מאגר ספרי קודש

ז' חשון לשון הרע מבין השיטין

בס"ד

ספר חפץ חיים

37 יום

ז' חשון

אבק לשון הרע

לשון הרע מבין השיטין

אחר מאופני אבק לשון הרע יכול להיגרם דוקא מתוך ההקפדה על שמירת הלשון , אם אומר אדם שאין הוא רוצה לדבר לשון הרע על חברו , הרי למעשה משתמע מתוך דבריו שהוא יודע משיהו בגנותו של אותו חבר ,


"הייתי מעדיף שלא לדבר על פלוני אלמוני " הרי זה אסור מטעם אבק לשון הרע ,

כשאדם נקלע למצב כזה , עליו להשתדל לכוון את השיחה לנושא אחר ,או לרמוז שאין ברשותו שים מידע על האדם המדובר,


"גדול השלום שכל הברכות הטובות והנחמות הטובות שהקב"ה מביאן על ישראל
חותמיהן שלום "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ז' חשון מחזור א'


חותם השלום

אמרו חכמינו ז"ל {ויק"ד ט ,טו }: גדול השלום , שמוחק אות אחת מן השם , ,עובר בלא -תעשה ,שנאמר {דברים יב ,ג }:"ואבדתם לה' וג' ", וכדי להטיל שלום בין איש לאשתו אמרה תודה {במדבר ה' כג }: "וכתב את האלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי גו' " -אמר הקדוש- ברוך -הוא :שמי שנכתב בקדושה ,ימחה על המים ! עוד אמרו חכמינו ז"ל {שם}: גדול השלום , שכל הברכות הטובות והנחמות הטובות שהקדוש -ברוך -הוא מביאן על ישראל , חותמיהן שלום ,בקריאת -שמע - "פורש סכת שלום " :בתפילה - :עושה שלום ": בברכת כהונים -וישם לך שלום " וכו' , לכן ,בני ,הוו זהירין במידה זו ,לאהוב שלום ולרדוף שלום ,שאין קץ למתן שכר של אוהבי שלום ורודפיו ,עד כאן לשון הספר 'מעלת המידות ',
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר