מאגר ספרי קודש

כ'ט אלול דברים הניכרים

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :שמיעה

355 יום

כ"ט אלול

דברים הניכרים

כמו בענין לשון הרע ,במקרה היחיד שבו מותר להאמין לדברי רכילות כאילו היו עובדות הוא כאשר הדברים מאשרים חשדות משכבר אשר נתמכו בראיות שלא הספיקו כלשעצמן ,לדוגמא , אם התנהגותו המהרה של פלוני מעירה בברור על כך שחלה עשה משהו רע , ומשיהו לדבריו בא וטוען שהיה עד למעשה , מותר להאמין לדבריו של אותו אדם , אולם אין זאת אומרת שמותר לספר דזאת לאחרים , אולם אין זאת אומרת שמותר לספר זאת לאחרים , אלא אם כן יש כוונה לתועלת המתירה על פי הדין לגלות זאת ,

בסיכום ,מותר לספר רכילות ולשמוע אותה כשמכוונים לתועלת , אבל אסור להאמין לה אלא רק באשר היא נתמכת בראיות ניכרות ,


" ע"י איסור לשון הרע ורכילות יוכל לעבור על ארבע עשר עשין ,"

פירוש הלכה כ"ח אלול מחזור ב'

עשין

ובהמשך להלן 14 העשין :

א} זכור את אשר עשה יהוה אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים {דברים כד ,ט}

ב} ואהבת לרעך כמוך {ויקרא יט ,יח}

ג} וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו {ויקרא כה ,לה }

ה} הוכח תוכיח את עמיתך {ויקרא יט ,יז}

ו} ובו תדבק {דברים י ,כ }

ז}ומקדשי תיראו {ויקרא יט ,ל}

ח} מפני שיבה תקום והדרת פני זקן {ויקרא יט ,לב}

ט} וקדשתו {ויקרא כא, ח}

י} כבד את אביך ואת אמך {שמות כ ,יב }

יא} את יהוה אלהיך תירא {דברים י ,כ}

יב} ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך {דברים ו, ז}

יג} מדבר שקר תרחק {שמות כג, ז}

יד} והלכת בדרכיו {דברים כח , ט}

מנין זה של עבירות מתיחס, אומנם לתנאים ונסיבות שונות ,אך בכל מקרה מביא דיבור לשון הרע לידי עבירות רבות בו זמנית.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר