0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:35הרב שלום ארוש - הכנה לראש השנה
01:45-01:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
02:00-03:30הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש
04:00-04:30הרב רמי פדלון - חידושים בתורה
05:30-06:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
07:00-07:40הרב יגאל כהן - אמונה ובטחון
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:40הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן בעניין התשובה
10:00-11:00הרב אברהם ציון - מעדני מלך
11:30-11:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
12:00-12:10פינת הסיפור הקצר
12:45-13:45מוהרא"ש זי"ע - חודש התשובה
14:30-15:30הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
16:00-16:40בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
17:15-17:45הרב מיכי יוספי - הכנה לתשובה
18:45-18:55הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
19:00-19:20הרב אורי בריאלנט - דף יומי ב-10 דקות-מסכת מנחות
19:30-20:00הרב רמי פדלון - חידושים בתורה
21:00-22:35הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבנו
23:00-00:00הרב שלום סבג - התחזקות באמונה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:20הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:00-02:20סיפורים קצרים מרבינו
03:00-03:40הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן בעניין התשובה
04:15-04:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
04:30-05:15הרב מיכי יוספי - הכנה לראש השנה
06:00-07:30הרביגאל כהן - תוכנית התחזקות באמונה
07:45-07:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:40הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:00-10:00הרב יצחק בזאנסון - לימוד בתורת רבינו
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:15-12:25הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
12:30-13:30הרב מאיר שלמה זי"ע - עניין התשובה באלול
14:00-15:00הרב גודלבסקי - מעלת התשובה
15:15-15:20הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
15:30-16:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
17:00-18:10הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
18:30-18:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:20הרב אורי בריאלנט - דף יומי ב-10 דקות-מסכת מנחות
19:30-19:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
20:00-20:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
20:45-21:55הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
22:30-23:20הרבאברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
23:55-00:00הרב בועז ברדה - פינת ההלכה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:30הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
02:00-03:10הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
03:30-03:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
04:00-04:40בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
05:00-05:10פינת הסיפור הקצר
05:30-06:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
07:00-07:20סיפורים קצרים מרבינו
07:40-07:45הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:30הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
10:00-10:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:40הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן בעניין התשובה
14:00-15:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נחמן מברסלב
15:30-15:35הרב בועז ברדה - הלכה קצרה
16:00-17:10הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
17:30-18:30הרב גודלבסקי - שיעור בתורת רבנו
18:45-18:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:20הרב אורי בריאלנט - דף יומי ב-10 דקות-מסכת מנחות
19:30-19:35הרב בועז ברדה - פינת ההלכה
19:45-21:05הרב מאיר שלמה זי"ע - שיעור בליקוטי מוהר"ן
21:30-22:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
23:00-00:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:30-01:30הרב מיכי יוספי - הכנה לתשובה
02:00-03:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
03:30-04:55הרב גיסין - הכנה לראש השנה
05:30-05:50סיפורים קצרים מרבינו
06:30-07:20הרב יגאל כהן - שיחה באמונה
07:50-08:50הרב גודלבסקי - שיחה לאלול
09:15-10:15מוהרא"ש זי"ע - חודש התשובה
10:30-11:20הרב אברהם ציון - מעדני מלך
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:30הרב יצחק בזאנסון - ליקוטי מוהר"ן
14:00-15:10הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
15:45-16:30הרב יהודה נקי - הלכות - אלול
18:00-18:20פינת הסיפור הקצר
19:00-19:20הרב אורי בריאלנט - דף יומי ב-10 דקות-מסכת מנחות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-01:45הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהרן בשפה ברורה
02:30-03:40הרב אברהם ציון - שפה ברורה
04:00-05:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
05:30-05:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
06:00-07:00הרב ארז משה דורון - הכנה לראש השנה
07:30-07:45פינת הסיפור הקצר
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:35פינת הסיפור הקצר
09:10-09:35הרב רמי פדלון - חידושים בפרשה
10:15-11:25הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
14:00-14:45הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
15:00-16:00הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ימי אלול
16:30-17:35הרב שלום ארוש - מעלת התשובה
18:00-18:40הרב יגאל כהן - אמונה והתחזקות
19:00-19:20הרב אורי בריאלנט - דף יומי ב-10 דקות-מסכת מנחות
20:00-20:50הרב שלום סבג - אלול-סליחות
21:00-22:30קובי סלע - מצעד הפזמונים החסידי
22:45-22:50הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
23:00-23:30הרב מיכי יוספי - הכנה לחודש התשובה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
02:00-03:00הרב מאיר שלמה זי"ע - הכנה לתשובה
03:30-04:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-05:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:00-06:20סיפורים קצרים מרבינו
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה שבת
08:15-08:20הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
08:30-08:45קריאת הפרשה נוסח אשכנז
09:00-09:10פינת הסיפור הקצר
10:00-10:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
10:30-11:30הרב נתי רביץ - עונג שבת
12:00-12:25הרב שלמה קרליבך זצ"ל - מסיפורי קרליבך
13:00-13:30הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
14:30-14:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
15:30-15:50הרב אורי בריאלנט - דף יומי ב-10 דקות-מסכת מנחות
16:00-16:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
16:30-16:35הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה שבת
17:00-18:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
19:10המשך השידורים לחו"ל - שבת שלום - סיום התוכניות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
20:30-20:35תחילת השידורים
21:00-21:25הרב רמי פדלון - חידושי תורה
22:00-23:30הרב אברהם ציון - שאלות ותשובות- אשר בנחל
23:50-00:10הרב אורי בריאלנט - דף יומי ב-10 דקות-מסכת מנחות

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה

המצעד השבועי

1
נפשי
ישי ריבו ומטי שטיינמץ
 
0
 
0
2
לבדו
אוהד מושקוביץ
 
0
 
0
3
אשמח
פרחי מיאמי
 
0
 
0
4
חייך לתקווה
צח חכים
 
0
 
0
5
מסתתר
מתי שריקי
 
0
 
0
6
נשמה'לה
יהודה גרין
 
0
 
0
7
אלף בית גימל
יעקב שוואקי
 
0
 
0
8
עבדך - רמיקס
לב טהור
 
0
 
0
9
מירוץ הזמן
מאיר גרין
 
0
 
0
10
היי זה הזמן
שלומי גרטנר
 
0
 
0
11
רוצים לשמוח
הקינדרלך
 
0
 
0
12
שנשמור
מוטי רוטמן
 
0
 
0
13
והכל טוב
יוני שלמה
 
0
 
0
14
כל המשמח
נתי לוין (חדד)
 
0
 
0
15
קול ששון וקול שמחה
אלי מילר
 
0
 
0
16
אשרי העם
הלל מאיר
 
0
 
0
17
נרקוד
אריק דביר
 
0
 
0
18
שנית
שימי ענגל
 
0
 
0
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר