מאגר ספרי קודש

כ'ו תשרי דיבור על ילדים

ספר חפץ חיים - 26 יום כ"ו תשרי
לשון הרע : דיבור מזיק

דיבור על ילדים
אסור לדבר לשון הרע על ילדים, אף כי רוב בני האדם, מבינים ש"ילדים הם ילדים", והתורה אינה רואה בהם אחראים למעשיהם, הרי שאדם המדבר על ילד באופן שהוא או השומע רואים בכך גנות, הריהו עובר על איסור לשון הרע.
כמו כן אסור לומר או לכתוב משהו אודות ילד, העלול להסב לו נזק,
מורה העומד לכתוב הערה שלילית בתעודתו של תלמיד, יעצור לרגע ויהרהר בהשפעתה של הערה זו על עתידו של הילד הן מבחינה חינוכית והן מבחינת הפגיעה בסיכויי פרנסתו.
באופן דומה על המורים לנהוג בהגינות ובזהירות מרובה שעה שהם מוסרים למורה הבא את חוות דעתם על התלמיד.


"אינו דומה הבל פיו שיש בו חטא להבל פיו שאין בו חטא"


ספר שמירת הלשון - פירוש הלכה כ"ו תשרי מחזור א'

טהר הבל פיהם של תינוקות של בית רבן
וכעין זה איתא גם-כן בשבת דף קיט, עמוד ב: אין העולם מתקים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן. אמר לה רב פפא לאביי: דידי ודידך מאי ? אמר לה : אינו דומה הבל פיו שיש בו חטא להבל פיו שאין בו חטא, אף שהתמדתם וקדושת תורתם היה נעלה ונשגב עד מאוד, עם כל זה, מפני שלפעמים התערב לפי דעתם דבור-מה שלא כהגן בתוך דבורם, נפל כוח הדיבור ממדרגתו הראויה לו ואינו דומה להבל פיהם של תינוקות שלבית רבן - כן השיבו אביי.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר