבנו
13:45-13:55הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
14:00-14:35הרב יניב רפאלי - שיחות מתורתו של רבי נחמן
14:50-14:55הרב מאור קריו - התחזקות
15:05-15:15הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
15:20-15:30הרב שלום ארוש - חיזוק יומי
15:45-17:00הרב יעקב חיון - התחזקות
17:00-17:35 סיפורים מגדולי החסידות
17:50-18:15הרב רמי פדלון - חידושים בפרשה
18:30-18:40 סיפורים מגדולי החסידות
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי מסכת סוכה
19:30-20:30הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן
22:20-23:55הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נחמן מברסלב
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:05הרב אברהם פלג - שיחה בתורת רבנו
01:15-02:05הרב עופר ארז - שיעור בליקוטי מוהר"ן
02:30-03:30הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן
03:45-04:15הרב אברהם ציון - שמחה והתחזקות-על רגל אחת
05:05-06:15הרב אהוד שדה - להיות בשמחה תמיד
06:30-06:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה
07:00-07:10 סיפורים מגדולי החסידות
07:40-08:00הרב ברוך זרובבל - אור בהירות הדרך
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:20-08:25מוהרא"ש זי"ע - החיזוק היומי
08:50-09:40הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
10:10-10:45הרב אברהם ציון - אקטואליה
11:00-11:20 סיפורים קצרים מרבינו
11:45-11:55הרב שלום ארוש - חיזוק יומי
12:00-13:00הרב מאור קריו ושי גז - שיחת חברים
13:20-14:35הרב ישראל דגן - התבודדות בשדה
14:45-15:15מפי נכד רבינו - קריאת סיפורי מעשיות מרבינו
15:30-15:40הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
16:00-17:00הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
17:15-18:15מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
18:40-18:50הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי מסכת סוכה
19:40-20:15הרב אברהם ציון - אקטואליה
20:15-20:35הרב ברוך זרובבל - אור בהירות הדרך
20:45-21:05הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה
21:45-22:10הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
22:30-23:30הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
23:45-24:45הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:20הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
01:40-02:15הרב אברהם ציון - אקטואליה
02:45-02:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
03:10-03:35הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה - כשרות
03:45-04:55הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
05:00-06:05הרב אהרון ישכיל - שיעור בסיפורי מעשיות לרבנו
07:30-07:50 פינת הסיפור הקצר
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:15-08:25הרב אייל אהרון - שיחת התחזקות
08:45-09:45הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
10:45-11:35הרב אברהם ציון - תורת ברסלב - על רגל אחת
11:50-12:05הרב אברהם פלג - שיחה בתורת רבנו
12:20-13:00הרב מאור קריו ושי גז - סיפורים ומשלים
13:50-14:50הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
15:00-15:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
15:20-15:35הרב מאיר סייג - שיחות מתורת רבנו
16:00-16:20הרב זרובבל - פירוש לסיפורי מעשיות
16:40-17:45הרב יעקב חיון - התחזקות
17:45-17:55 פינת הסיפור הקצר
18:30-18:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי מסכת סוכה
19:30-19:45הרב משה יעקב - סיפור קצר
20:00-20:15הרב אברהם ציון - קצר ולעניין
20:30-21:45הרב ישראל דגן - התבודדות בשדה
22:10-22:40הרב רמי פדלון - ענייני דיומא
23:20-24:10מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:20-01:20הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
01:40-02:40הרב אברהם ג"קי - ליקוטי מוהר"ן
03:00-04:00הרב אליהו גודלבסקי - שיחת חיזוק
04:35-04:55הרב זרובבל - פירוש לסיפורי מעשיות
05:10-05:30 סיפורים קצרים מרבינו
05:45-06:05הרב אייל אהרון - מסכת אבות למוהרא"ש זי"ע
06:50-07:20הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
07:45-08:15הרב דודו כהן - סיפורים מבעלי תשובה
08:30-08:55הרב אייל אהרון - שיחת התחזקות
09:10-09:40הרב שלום ארוש - אמונה ועבודת ה"
10:00-11:30הרב אברהם ציון - ליקוטי עצות
11:45-11:50הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
12:00-13:00הרב מרדכי סופרין - ליקוטי הלכות
13:15-14:15הרב יצחק בזאנסון - לימוד בתורת רבינו
14:30-14:50 מגדולי החסידות
15:10-15:40הרב רמי פדלון - ענייני דיומא
16:40-17:55הרב יעקב חיון - התחזקות
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי מסכת סוכה
20:40-21:20הרב מיכי יוספי - התחזקות
22:20-22:35הרב מאיר סייג - שיחות מתורת רבנו
22:45-24:00הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-01:30הרב יעקב חיון - התחזקות
01:30-01:50הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה תלמוד תורה
02:15-03:55הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
04:15-04:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה
04:40-05:50הרב אהוד שדה - להיות בשמחה תמיד
06:15-06:35 סיפורים קצרים מרבינו
06:45-07:00הרב אברהם פלג - שיחה בתורת רבנו
07:20-08:10הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
08:20-08:30הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:00הרב אייל אהרון - החיזוק היומי
09:20-09:35הרב מאיר סייג - שיחות מתורת רבנו
10:30-12:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
12:20-12:25מוהרא"ש זי"ע - החיזוק היומי
13:00-13:45הרב פינחס יניב רפאלי - שיחות הר"ן
14:00-14:10הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
14:15-15:15הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן
15:30-16:00הרב מרדכי סופרין - ליקוטי הלכות
16:10-16:15הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
16:30-16:40 סיפורים מגדולי החסידות
17:00-17:45הרב שלום ארוש - התחזקות באמונה
18:00-18:25הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
18:30-18:50הרב יניב רפאלי - רבי נתן בפרשת השבוע
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי מסכת סוכה
19:30-20:05הרב אברהם ציון - אקטואליה
20:40-20:45הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
21:00-22:30קובי סלע - מצעד הפזמונים
22:45-23:45הרב עופר ארז - שמחה ואמונה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:15-01:05הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
01:30-01:45הרב אברהם פלג - שיחה בתורת רבנו
02:00-02:15הרב מאיר סייג - שיחות מתורת רבנו
02:40-04:20הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
04:30-04:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
05:00-06:00הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
06:20-06:40 מגדולי החסידות
07:15-07:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה
07:45-07:55הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה לשבת
08:15-08:20מוהרא"ש זי"ע - החיזוק היומי
08:30-08:45הרב אהרון ישכיל - שיחה קצרה לפרשה
09:00-09:10 קריאת פרשת השבוע
09:15-09:25הרב נחמיה וילהלם - ממתק לשבת
09:30-10:35הרב אופיר יוליוס - שיחה בפרשת השבוע
10:45-11:05הרב אייל אהרון - שיחה לשבת
11:30-11:50הרב ברוך זרובבל - אור בהירות הדרך
12:10-12:30 פינת הסיפור הקצר
12:30-12:45הרב יניב רפאלי - ליקוטי הלכות על פרשת השבוע
13:00-13:30הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
14:00-14:45הרב מאיר סייג - בפרשת השבוע
15:20-15:30הרב מאור קריו - נקודה בפרשה
15:45-15:55הרב נחמיה וילהלם - ממתק לשבת
15:55-16:55הרב שמחה רז זצ"ל - תוכנית לשבת
17:00-18:00עם אלירן רוקח - שעה של מוזיקה יהודית
18:15-18:30הרב יניב רפאלי - ליקוטי הלכות על פרשת השבוע
18:45-19:15הרב אורי בריליאנט - דף יומי מסכת סוכה
19:15-00:00שבת שלום - סיום התוכניות המשך ליהודי התפוצות
שעהתוכנית
20:30-20:35 שבוע טוב תחילת השידורים
20:35-21:00הרב אורי בריליאנט - דף יומי מסכת סוכה
21:00-21:15הרב אופיר יוליוס - סיפורי הבעל שם טוב
21:45-22:45הרב מאור קריו ושי גז - מלוה מלכה
23:00-24:00הרב אופיר יוליוס - מלווה מלכה עם הפרשה

רדיו ברסלב - קול הנחל פועל כחוק ברישיון
רדיו ברסלב - קול הנחל פועל כחוק ברישיון

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר