מאגר ספרי קודש

כ'ב אלול איסור קבלת רכילות בכל מקרה

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות : שמיעה

347 יום

כ"ב אלול

איסור קבלת רכילות בכל מקרה

שלא כמו ההיתר לשמוע רכילות כשהדברים חשובים לשומע ,הרי אסור בשום מקרה להאמין לדברי הרכילות ואסור לקבל אותם בלי כל קשר למטרת הדברים אפילו כשאדם חייב לברר על פלוני שעמו הוא מתכונן להיכנס לשותפות או לקשר אחר ,אסור לו לקבל כעובדה שום דבר מדברי הגנאי שנאמרו אודותיו אסור לפתח אף פעם רגשי שנאה כלפי אדם על יסוד דברים שנשמעו אודותיו .למרוח שהידיעות הושנו באופן מותר,


".... אם כן אין לך מת מצווה גדולה מזו"פירוש הלכה כ"ב אלול מחזור ב'

רב המכשלה

וראה אחי את גודל ההפקר שיש בזה למי שרגיל בה ואינו נחשב ברעיוניו ללא -תעשה כלל , שאפילו אם ידבר רע על חברו ויגנהו בתכלית הגנות, אם תשאלהו : למה דברת לשון הרע ורכילות ? יאמר לך על זה מאה התרים , שדבר זה אינו בכלל לשון הרע ,
ואם תברר לו בראיות שדבר זה הוא בכלל לשון הרע גמורה , יחזור מדבורו ויאמר :אף אם דבר זה הוא בכלל לשון הרע , אבל על איש בזה בודאי לא כוונה התורה , שראיתי עליו עולה פלונית ופלונית , והוא חנף ומצווה לפרסמו , הקיצור ,כל מה שתרצה להראותו את גודל עונו על -ידי דבורו שדבר עד עתה , יחזור לדבר עליו עוד יותר לשון הרעויותר רכילות , ויוציאנו גם -כן מ"עמיתך ", ,שהוא אינו בכלל ישראל לפי שיטת יצר הרע שלו - הנמצא כזה בכל עונות שבעולם ?! למשל ,אם נראה אם נראה שאחד נכשל באכילת בשר נבלה וטרפה , ונוכיח אותו על מה שעבר על תורת השם ולא השגיח ,על עצמו שלא לבוא לזה- היתכן עוד חתיכת אסור בפני המוכיח אותו ויאכל בפניו ואם לא במי שהמיר דתו , חס ושלום ,ויצא מכלל -ישראל , או שהוציא לבניו מכלל דת, ובאיש כזה אין אנו מדברים }: ובעוון המר הזה ,שעליו יש גם -כן לאו בתורה ,וענשו חמור עד מאוד , כאשר בארנו כמה פעמים מהש"ס ופוסקים ,אנו רואין בעונותינו הרבים , שכל מה שנוכיח לאיש על שדבר לשון הרע או רכילות על חברו , יחזור ויגנהו עוד יותר ויותר :אין זה כי אם מרוב ההרגל נעשה הדבר בעונותינו הרבים כהפקר , ואפילו האנשים שאין מרגלין בזה העוון , אף-על -פי -כן הרבה מהן אין לבם מתמרמר כל -כך על זה העוון כמו על שאר לאוין דאוריתא - אם -כן ,אין לך מת -מצווה גדולה מזו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר