0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:15הרב שלום ארוש - להיות בשמחה
01:45-01:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
02:00-03:30הרב אברהם ציון - שאלות ותשובות- אשר בנחל
04:00-04:50הרב עופר ארז - שיחת חיזוק
05:30-06:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
07:00-07:50הרב יגאל כהן - שיחה באמונה
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
10:00-11:00הרב אברהם ציון - מעדני מלך
11:30-11:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
12:00-12:10פינת הסיפור הקצר
12:45-13:45מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
14:30-15:30הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
16:00-16:40בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
17:15-18:15הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
18:45-18:55הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
19:30-20:30הרב מרדכי סופרין - ליקוטי הלכות
21:00-22:35הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נחמן מברסלב
23:00-00:00הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:20הרבאברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:00-02:20פינת הסיפור הקצר
03:00-04:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
04:15-04:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
04:30-05:30הרב מיכי יוספי - שיעור בתורת רבנו
06:00-07:30הרב יגאל כהן - תוכנית חיזוק באמונה
07:45-07:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:40הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:00-10:00הרב יצחק בזאנסון - לימוד בתורת רבינו
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:15-12:25הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
12:30-13:30הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
14:00-14:30מפי נכד רבינו - קריאת סיפורי מעשיות מרבינו
15:00-15:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
15:30-16:30הרב מרדכי סופרין - ליקוטי הלכות
17:00-18:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
18:30-18:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
19:30-19:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
20:00-20:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
20:45-21:55הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
22:30-23:30הרב עופר ארז - התחזקות בתורה
23:55-00:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:30הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
02:00-03:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
03:30-03:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
04:00-04:40הרב דודו כהן - סיפורי בעלי תשובה
05:00-05:10פינת הסיפור הקצר
05:30-06:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
07:00-07:20סיפורים קצרים מרבינו
07:40-07:45הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:30הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
10:00-10:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:40הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
14:00-15:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נחמן מברסלב
15:30-15:35הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
16:00-17:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
17:30-18:30הרב גודלבסקי - שיחת חיזוק
18:45-18:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
19:30-19:40הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
19:45-21:00מפי נכד רבינו - מעשה משבעה קבצנים
21:30-22:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
23:00-23:50הרב עופר ארז - שיעור בליקוטי מוהר"ן
23:55-00:00הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:30-01:30הרב מיכי יוספי - שיעור בתורת רבנו
02:00-03:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
03:30-05:10הרב שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
05:30-05:50סיפורים קצרים מרבינו
06:30-07:20הרב יגאל כהן - שיחה באמונה
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:45הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:15-10:05מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
10:30-11:20הרב אברהם ציון - מעדני מלך
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:20הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
14:00-15:10הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
15:45-16:45הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
18:00-18:20סיפורים קצרים מרבינו
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
19:30-19:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
19:45-19:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
20:00-20:35הרב עופר ארז - שיעור בליקוטי מוהר"ן
21:00-22:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
23:00-00:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-01:50הרב מרדכי סופרין - ליקוטי הלכות
02:30-03:30הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
04:00-05:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
05:30-05:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
06:00-07:10הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
07:30-07:40מסיפורי התנ"ך
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:45הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:10-09:40הרב רמי פדלון - שיחה על פי דברי רבנו
10:15-11:25הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:30הרב עופר ארז - שמחה ואמונה
14:00-14:45הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
15:00-16:00הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
16:30-17:30הרב שלום ארוש - התחזקות באמונה
18:00-18:40הרב יגאל כהן - אמונה ובטחון
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
20:00-20:30הרב שלום סבג - שמחה ואמונה
21:00-22:30קובי סלע - מצעד הפזמונים החסידי
22:45-22:55הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
23:00-00:00הרב מיכי יוספי - תורת רבי נחמן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
02:00-03:00הרב מאיר שלמה זי"ע - התחזקות באמונה
03:30-04:30הרב עופר ארז - ליקוטי מוהר"ן
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-05:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:00-06:20סיפורים קצרים מרבינו
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה שבת
08:15-08:20הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
08:30-08:45קריאת הפרשה בנוסח אשכנז
09:00-09:15פינת הסיפור הקצר
10:00-10:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
10:30-11:30הרב ארז משה דורון - ממעלת השבת
11:45-11:55קריאת פרשת השבוע-ירושלמי
12:00-13:00הרב אהוד שדה - לקראת שבת
13:30-14:00הרב רמי פדלון - חידושים בפרשת השבוע
14:30-15:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
16:00-16:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
16:30-16:35הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה שבת
16:45-16:55קריאת פרשת השבוע-ירושלמי
17:00-18:00הרב יצחק בזאנסון - לקראת שבת
18:15-18:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
18:50המשך השידורים לחו"ל - שבת שלום - סיום התוכניות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
20:15-20:20תחילת השידורים
20:20-21:00שבוע טוב! תחילת השידורים
21:00-21:30הרב רמי פדלון - חידושים בפרשה על פי רבנו
22:00-23:30הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש
23:50-00:10הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה

המצעד השבועי

1
ענווה
מידד טסה ושרולי ברונכר
 
0
 
0
2
מחכים
אלישע בירנבאום
 
0
 
0
3
שחלק
שלמה כהן
 
0
 
0
4
תעשה ברכה
שמילי אונגר
 
0
 
0
5
לא נפסיק לרקוד
ארי גולדוואג
 
0
 
0
6
דע מה
יוני Z
 
0
 
0
7
צימאון
זבולון נתנוב
 
0
 
0
8
ואתם רוקדים
מנדי ג'רופי
 
0
 
0
9
עלינו לשבח
מיכה שקד
 
0
 
0
10
אנה אלך
הראל טל
 
0
 
0
11
עבדך - רמיקס
לב טהור
 
0
 
0
12
והביאותים
יאיר הראל
 
0
 
0
13
אין עוד מלבדו
דוד קליין
 
0
 
0
14
תפילה לשלום ירושלים
עובדיה חממה ואילן דמרי
 
0
 
0
15
שלום עליכם
מישל פרדס
 
0
 
0
16
אלף בית גימל
יעקב שוואקי
 
0
 
0
17
אשמח
פרחי מיאמי
 
0
 
0
18
מסתתר
מתי שריקי
 
0
 
0
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר