מאגר ספרי קודש

כ'ז אב תוצאה מועילה

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :תועלת

323 יום

כ"ז אב

תוצאה מועילה

למדנו כיום 144 שמותר לספר רכילות לתועלת אך ורק כשכוונת המספר טהורה לגמרי ואין לו כל מניעים אישיים בדבר ,אכן , הכוונה לתועלת היא זו המבדילה בין אדם אחראי ודואג לזולתו לבין ההולך רכיל ,

יחד עם זאת , אין די בטוהר הכוונה כדי להתיר סיפור דברי רכילות ,אם אין סיכוי סביר להשגת המטרה הרצויה יעבוד כאן המספר - למרות כוונותיו הטובות - על איסור רכילות,

מפעם לפעם אנו מוצאים את עצמנו נוהגים עצות לידידים שנפלו קרבן להתעללות גופנית או רגשית במסגרת המפשחה , החברה או העבודה , לפעמים אין הניזוק מודע לחומרת הבעיה , או שאין הוא יודע מיהו האחראי לזנק , מסתבר שהבהרת הדברים לניזוק ויעוץ כיצד לטפל בצד שפגע בו הם בגדר של מעשה חסד ומצווה אמיתית ,


" שכל זמן שלא נתברר לו היטב ע"פ דין , על איזה ענין , שדבר זה איננו בכלל לשה"ר או רכילות או מחלוקת , יותר מלאמרו"


פירוש הלכה כ"ז אב מחזור ב'

מספק -שב ואל תעשה

והנה בדרך כלל ידע האדם , שכל -זמן שלא נתברר לו היטב על -פי דין על איזה עניין שדבר זה אינו בכלל לשון הרע או רכילות או מחלוקת יזסהר מלאמרו אפילו אם היצר מפתחהו ומצדדו לאומר שיש בדבר זה צד מצווה ויזכה לעולם הבא , אף-על -פי -כן אל ישמע לו , כי באופן זה בוודאי ינצל על -כל -פנים מדין של מעלה ,כי אפילו אם באמת לא היה הדין עמו , וישאלוהו למעלה : מדוע לא גנית את פלוני בעניין פלוני ופלוני ,והלוא היה בדבר זה צד מצווה ?יוכל להשיב : אצלי היה ספק ,על -כן הייתי בדבר זה בגדר שב- ואל -תעשה , : מה שאין כן אם יגנה את פלוני או יעשה מחלוקת עם פלוני מטעם ספק, שהיצר מפתהו שיש בדבר זה צד מצווה -מה יעשה אחר -כך אם יתברר שהיהבדבר זה עוון לשון הרע או מחלוקת , ורק היצר הערימו בזה, מה ישיב למעלה בזה? ולא יוכל להשיב שמחמת ספק לא היה לו לדבר.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר