0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:30הרב שלום ארוש - שיחה לימי העומר
02:00-03:15הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
04:00-05:05הרב עופר ארז - שיחה מענייני דיומא
05:30-06:10הרב מרדכי סופרין - ימי העומר
06:15-07:45הרב יגאל כהן - תוכנית חיזוק באמונה
08:15-09:15הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
09:45-10:35הרב אברהם ציון - מעדני מלך
11:00-11:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
11:30-11:40פינת הסיפור הקצר
12:00-12:50מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
13:30-14:50הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
15:30-16:10הרב דודו כהן - סיפורים מבעלי תשובה
17:00-18:00הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
18:00-18:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
18:30-18:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
19:00-19:15הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10-דקות-זבחים
19:45-20:15הרב רמי פדלון - שיעור ברבנו
20:30-21:45הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
22:15-23:05הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
23:30-23:55הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:20הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:00-03:15הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
03:45-04:45הרב ארז משה דורון - ימי העומר
05:15-06:15הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
06:45-07:15הרב יגאל כהן - שיעור בענין העומר
07:40-07:45הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:45הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:00-10:00הרב יצחק בזאנסון - שיחה בליקוטי מוהר"ן
10:30-11:45הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:15-12:25הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה- עומר
12:30-13:20הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
14:00-14:30מפי נכד רבינו - קריאת סיפורי מעשיות מרבינו
15:00-16:10הרב מרדכי סופרין - ימי העומר
17:00-18:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
18:30-18:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:15הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10-דקות-זבחים
19:40-19:45הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
20:00-20:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
20:45-22:00הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
22:30-23:30הרב ארז משה דורון - ימי העומר
23:55-00:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:30הרב חשין זי"ע - שיעור בענין העומר
02:00-03:00הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
03:30-04:10הרב דודו כהן - סיפורים מבעלי תשובה
04:45-05:00פינת הסיפור הקצר
05:30-06:45הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
07:00-07:20סיפורים קצרים מרבינו
07:40-07:45הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:20הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
10:00-10:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
10:30-11:45הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:30-13:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
14:00-14:50הרב אברהם ציון - מעדני מלך
15:30-16:30הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
17:00-17:30הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
19:00-19:15הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10-דקות-זבחים
19:45-21:15הרב יגאל כהן - תוכנית חיזוק באמונה
21:30-22:45הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
22:45-00:05הרב עופר ארז - שיעור בליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:30-01:30הרב מיכי יוספי - ספירת העומר
02:00-02:50הרב אברהם ציון - מעדני מלך
03:30-04:50הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
05:30-05:50סיפורים קצרים מרבינו
06:30-07:20הרב יגאל כהן - שיחה באמונה
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:50הרב עופר ארז - שיעור בליקוטי מוהר"ן
09:15-10:05מוהרא"ש זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
10:45-11:45הרב אברהם ציון - מעדני מלך
12:00-12:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:30-13:30הרב יצחק בזאנסון - שיעור לימי העומר
14:00-15:10הרב מאיר שלמה זי"ע - שיעור בליקוטי מוהר"ן
15:45-16:45הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
17:45-17:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
18:15-18:35מסיפורי התנ"ך
19:00-19:15הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10-דקות-זבחים
19:45-19:50הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
20:00-20:40הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
21:00-22:30הרב יגאל כהן - תוכנית חיזוק באמונה
23:00-00:10הרב ארז משה דורון - ימי העומר
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-01:40הרב מרדכי סופרין - ימי העומר
02:00-03:15הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
03:45-04:45הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
05:10-05:50הרב מרדכי סופרין - ימי העומר
06:00-07:10הרב ארז משה דורון - ימי העומר
07:40-07:50מסיפורי התנ"ך
08:00-08:10הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:30-09:45הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
10:15-10:40הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
11:15-12:15הרב אברהם ציון - מעדני מלך
12:30-12:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:45-13:45הרב עופר ארז - שיעור בליקוטי מוהר"ן
14:15-15:00הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
15:30-16:30הרב חשין זי"ע - שיעור בענין העומר
17:00-18:00הרב שלום ארוש - התחזקות באמונה
18:30-18:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
19:00-19:15הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10-דקות-זבחים
19:45-20:35הרב שלום סבג - התעוררות לשמחה
21:00-21:30מפי נכד רבינו - קריאת סיפורי מעשיות מרבינו
21:45-21:50הרב בועז ברדה - הלכות ספירת העומר
22:10-22:40הרב יגאל כהן - שיחה ליום השואה
23:00-00:00הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:45הרב אברהם ציון - ימי העומר
02:00-03:10הרב מאיר שלמה זי"ע - שיעור לעומר
03:30-04:35הרב עופר ארז - שיחה מענייני דיומא
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-05:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:00-06:20סיפורים קצרים מרבינו
06:50-07:50הרב אברהם ציון - מעדני מלך
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
08:15-08:20הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
08:30-08:45קריאת הפרשה בנוסח מרוקו
09:00-09:10מסיפורי התנ"ך
10:00-10:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
10:30-11:30הרב יגאל כהן - שיחה לשבת
11:50-12:50הרב אהוד שדה - לקראת שבת
13:10-13:40הרב רמי פדלון - חידושים בפרשה
14:00-15:00הרב אברהם ציון - משיבת נפש
15:15-15:20הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה
16:15-16:35סיפורים קצרים מרבינו
16:50-17:50הרב ארז משה דורון - ממעלת השבת
18:00-18:15קריאת הפרשה נוסח תימן
18:20-18:35הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10-דקות-זבחים
18:50המשך השידורים לחו"ל - שבת שלום - סיום התוכניות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
20:15-20:20תחילת השידורים
21:00-21:30הרב רמי פדלון - שיעור ברבנו
22:00-23:00הרב אברהם ציון - מעדני מלך
23:50-00:05הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10-דקות-זבחים

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה

המצעד השבועי

תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר