0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:00בכיוון אחר סיפןרי תשובה
01:45-01:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
02:00-03:30הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש
04:00-04:30הרב רמי פדלון - חידושים בתורה
05:00-05:45הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
06:15-06:25הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
07:00-07:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
07:30-07:35שיר של יום
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
10:00-10:25הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
11:00-12:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
12:30-12:40פינת הסיפור הקצר
13:00-14:00מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
14:30-15:30הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
16:00-16:40בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
17:00-18:00הרב מיכי יוספי - תורת רבי נחמן
18:20-18:45הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
20:00-21:15הרב ישראל דגן - שיחה מהשדה
21:45-22:55הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבנו
23:45-00:15הרב שלום סבג - התחזקות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
01:45-02:05סיפורים קצרים מרבינו
02:30-03:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
04:00-04:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
04:30-05:30הרב מיכי יוספי - תורת רבי נחמן
06:00-06:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:30-07:10הרב שלום סבג - חיזוק באמונה
07:45-07:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:20שיר של יום
08:30-09:10הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:30-10:30הרב יצחק בזאנסון - לימוד בתורת רבינו
11:00-12:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
13:00-13:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
13:30-13:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
14:00-15:10הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
15:30-16:30הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
17:00-17:50הרב עופר ארז - שיעור בליקוטי מוהר"ן
18:30-18:45פינת הסיפור הקצר
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
19:30-19:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
20:00-20:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
21:00-22:05הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
22:30-23:45מוהרא"ש זי"ע - שיחה בתורת רבנו
23:55-00:00הרב בועז ברדה - פינת ההלכה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:30הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
02:00-02:45הרב ברוך זרובבל - שיחה בתורת רבנו
03:00-03:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
03:30-04:10בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
04:30-04:50סיפור קצר
05:30-06:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
07:00-07:10מסיפורי התנ"ך
07:30-07:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
07:45-07:50שיר של יום
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:35הרב אהרון ישכיל - שיעור בסיפורי מעשיות לרבנו
10:00-10:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:40הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
14:00-15:10הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
15:30-15:35הרב בועז ברדה - הלכה קצרה
16:00-17:00הרב אליהו גודלבסקי - שיעור בתורת רבנו
17:30-19:00הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נחמן זי"ע
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
19:30-19:35הרב בועז ברדה - פינת ההלכה
20:00-21:15הרב אליהו גודלבסקי - שיעור בתורת רבנו
22:00-23:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
23:30-23:40הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:30-01:30הרב מיכי יוספי - תורת רבי נחמן
02:00-03:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
03:30-05:10הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
05:30-05:50סיפורים קצרים מרבינו
06:30-06:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
07:00-07:25הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:15-08:20שיר של יום
08:45-09:35מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
10:00-10:50הרב אברהם ציון - מעדני מלך
11:30-11:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:00-12:50הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
13:30-14:00הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
14:30-15:40הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
16:00-17:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
17:30-17:55הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
18:30-18:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
19:30-19:40הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
20:00-20:30הרב שלום סבג - התחזקות
21:00-22:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
23:00-00:00הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-01:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
02:00-03:00הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
03:30-04:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-05:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:00-06:20סיפורים קצרים מרבינו
07:30-07:35שיר של יום
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:20הרב יהודה נקי - הלכות שביעי של פסח
10:00-10:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
10:30-10:40הרב ישראל אדיר - חידוש מעניין הפרשה
11:00-11:10פינת הסיפור הקצר
11:30-11:35הרב נחמיה וילהלם - ממתק לשבת
12:00-12:25הרב ברוך זרובבל - שיעור בסיפורי מעשיות
13:00-13:30הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
14:00-14:25הרב יניב רפאלי - ליקוטי הלכות לפרשת השבוע
15:00-15:05הרב בועז ברדה - הלכות ספירת העומר
15:30-15:40הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
16:00-16:10הרב ישראל אדיר - חידוש מעניין הפרשה
16:30-16:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
17:00-17:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה- עומר
18:00-18:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
19:00סיום השידורים המשך ליהודי חו"ל
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
12:00-12:25הרב ברוך זרובבל - שיעור בסיפורי מעשיות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
20:30-22:20שבוע טוב תחילת השידורים
22:20-23:50הרב אברהם ציון - שאלות ותשובות- אשר בנחל

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה

המצעד השבועי

1
יגעתי
אלי מרקוס
 
0
 
0
2
בטחו בה'
שמילי אונגר
 
0
 
0
3
יום יום
דוד לואי
 
0
 
0
4
לקום!
דייויד טויב
 
0
 
0
5
שלום רב
ברוך לוין & שמחה ליינר
 
0
 
0
6
אשריך
איתן כ"ץ
 
0
 
0
7
הלב שלי
ישי ריבו
 
0
 
0
8
לך על זה
דוד שפירא
 
0
 
0
9
והיא שעמדה
מאיר בן דרור
 
0
 
0
10
הלב והמעיין
דב הנדלר
 
0
 
0
11
והיא לא פה
דודי פרישמן
 
0
 
0
12
כולם רוצים
עדי גביסון
 
0
 
0
13
עבדים
אביעד דרף
 
0
 
0
14
או-אה
שרולי גרין
 
0
 
0
15
מה לך נפשי
מאיר חג'בי
 
0
 
0
16
נו נו
אורי דוידי
 
0
 
0
17
להודות
עוזי בודנר
 
0
 
0
18
יבנה
רפאל בן
 
0
 
0
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר