מאגר ספרי קודש

מאגר ספרי ברסלב

ליקוטי מוהר"ן

הספר הקדוש והעצום שבמהותו הינו יצירתו העיקרית של רבי נחמן זי"עא, הדברים הנאמרים בו עומדים ברומו של עולם, המגלים ומבארים דברים עליונים ונעלמים, חידושים חדשים והקדמות יקרות ונפלאות אשר כולם נובעים ממקור עליון ונורא מאד.קיצור ליקוטי מוהר''ן השלם

בזה הספר נקבצו כל העצות הנפלאות, עצות ה' אשר לעולם יעמדו, הכתובות בספר קצור לקוטי מוהר"ן הישן ובספר לקוטי עצות הראשון ובספר לקוטי עצות מהדורא בתרא, על-פי סדר סימני הספר לקוטי מוהר"ן הגדול. וכל העצות והדרכים שבספר לקוטי מוהר"ן נקבצו פה, כדי לעורר ולהקיץ ולקרב כל אדם מכל מקום שהוא, להנטותו לתחיה, לחיות חיים אמתיים ונצחיים.ליקוטי תפילות

לקט תפילות שחיבר רבי נתן כפי שציווהו רבינו הקדוש, תפילות שנכתבו והתבססו על פי התורות הקדושות מהספר ליקוטי מוהר"ן התפילות מובאות על פי נושאים עליהם חפץ המתפלל לשפוך ליבו... 


סיפורי מעשיות

שלוש-עשרה המעשיות המובאות בספר זה חובקות בתוכן סודות תורה עמוקים מאוד, דברי הזוהר הקדוש והקבלה. מעשיות שהן שורש התורה יופיה, זיוה והדרה... 


ליקוטי עצות

המחיים את כל הנפשות מקטן ועד גדול, מרום כל דרגין עד תכלית מדרגה התחתונה. אין דבר עצה קדושה נעלם ממך אשר לא תמצאהו בספר הזה, וכל אשר תשאלך נפשך לא יאצל ממך הרך הקטן הזה.


שיחות הר"ן

שיחות הנוגעות בנושאים רבים ומגוונים, ספר זה חובר על ידי רבי נתן זי"ע על פי שיחות מפי רבינו הקדוש. המבואר בספר זה הוא כטיפה מן הים הגדול מעוצם קדושתו והפלגת מעלתו של רבינו הקדוש. 


ספר המידות

בו ליקט רבינו מדברי חז"ל בנושא המדות ותיקונן, במדות הטובות שבהן ידבק האדם וישאף אליהן. ולהיפך, המדות הרעות שמהן ירחק האדם. ספר זה חיברו רבינו עוד בימי ילדותו (בגיל 7), ספר המדבר מכל מידות האדם. 


שמות הצדיקים

אלו שמות הצדיקים אשר שמו יתברך משתף בשמם, ראה זה חדש אשר לא היה לעולמים, כרך קטן, גדול ונורא, זה ספר זכרון ליראי ה' ולחושבי שמו. כי זכר כל הצדיקים לפניכם יבוא. 


משיבת נפש

ר' אלטר טפליקר (נפטר תרע"ט-1919) ערך קונטרסים וספרים של ליקוטים מקטעי ליקוטי מוהר"ן וליקוטי הלכות, ביניהם הספרים הנודעים "השתפכות הנפש" על תפילה והתבודדות, "משיבת נפש" דברי חיזוק ועידוד לנפש הישראלי ולגלות את הכוח הפנימי של האדם שתמיד יוכל להתקרב לבוראו ולהדבק בו.

אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר