0722-748-748
האזנה לרדיו ברסלב דרך Winampהאזנה לרדיו ברסלב דרך Windows Media Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך Quick Timeהאזנה לרדיו ברסלב דרך Real Playerהאזנה לרדיו ברסלב דרך VLC Player
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום ראשון
00:30-01:10הרב דודו כהן - סיפורים מבעלי תשובה
01:45-01:50הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
02:00-03:30הרב אברהם ציון - שו"ת 'אשר בנחל' למוהרא"ש
04:00-04:30הרב רמי פדלון - שיחה בפרשה
05:00-05:45הרב יניב רפאלי - שיחה משיחות הר"ן
06:15-06:25הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
07:00-07:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
07:30-07:35שיר של יום
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה-בין המיצרים
08:30-09:35הרב ארז משה דורון - שיחה על בין המיצרים
10:00-10:30הרב ברוך זרובבל - סיפורי מעשיות
11:00-12:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
12:45-12:55גדולי החסידות
13:00-13:20הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה
14:30-15:30הרב עופר שלמה גיסין - ליקוטי מוהר"ן
16:00-16:15הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
17:00-18:10הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
18:20-18:35הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - זבחים
20:00-21:15הרב ישראל דגן - התבודדות בשדה
21:45-22:55הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבנו
23:45-00:30הרב שלום סבג - שיחה לחודש אב
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שני
00:30-01:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
01:45-02:00סיפורים מגדולי החסידות
02:30-03:30הרב ארז משה דורון - שיעור בליקוטי מוהר"ן
04:00-04:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
04:30-05:30הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
06:00-06:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:15-07:30הרב גידי רונן - שיעור בליקוטי מוהר"ן
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה-בין המיצרים
08:15-08:20שיר של יום
08:30-09:10הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
09:30-10:20הרב יצחק בזאנסון - ליקוטים מרבנו
11:00-12:30הרב אברהם ציון - שיחות הר"ן
13:00-13:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה-בין המיצרים
13:30-13:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
14:00-15:15הרב מאיר שלמה זי"ע - ימי בין המיצרים
15:30-16:20הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
17:00-17:20הרב אליעזר מלמד - פניני הלכה
18:30-18:50סיפורים מגדולי החסידות
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - זבחים
19:30-19:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
20:00-20:25הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
21:00-22:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
22:30-23:30מוהרא"ש זי"ע - מי בין המיצרים
23:55-00:00הרב בועז ברדה - פינת ההלכה
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שלישי
00:30-01:40הרב חשין זי"ע - ליקוטי מוהר"ן
03:00-03:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
03:30-04:25הרב ארז משה דורון - תורה לשלושת השבועות
04:30-04:40מסיפורי התנ"ך
05:30-06:30הרבאברהם ציון - משיבת נפש
07:00-07:10סיפורים קצרים מרבינו
07:30-07:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
07:45-07:50שיר של יום
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה-בין המיצרים
08:30-09:35הרב אהרון ישכיל - שיעור בסיפורי מעשיות לרבנו
10:00-10:05הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
10:30-11:30הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
12:30-13:35הרב ארז משה דורון - שיחה על בין המיצרים
14:00-15:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
15:30-15:35הרב בועז ברדה - הלכות בין המיצרים
16:00-17:05הרב גידי רונן - שיעור בליקוטי מוהר"ן
17:30-18:40הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבנו
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - זבחים
19:30-19:35הרב בועז ברדה - פינת ההלכה
20:00-21:15הרב גודלבסקי - עלים לתרופה
22:00-23:00הרב גודלבסקי - עלים לתרופה
23:30-23:40הרב אהרון ישכיל - חיזוק יומי
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום רביעי
00:30-01:45הרב גידי רונן - שיחה בליקוטי מוהר"ן
02:00-02:50הרב אברהם ציון - מעדני מלך
03:30-05:00הרב שלמה גיסין - ימי בין המיצרים
05:30-05:50סיפורים קצרים מרבינו
06:30-06:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
07:00-07:25הרב ברוך זרובבל - ליקוטי הלכות
08:00-08:05הרב בועז ברדה - הלכות שלושת השבועות
08:15-08:20שיר של יום
08:45-09:45מוהרא"ש זי"ע - ימי בן המיצרים
10:00-10:50הרב אברהם ציון - מעדני מלך
11:30-11:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:00-13:05הרב ארז משה דורון - שיחה על בין המיצרים
13:30-14:00הרב רמי פדלון - שיחה בתורת רבנו
14:30-15:45הרב מאיר שלמה זי"ע - ימי בין המיצרים
16:00-17:10הרב אהוד שדה - התחזקות
17:30-17:45הרב משה יעקב - סיפורי השגחה
18:30-18:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - זבחים
19:30-19:35הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה - שלשת השבועות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום חמישי
00:30-01:45הרב אברהם ציון - ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה
02:30-03:35הרב אהרון ישכיל - שיחה במעשיות רבנו
04:00-05:00הרב אהוד שדה - המלחמה בעצבות
05:30-05:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
06:00-06:30הרב ברוך זרובבל - סיפורי מעשיות
07:30-07:45פינת הסיפור הקצר
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה-בין המיצרים
08:30-08:35שיר של יום
09:00-09:30הרב רמי פדלון - שיחה ברבנו
10:00-11:10הרב אברהם ציון - סיפור חיי רבי נתן
11:30-11:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
12:00-13:05הרב ארז משה דורון - שיחה על בין המיצרים
13:30-14:15הרב יניב רפאלי - שיחות הר"ן
16:30-17:30הרב מיכי יוספי - ליקוטי מוהר"ן
18:00-18:30הרב דניאל סטבסקי - סיפורי הבעל שם טוב
19:00-19:20הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - זבחים
20:00-21:20הרב שלום סבג - לפני ט' באב
22:00-23:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
23:45-23:50הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה - שלשת השבועות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות ליום שישי
00:30-01:30הרב אברהם ציון - מעדני מלך
02:00-03:00הרב שלום סבג - ליקוטי מוהר"ן
03:30-04:30הרב אברהם ציון - משיבת נפש
05:00-05:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
05:30-05:35הרב יגאל כהן - שיחה קצרה באמונה
06:00-06:20מגדולי החסידות
07:30-07:35שיר של יום
08:00-08:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה-בין המיצרים
08:30-08:45הרב אהרון ישכיל - שיחה קצרה לפרשה
09:00-09:05הרב נחמיה וילהלם - ממתק לשבת
09:30-09:35קריאת פרשת השבוע
10:00-10:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
10:30-10:40הרב ישראל אדיר - חידוש מעניין הפרשה
10:45-11:05מסיפורי התנ"ך
11:15-11:45הרב יניב רפאלי - ליקוטי הלכות על הפרשה
11:45-11:50הרב נחמיה וילהלם - ממתק לשבת
12:00-12:30הרב ברוך זרובבל - סיפורי מעשיות
13:30-14:00הרב רמי פדלון - שיחה בפרשת השבוע
14:30-15:30הרב שמחה רז זי"ע - תוכנית לשבת - ערוץ 7
16:00-16:10הרב ישראל אדיר - חידוש מעניין הפרשה
16:30-16:35הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
17:00-17:05הרב אליעזר מלמד - פינת ההלכה לשבת
18:00-18:20הרב אליעזר מלמד - פניני הלכות
18:45-19:05הרב אורי בריליאנט - דף יומי ב-10 דקות - זבחים
19:15המשך השידורים לחו"ל - שבת שלום - סיום התוכניות
שעהתוכנית
מוזיקה ברצף בין התוכניותתוכניות למוצאי שבת שעה אחר צאת השבת
20:45-21:00שבוע טוב! תחילת השידורים
21:00-21:05הרב אברהם ציון - שיחה קצרה משיחות הר"ן
21:30-21:55הרב רמי פדלון - שיחה בתורת רבנו
22:30-00:00הרב אברהם ציון - שאלות ותשובות אשר בנחל

תוכניות מוקלטות

דרושים שדרנים לתחנת רדיו ברסלב - קול הנחל
להיטים אחרונים
להיטים אחרונים
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבנו נחמן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
חיי רבי נתן מברסלב
הרב אברהם ס. ציון
מעדני מלך
כוכבי לילה - זמרים חדשים
כוכבי לילה - זמרים חדשים
ישעיהו גלינסקי
ישעיהו גלינסקי
הרב שלום סבג
הרב שלום סבג
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
יהודה בן סעדון (ריש לקיש)
תורה ומוזיקה
תורה ומוזיקה

המצעד השבועי

1
הנשמה רוצה יותר
אהרן רזאל
 
0
 
0
2
אבא
אברהם פריד & ארי היל
 
0
 
0
3
יבנה
רפאל בן
 
0
 
0
4
עבדים
אביעד דרף
 
0
 
0
5
לך על זה
דוד שפירא
 
0
 
0
6
הכל משמיים
מרדכי שפירא
 
0
 
0
7
ישתבח שמך
יואלי דיקמן
 
0
 
0
8
והיא שעמדה
מאיר בן דרור
 
0
 
0
9
והיא לא פה
דודי פרישמן
 
0
 
0
10
משכני
מיילך קהאן
 
0
 
0
11
רבי נהוראי - רמיקס
יעקב שוואקי
 
0
 
0
12
לפעמים
מאיר ישראל
 
0
 
0
13
מה לך נפשי
מאיר חג'בי
 
0
 
0
14
דע דע דע
סיני מעודה
 
0
 
0
15
השלך
מוטי גפנר
 
0
 
0
16
רגע של חתן וכלה
יוני גמרמן
 
0
 
0
17
היום
שרולי ליפשיץ
 
0
 
0
18
לב טהור
שמואל נעמן
 
0
 
0
תחנת רדיו ברסלב - קול הנחל, מנגנים לכם 24 שעות דרך האינטרנט תוכניות מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת.
בנוסף התחנה משדרת שיעורי תורה והרצאות מעניינות במגוון נושאים: אהבה, אמונה, פרנסה, שלום בית, זוגיות, סיפורים מהחיים ועוד סדנאות סוחפות ומרתקות. האזנה נעימה בשמחה !
Radio Breslev | Internet-radio | תחנות רדיו נוספות | רדיו ישראלי | רדיו ברסלב | רדיו קול הנחל | נגן רדיו ברסלב | רדיו ברסלב - האזן עכשיו | רדיו ברסלב ישראל | רדיו ברסלב כרמיאל
רדיו קול חי | רדיו ערוץ 7 | רדיו דתי | רדיו דתי לאומי | רדיו דתי מזרחי | רדיו דתי באינטרנט | רדיו דתי חרדי | רדיו דתי און ליין | סרגל רדיו דתי | רדיו רבי נחמן מברסלב
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר