0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:15הרב שלום ארוש - להיות בשמחה
01:45-01:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
02:00-03:30הרב אברהם ציון - שאלות ותשובות- אשר בנחל
04:00-04:30הרב רמי פדלון - שיחה בתורת רבנו
05:30-06:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
07:00-07:50הרב יגאל כהן - שיחה באמונה
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
10:00-11:00הרב אברהם ציון - מעדני מלך
11:30-11:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
12:00-12:10פינת הסיפור הקצר
12:45-13:45מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
14:30-15:30הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
16:00-16:40בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
17:15-18:00הרב ברוך זרובבל - שיחה בתורת רבנו
18:45-18:55הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
19:30-19:55הרב רמי פדלון - שיחה בתורת רבנו
21:00-22:35הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נחמן מברסלב
23:00-00:00הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:20הרבאברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:00-02:20פינת הסיפור הקצר
03:00-04:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
04:15-04:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
04:30-05:30הרב מיכי יוספי - שיעור בתורת רבנו
06:00-07:30הרב יגאל כהן - תוכנית חיזוק באמונה
07:45-07:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:40הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:00-10:00הרב יצחק בזאנסון - לימוד בתורת רבינו
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:15-12:25הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
12:30-13:30הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
14:00-14:30מפי נכד רבינו - קריאת סיפורי מעשיות מרבינו
15:00-15:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
15:30-16:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
17:00-18:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
18:30-18:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
20:00-20:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
20:45-21:45הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
22:30-23:15הרב יניב רפאלי - שיחה בתורת רבנו
23:55-00:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:30הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
02:00-03:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
03:30-03:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
04:00-04:40הרב דודו כהן - סיפורי בעלי תשובה
05:00-05:10פינת הסיפור הקצר
05:30-06:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
07:00-07:20סיפורים קצרים מרבינו
07:40-07:45הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:30הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
10:00-10:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:40הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
14:00-15:00הרב אליהו גודלבסקי - שיחת חיזוק
15:30-15:35הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
16:00-17:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
17:30-18:40הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נחמן מברסלב
18:45-18:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
19:30-19:40הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
19:45-21:00מפי נכד רבינו - מעשה משבעה קבצנים
21:30-22:30הרב מיכי יוספי - תורת רבי נחמן
23:00-23:55מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
23:55-00:00הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:30-01:30הרב מיכי יוספי - שיעור בתורת רבנו
02:00-03:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
03:30-05:10הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
05:30-05:50סיפורים קצרים מרבינו
06:30-07:20הרב יגאל כהן - שיחה באמונה
08:15-08:45הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:15-10:15מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
10:30-11:20הרב אברהם ציון - מעדני מלך
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:20הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
14:00-15:00הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
15:45-16:45הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
18:00-18:25הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
20:00-20:20פינת הסיפור הקצר
21:00-22:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
23:00-00:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-02:00הרבאברהם ציון - משיבת נפש
02:30-03:30הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
04:00-05:10הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן
05:45-07:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהרן בשפה ברורה
07:15-07:25מסיפורי התנ"ך
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:45הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:10-09:35הרב רמי פדלון - שיחה בתורת רבנו
10:15-11:25הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:30הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
14:00-14:45הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
15:00-16:00הרב אברהם ציון - אשר בנחל שאלות תשובות
16:30-17:30הרב שלום ארוש - התחזקות באמונה
18:00-18:40הרב יגאל כהן - אמונה ובטחון
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' זבחים
20:00-20:30הרב שלום סבג - שמחה ואמונה
21:00-22:30קובי סלע - מצעד הפזמונים החסידי
22:45-22:55הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
23:00-00:00הרב מיכי יוספי - תורת רבי נחמן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
02:00-03:00הרב מאיר שלמה זי"ע - התחזקות באמונה
03:30-04:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-05:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:00-06:20סיפורים קצרים מרבינו
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה שבת
08:15-08:20הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
08:30-08:45קריאת הפרשה נוסח תימן
09:00-09:15פינת הסיפור הקצר
10:00-10:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
10:30-11:30הרב ארז משה דורון - ממעלת השבת
12:00-12:15הרב ברוך זרובבל - שיעור בסיפורי מעשיות
13:30-14:00הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
14:30-15:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
16:00-16:10הרב איתמר מלכא - קריאת הפרשה בנוסח מרוקאי
16:30-16:35הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה שבת
16:45-17:00הרב יגאל כהן - לקראת שבת
17:00-18:00הרב שמחה רז זצ"ל - תוכנית לשבת
18:15-18:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
19:15המשך השידורים לחו"ל - שבת שלום - סיום התוכניות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
17:30-17:35שבוע טוב תחילת השידורים
18:30-18:50הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות - מנחות
19:00-19:30הרב רמי פדלון - שיחה בתורת רבנו
20:00-20:25הרב ברוך זרובבל - שיחה בתורת רבנו
21:00-22:30הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש
23:00-23:40הרב יגאל כהן - אמונה והתחזקות

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה

המצעד השבועי

1
גדול השלום
רולי דיקמן
 
0
 
0
2
צועק אליך
קובי ברומר
 
0
 
0
3
נרקוד
אריק דביר
 
0
 
0
4
לורד
ברוך שלום בלסופסקי
 
0
 
0
5
שובי נפשי
נשמחה ואהרון רזאל
 
0
 
0
6
תפילת חנה
נפתלי קמפה
 
0
 
0
7
קרן אור
זלמן שטוב
 
0
 
0
8
ותחזינה עינינו
היום השמיני
 
0
 
0
9
רוצים לשמוח
הקינדרלך
 
0
 
0
10
אחד יחיד ומיוחד
אבישי אשל
 
0
 
0
11
היי זה הזמן
שלומי גרטנר
 
0
 
0
12
המלאך
אלי הרצליך
 
0
 
0
13
מלך
נחמן גולדברג
 
0
 
0
14
מלוך
יונגערליך
 
0
 
0
15
נשמה יפה
אייל ישראל שטרנליב
 
0
 
0
16
כי אתה עמדי
דובי ברסטון
 
0
 
0
17
יש הכול
יהודה פרנדליך
 
0
 
0
18
דיו נשפך
מאיר בורנשטיין
 
0
 
0
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר