מאגר ספרי קודש

י'ג חשון ראשית כל - הוכח תוכיח

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע:תועלת

43 יום

י"ג חשון

ראשית כל -הוכח תוכיח

-תנאי שלישי : הוכחת האדם לפני שמדברים עליו ,

לפני שמדברים עם אחרים בגנותו של פלוני , חייבים תחילה ללכן את הענין עם פלוני עצמו , לפני שמכניסים מישהו אחר לתמונה , חייבים קודם כל לנסות להוכיח את האדם שעבר עבירה ולנסות לשכנעו להיטיב את דרכיו {כלל זה לא יחול אם השיחה עם אותו אדם עלולה להקשת ,אם לא לסבול כליל ,על השגת התוצאה הרצויה בכל דרך אחרת }
"שקולה העניות בצערת "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ג חשון מחזור א'

עונש העניות

ועוד מצאתי תרוץ לקיא הנ"ל בספר 'דבר שבקדושה ' בשם ספר הקנה וזהו לשונו : ראה והבן ,שכל המוציא לשון הרע מפיו , נדון בצרעת וגו' , ואמר לו : רבי אם -כן כל ישראל יהיו מצורעים , שהרי בעוון לשון הרע גלו ישראל וכו' ,אמרו לו : שקול העניות בצרעת ,והרי הוא עני הנמסר בידי אדם {פרוש ,ועל -ידי - זה יוסר ממנו הגאוה ,שהיא על -פי -רוב , הסוכה העקרית ללשון הרע , כמו שכתב רבנו יונה ב'שערי -תשובה' {שער ג אותו קעד} וכמו שיבואר אם ירצה השם לקמן {שער התבונה פרק יד }, וגם הוא ירא לדבר עליהם ,מיראתו פן יודע הדבר ולא ייטיבו עמו }, ועין שם עוד ענין נורא בזה , וכן איתא בתקוני זוהר {הקדמה דף יב ע"א }, דעון זה ,גורם חס ושלום לעניות , על -כן מי שרוצה לחיות בטובה ישמור עצמו ,

אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר