מאגר ספרי קודש

י'א חשון מהו דיבור לתועלת

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת

41 יום

י"א חשון

מהו דיבור לתועלת :

ארבעה הם הסוגים העיקריים של דיבור לתועלת שלמענו מותר לספר גנאי :

1} לסייע לאדם שעליו מדובר {כגון לדון עם אדם אחר על מגרעותיו של פלוני כדי לסייע לפלוני בשיפור מידותיו },

2} לסייע לאלו המושפעים לרעה מהתנהגותו של אותו אדם :

א. להגיד עזרה למי שנפגעו ממנו פיזית נפשית או כלכלית ,

ב. להגןעל אנשים מפגיעתו של אדם זה להבא , כולל הזהרת מי שמתעתדים להכנס איתו לשותפות עסקית או חברתית בלתי רצויה והם אינם חושדים בדבר ,

3} לשים קץ למחלוקת שבה מעורב אותו אדם והיא מאיימת לפלג את הציבור ,
4}לסייע לאחרים ללמוד משגיאותיו של אותו אדם ,


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"א חשון מחזור א'

תשובת המצורע

הקדוש -ברוך -הוא החסדו שולח לו רפואה לצרעתו והיה יוצא הכוהן אל מחוץ למחנה לראות אם נרפא הנגע בעניין שנאמר בקרא {שם יד ,ט} "ויצא הכוהן אל מחוץ למנחה וראה הכוהן והנה נרפא וגו' ", ולעשות לו בכל הסדר הכתוב שם בפרשה בעניין ההזאה והגלוח ,ואחר-כך מביא עליו את קרבנותיו ,הונה בבואו אחר -כך אל ביתו ,בראותו את החסד הגדול שעשה לו השם יתברך ,שרפא אותו מצרעתו - בודאי עשה כל מה שקיבל עליו בהיותו מחוץ למחנה ,ופיס לכל מי שדיבר עליו לשון הרע ,והנה על -ידי כל זה נטהר לגמרי מזה הנגע וגם מזה העון , כי על העבר נתכפר לו בענשו ובזיונו , ועל להבא היה נזהר מעצמו בכל כוחותיו שלא לבוא עוד לזה החטא,

ואל יפלא בעיניך על זה שהרי אנו רואין לכמה אנשים מדברים לשון הרע ואין להם שום נגע - מצינו להם תרוץ ממדרש חז"ל , שאמרו על פסוק {משלי כא ,כג } :" שמור פיו ולשונו ,שומר מצרות נפשו"- שומר מצרעת נפשו {יל"ש דיש פר' מצורע }

ובאור הענין ראיתי מקצתו בספר 'נחל קדומים' {פד' תזריע ,ד"ה אדם כי יהיה } דידוע ,דכל מה שהקדוש-ברוך -הוא מעניש את האדם ,הכול הוא לטובתו כדי שינקה מעונותיו ,ולפעמים - כדי שיעשה תשובה,

והנה כל זה היה בזמן שהיה המקדש קים ,מה שאין כן עתה , בעונותינו הרבים ,שאין לנו לא מקדש ולא קרבנות ולא כוהן מטהר - אם היה הקדוש -ברוך -הוא מביא את הנגעים על גופו, היה נשאר בטמאתו לעד ,ולא היה אפשר לו להנקות מזה : על -כן נשאר טמאת הנגע שבא על -ידי חטא זה דבק רק בנפשו , ואין בולטין על גופו מבחוץ ,
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר