0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:15הרב אליעזר מלמד - הלכות פסח
02:00-02:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
02:30-03:50הרב עופר שלמה גיסין - פסח
04:15-05:15הרב מאור קריו - תוכנית תורה ושירה
05:30-06:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
07:00-08:00הרב שלום סבג - התחזקות בתקופה זו
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה - פסח
08:30-09:35הרב ארז משה דורון - חג המצות
10:00-11:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
12:00-12:15הרב רמי פדלון - שיחה בענייני דיומא
13:00-14:00הרב שלום ארוש - שיעור לפסח
14:30-15:00הרב יניב רפאלי - התחזקות בעניינים אקטואלים
15:30-16:50הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
17:30-17:55הרב אליעזר מלמד - הלכות פסח
18:30-18:35הרב בועז ברדה - פינת ההלכה - פסח
19:00-19:25הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות-שבת
19:45-21:00הרב ישראל דגן - התבודדות בשדה
21:30-21:50הרב אליעזר מלמד - הלכות פסח
22:00-23:25הרב שלום סבג - התחזקות בתקופה זו
23:45-24:05הרב משה בראונר - ענייני אמונה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:20הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:00-02:20 סיפורים קצרים מרבינו
03:00-04:20הרב ארז משה דורון - ליקוטי מוהר"ן בענייני פסח
04:45-05:45הרב מיכי יוספי - תורת רבי נחמן
06:00-07:15הרב יגאל כהן - חג הגאולה
07:45-07:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה - פסח
08:15-08:45הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:00-10:15הרב מאור קריו - שיעור בליקוטי מוהר"ן
10:30-12:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-12:35הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה - פסח
13:00-13:20הרב ברוך זרובבל - סיפור בעל תפילה
14:00-14:15הרב רמי פדלון - שיחה בענייני דיומא
15:00-15:05הרב בועז ברדה - פינת ההלכה - פסח
15:30-16:45הרב ישראל דגן - שיחה מהשדה-התבודדות
17:00-18:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
18:30-18:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:25הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות-שבת
19:35-19:40הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
20:00-20:35הרב זמיר כהן - הלכות
20:45-21:05הרב משה יעקב - בענייני דיומא
21:30-22:40הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
23:00-24:00הרב שלום סבג - התחזקות בתקופה זו
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:15הרב בנימין זאב חשין זי"ע - שיעור לפסח
02:00-03:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
03:30-03:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
04:00-05:00הרב שלום ארוש - שיעור לפסח
05:00-05:10 פינת הסיפור הקצר
05:30-06:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
07:00-07:20 סיפורים קצרים מרבינו
07:45-07:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה - פסח
11:00-12:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
12:45-12:50הרב בועז ברדה - פינת ההלכה - פסח
13:00-13:15הרב רמי פדלון - שיחה בענייני דיומא
14:00-15:15הרב מאור קריו - שיעור בליקוטי מוהר"ן
15:45-16:05הרב משה יעקב - בענייני דיומא
16:30-17:00הרב אברהם ציון - התחזקות
17:30-17:45הרב ברוך זרובבל - שיחת עידוד לרגל המצב
18:00-19:00הרב שלום ארוש - התחזקות בעניינים אקטואלים
19:00-19:25הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות-שבת
20:00-21:05הרב ארז משה דורון - חג המצות
21:30-24:30הרב אברהם ציון - שיעור בסיפור של הבעל תפילה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:30-01:35הרב גידי רונן - התחזקות
02:00-03:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
03:30-04:30הרב שלמה גיסין - אקטואליה
05:30-05:50 סיפורים קצרים מרבינו
06:30-07:15הרב יגאל כהן - שיעור לפסח
08:00-08:15הרב ברוך זרובבל - שיחת עידוד לרגל המצב
08:30-09:30הרב מאור קריו - שיחה באקטואליה
10:00-11:00הרב שלום ארוש - התחזקות בעניינים אקטואלים
11:30-13:35הרב אברהם ציון - שיעור בסיפו"מ "בעל תפילה"
14:00-15:15הרב ישראל דגן - התבודדות בשדה
16:00-16:15הרב רמי פדלון - שיחה בענייני דיומא
17:00-17:30הרב יניב רפאלי - התחזקות בעניינים אקטואלים
18:00-18:20הרב ברוך זרובבל - סיפור בעל תפילה
19:00-19:25הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות-שבת
19:30-19:35הרב ברדה - פינת ההלכה
19:35-19:45הרב דניאל סטבסקי הכהן - אקטואליה התחזקות
20:00-21:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
21:30-24:30הרב אברהם ציון - שיעור בסיפור של הבעל תפילה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:40-01:40הרב זמיר כהן - הלכות פסח
02:00-03:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
03:30-04:30הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-06:35הרב ארז משה דורון - חג המצות
07:00-07:45הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
08:00-09:00הרב שלום סבג - התחזקות בתקופה זו
09:30-09:45הרב רמי פדלון - שיחה בענייני דיומא
10:30-13:30הרב אברהם ציון - שיעור במעשה של הבעל תפילה
13:30-14:45הרב ישראל דגן - התבודדות בשדה
15:00-16:00הרב מאור קריו - שיחה באקטואליה
16:30-16:45הרב ברוך זרובבל - שיחת עידוד לרגל המצב
17:30-18:30הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
19:00-19:25הרב אורי בריליאנט - דף יומי בעשר דקות-שבת
19:45-20:05הרב ברוך זרובבל - סיפור בעל תפילה
21:00-22:30קובי סלע - מצעד הפזמונים
22:45-22:50הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה-פסח
23:00-23:10הרב דניאל סטבסקי הכהן - אקטואליה התחזקות
23:30-24:00הרב יניב רפאלי - התחזקות בעניינים אקטואלים
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
02:00-02:50הרב מאיר שלמה זי"ע - שיחה לחג
03:30-04:10הרב אברהם ציון - שפה ברורה
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-05:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:00-06:20 סיפורים קצרים מרבינו
08:00-08:05הרב ברדה - פינת ההלכה
08:15-08:35הרב בראונר משה - שיחה לשבת
09:00-09:10 מסיפורי התנ"ך
09:30-10:30הרב משה יעקב - הפרשה מאירה לי
11:00-11:05הרב נחמיה ווילהיים - ממתק לשבת
11:30-12:30הרב שמחה רז זי"ע - תוכנית לשבת הגדול - ערוץ 7
13:30-14:00הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
14:30-14:50הרב ברוך זרובבל - סיפור בעל תפילה
16:00-17:00הרב מאור קריו - שיחה באקטואליה
17:30-17:45הרב ברוך זרובבל - שיחת עידוד לרגל המצב
18:30-00:00המשך השידורים לחו"ל - שבת שלום - סיום התוכניות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
19:30-20:30 שבוע טוב תחילת השידורים
20:30-22:00הר מאור קריו ושי גז - תוכנית מלוה מלכה
23:00-24:30הרב אברהם ציון - אשר בנחל למוהרא"ש

רדיו ברסלב - קול הנחל פועל כחוק ברישיון
רדיו ברסלב - קול הנחל פועל כחוק ברישיון

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר