מאגר ספרי קודש

ל' אב בלי נקמות

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :תועלת

326 יום

ל' אב

בלי נקמות

-תנאי שביעי :להימנע מנזק מוגזם ,

התנאי האחרון הנחוץ להתרת סיפור דברים ,שאחרת היו נחשבים לרכילות כשמכוונים לתועלת הוא והתנאי שהדברים המסופרים לא יזיקו יותר מדי לאדם שעליו מדובר כוונה לתועלת אינה מצדיקה גרימת נזק לאדם אחר ,

לפיכך אין לספר לאדם שפלוני עומד להרע לו אם אותו אדם עלול להגיב בגרימת נזק לפלוני , דבר זה חול לא רק על נקמה פיסית או כספית אלא אפילו גם על נקמה בצורה של דיבור לשון הרע באופן האסור על פי הדין ,


".... שמרע לחברו ושמח במפלתו "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ל' אב מחזור ב'

מדית הטובים -כיצד !

כלל הדברים :יראה האדם להרגיל את עצמו במדותיו , שיהיה מן הטובים ולא מן מרעים : וממדת הטובים - לעזור לחברו בכל יכלתו ולחפות על חסרונותיו כמו על חסרונות עצמו ואם יראה שיש על חברו פעם מאיזה אדם , יסלקה ממנו בטענות ואמתלאות , וזו היא חכמה וגבורה באמת והרעים עושים כל זה בהפך ממש , שמרע עם כל ,ומעורר מדנים בין בני -אדם , ומשסה אחד על חברו , ומהלל את נפשו שעשה בזה חכמה וגבורה ,ובאמת לא כן הוא , וכדאיתא במדרש שוחר טוב , פרק נב , שמירי שם בדואג שאמר לשון הרע לפני לפני שאול על דוד ואחימלך , וזה לשונו בפסוק : "מה תתהלל ברעה הגבור " - אמר לו דוד : וזו גבורה היא שרואה אדם את חברו על -פי הבור ורוחפו לבור ? ורואה אותו על ראש הגג ודוחפו - זו גבורה היא ?! אלא אימתי הוא גבור ? בשעה שיבוא חברו לפול , ואוחזו בידו שלא יפול ,וכן מי שרואה חברו שנופל לבור ומעלהו :ואתה ראית שאול כועס עלי , והטלת מים על איברי - כך אדם עושה ?! עד כאן לשונו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר