מאגר ספרי קודש

ז' תשרי דיבורים על טעם

ספר חפץ חיים - 7 יום - ז' תשרי
לשון הרע דברי גנאי סוביקטיביים

דיבורים על טעם
נראה לכאורה שאין כל גנאי בצביון ענינים של טעם אישי, כשאדם אומר "אינני אוהב יין יבש" זהו תאור העדפותיו של המדבר ואין כאן מתיחת ביקורת על היין.

למראית עין נדמה, איפוא, שמותר לאדם לומר שאין הוא אוהב את סגנונו של נואם או מרצה מסוים,
אבל למעשה אסור בדרך כלל לומר דברים כאלו, כי משתמע מתוכם שהנואם איננו מוצלח.


"כל עוד שירגיל בזה יקל הוא להשמר ...."


ספר שמירת הלשון - פירוש הלכה ז' תשרי מחזור א'

כוחו של הרגל
וכל זה הוא אפילו לפי דברי היצר, שלא יועיל ההסכמה והקבלה שיקבל בלבו על להבא, רק על ימים אחדים, אך כאשר נעמיק יותר בענין זה תראה שטענת היצר שקר מעקרו, כי כבר נבחן בכור הנסיון, כי אם ירצה לעמול בזה - כל עוד שירגיל בזה, יקל הוא להשמר, כי ירגיש בעת שיוציא מפיו איזה דבור שלא כהגן : תחת אשר בתחלתו לא הרגיש מחמת רוב מרוצת הרגלו לכל הדברים אשר יחפץ ובמעט זריזות לנפשו ימנע מדבורים אסורים, אחר שאין לו עוד כוח ההרגל לזה.

ואפילו אם ימשך איזה זמן אשר לא יוכל לזרז את נפשו בעניין זה מאיזה סיבה, או שמצא את עצמו בכמה פעמים שנצח אותו היצר בענין זה, אף על פי כן אל יפול לבו עליו להתיאש עוד מענין זה, כי, אם יחזק עוד את נפשו ויתעורר בענין השמירה, ויהיה הוא המנצח, ובכל ימיו יתנהג כך.

וזהו מה שאמרו חז"ל בברכות {ה ,א} : לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו', וההרגזה הזאת הינו, שיעשה עמו מלחמה לעולם והינו כמו שכתבנו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר