0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:15הרב שלום ארוש - שיחה בתורת רבנו
01:45-01:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
02:00-03:30הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש
04:00-04:30הרב רמי פדלון - חידושים בתורה
05:00-05:45הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
06:15-06:25הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
07:00-07:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
07:30-07:40הרב נפתלי ארנפלד - שיר של יום
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
10:00-10:25הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
11:00-12:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
12:30-12:40פינת הסיפור הקצר
13:00-14:00מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
14:30-15:30הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
16:00-16:40בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
17:00-18:00הרב מיכי יוספי - תורת רבי נחמן
18:20-18:45הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
20:00-21:15הרב ישראל דגן - שיחה מהשדה
21:45-22:55הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבנו
23:45-00:15הרב שלום סבג - התחזקות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
01:45-02:05סיפורים קצרים מרבינו
02:30-03:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
04:00-04:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
04:30-05:30הרב מיכי יוספי - תורת רבי נחמן
06:00-06:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:30-07:10הרב שלום סבג - חיזוק באמונה
07:45-07:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:25הרב נפתלי ארנפלד - שיר של יום
08:30-09:10הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:30-10:30הרב יצחק בזאנסון - לימוד בתורת רבינו
11:00-12:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
13:00-13:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
13:30-13:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
14:00-15:10הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
15:30-16:30הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
17:00-17:50הרב עופר ארז - שיעור בליקוטי מוהר"ן
18:30-18:45פינת הסיפור הקצר
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
19:30-19:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
20:00-20:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
21:00-22:05הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
22:30-23:45מוהרא"ש זי"ע - שיחה בתורת רבנו
23:55-00:00הרב בועז ברדה - פינת ההלכה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:30הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
02:00-02:45הרב ברוך זרובבל - שיחה בתורת רבנו
03:00-03:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
03:30-04:10בכיוון אחר - סיפורים מבעלי תשובה
04:30-04:50סיפור קצר
05:30-06:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
07:00-07:10מסיפורי התנ"ך
07:30-07:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
07:45-07:55הרב נפתלי ארנפלד - שיר של יום
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:35הרב אהרון ישכיל - שיעור בסיפורי מעשיות לרבנו
10:00-10:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:40הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
14:00-15:10הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
15:30-15:35הרב בועז ברדה - הלכה קצרה
16:00-17:00הרב אליהו גודלבסקי - שיעור בתורת רבנו
17:30-19:00הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נחמן זי"ע
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
19:30-19:35הרב בועז ברדה - פינת ההלכה
20:00-21:15הרב אליהו גודלבסקי - שיעור בתורת רבנו
22:00-23:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
23:30-23:40הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:30-01:30הרב מיכי יוספי - תורת רבי נחמן
02:00-03:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
03:30-05:10הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
05:30-05:50סיפורים קצרים מרבינו
06:30-06:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
07:00-07:25הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכה פסוקה
08:15-08:25הרב נפתלי ארנפלד - שיר של יום
08:45-09:35מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
10:00-10:50הרב אברהם ציון - מעדני מלך
11:30-11:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:00-12:50הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
13:30-14:00הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
14:30-15:40הרב מאיר שלמה זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
16:00-17:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
17:30-17:55הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
18:30-18:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
19:30-19:40הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
20:00-20:30הרב שלום סבג - התחזקות
21:00-22:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
23:00-00:00הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-01:45הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהרן בשפה ברורה
02:30-03:35הרב אהרון ישכיל - שיעור בסיפורי מעשיות לרבנו
04:00-05:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
05:30-05:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
06:00-07:00הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
07:30-07:45פינת הסיפור הקצר
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-08:40הרב נפתלי ארנפלד - שיר של יום
09:00-09:25הרב רמי פדלון - חידושים בפרשה
10:00-11:05הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
11:30-11:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:00-13:00הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
14:00-14:45הרב יניב רפאלי - שיחה בתורת רבנו
15:00-16:00הרב בנימין זאב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
16:30-17:30הרב שלום ארוש - התחזקות באמונה
18:00-18:40הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
19:00-19:30הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
20:00-20:30הרב שלום סבג - התחזקות
21:00-22:30קובי סלע - מצעד הפזמונים החסידי
22:45-22:50הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
23:00-00:00הרב מיכי יוספי - שיעור בתורת רבנו
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
02:00-03:00הרב שלום סבג - אמונה ותפילה
03:30-04:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-05:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:00-06:20סיפורים קצרים מרבינו
07:30-07:40הרב נפתלי ארנפלד - שיר של יום
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה שבת
08:30-08:40הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
09:00-09:05הרב נחמיה וילהלם - ממתק לשבת
09:30-09:35קריאת פרשת השבוע
10:00-10:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
10:30-10:40הרב ישראל אדיר - חידוש מעניין הפרשה
11:00-11:10פינת הסיפור הקצר
11:30-11:35הרב נחמיה וילהלם - ממתק לשבת
12:00-12:15הרב ברוך זרובבל - שיעור בסיפורי מעשיות
13:00-13:30הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
14:00-15:00הרב שמחה רז זי"ע - תוכנית לשבת - ערוץ 7
15:30-16:00הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות
16:00-16:10הרב ישראל אדיר - חידוש מעניין הפרשה
16:15-16:20הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
16:45-16:50הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה שבת
17:10המשך השידורים לחו"ל - שבת שלום - סיום התוכניות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
00:00-00:051
19:30-19:50הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב- 10 דקות, מס' חולין
20:30-20:55הרב רמי פדלון - חידושי תורה
21:20-21:45הרב ברוך זרובבל - שיחה בתורת רבנו
22:00-23:30הרב אברהם ציון - שאלות ותשובות- אשר בנחל

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה

המצעד השבועי

1
גם גם
MARNIK &SMACK
 
0
 
0
2
שלום רב
ברוך לוין & שמחה ליינר
 
0
 
0
3
הלב שלי
ישי ריבו
 
0
 
0
4
כמעט
שרולי ברונכר ונתנאל ישראל
 
0
 
0
5
יגעתי
אלי מרקוס
 
0
 
0
6
בטחו בה'
שמילי אונגר
 
0
 
0
7
ליבי ובשרי
יהודה כ"ץ וחבורת מוצ"ש LIVE
 
0
 
0
8
13 (מידות)
יוסף דניאל
 
0
 
0
9
לך מחכים
מרדכי רוט
 
0
 
0
10
טוב ה' לכל
הראל טל
 
0
 
0
11
יום יום
דוד לואי
 
0
 
0
12
שבתי
יעקב מוצן
 
0
 
0
13
אשריך
איתן כ"ץ
 
0
 
0
14
לפיכך
יצחק מאיר ולהקת נשמחה
 
0
 
0
15
מזמור לתודה
יואלי קליין
 
0
 
0
16
אחינו
שלומי קאופמן
 
0
 
0
17
נו נו
אורי דוידי
 
0
 
0
18
הלב והמעיין
דב הנדלר
 
0
 
0
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר