מאגר ספרי קודש

ח' תשרי מעשים ראשונים

ספר חפץ חיים - 8 יום - ח' תשרי
לשון הרע :דברי גנאי סוביקטיביים

מעשים ראשונים
תחום נוסף של לשון הרע שאיננו גנאי מבחינת אוביקטיבית, הוא הזכרת העבר, אסור לספר משהו על עברו של אדם אשר המדבר או השומע, רואים בכך גנות, גם אם למעשה אין כאן כל גנות,

חז"ל אומרים ש"מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין "{ברכות ל"ד ע"ב} כך יוצא שאין כל גנאי בהיותו של אדם בעל תשובה, בכל זאת, אסור לספר שפלוני הוא בעל תשובה אם המדבר או השומע מזלזלים בבעלי תשובה, {הלכות נוספות הקשורות בבעלי תשובה מובאות ביו םה-20}


"היצר נצחך ביו זה בדיבורים אסורים, אתה עמוד והתחזק למחר לנצחו".ספר שמירת הלשון - פירוש הלכה ח' תשרי מחזור א'

אל יאוש
ושמעתי בשם גאון אחד ששאל אדם אותו: אם לא כוון ברוב התפילה, והוא עומד בסוף התפילה - באיזה אופן יעורר את נפשו להתחיל לכון ? והשיבו, משל למה הדבר דומה ? לקטנה אחת שעמדה על השוק בסל גדול של ירקות למכור, ופגע בה אנס אחד והתחיל לחטוף מהסל, ונבהלה ולא ידעה שום עצה איך לעשות. פקח אחד עמד למרחוק, אמר לה : מה תעמודי ? על-מה תמתיני עד שיחטף כלו ? הנה הוא חוטף, גם את חטפי, וכל מה שיעלה בידך יהיה שלך ? כן הדבר ממש בענין התפילה ? הנה היצר מתגבר על האדם ומפיל עליו עצלות ומחשבות זרות, עד שעל-ידי-זה, לא התכון בכמה וכמה ברכות מהתפילה, - גם אתה חטוף וזרז את עצמך בכל כוחך לכוון בהברכות אשר עדין הם לפניך, כן הדבר ממש בעניננו : היצר נצחך ביו זה בדבורים אסורים - אתה עמוד והתחזק נגדו למחר לנצחו, ואפילו אם, חס ושלום,יתרמי שינצחך עוד הפעם, אף-על-פי-כן אתה חזור והתחזק נגדו להלחם אותו, ובודאי יעזרך הקדוש ברוך הוא שתהיה גם-כן מהמנצחים, כי הבא לטהר מסיעין אותו, כללי של דבר : כל ימיו של אדם יהיה מלחמה בינו ובין היצר, וזהו בעצם כונת חכמינו ז"ל : לעולם ירגיז אדם וכו', וזה מה שאמר הכתוב {קהלת י ד}: "אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל תנח ".
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר