מאגר ספרי קודש

כ'ו אב טוהר הכוונה

בס"ד


ספר חפץ חיים


רכילות :תועלת

322 יום

כ"ו אב

טוהר הכוונה

*תנאי חמישי : כוונת המספר חייבת להיות אך ורק לתועלת,

התורה מצווה עלינו "לא תלך רכיל בעמיך"

{ויקרא י"ט ט"ז} ובכך מלמדת אותנו שהתענגות על הפצת רכילות עומדת בניגוד מוחלט לגישה הבוגרת ולהתנהגות המכובדת הנדרשות מאיתנו , וכך , מי שנהנה מהפצת רכילות עובר על מצווה ז אפילו כשדבריו מביאים לידי תוצאה מועילה ,

סיפור דברי גנאי לשם תועלת , שאחרת היו נחשבים לרכילות , מותר רק אם כוונתו של המספר היא אך ורק לשם השגת אותה תועלת ,הסיפוק מ"להיות בענינים " או מסיכול תכניותיו של מישהו בלתי אהוד עלינו, אסור בהחלט,

מכל מקום ,כוונה בלתי ראויה אינה פוטרת אותנו מהחובה לספר דברים לשם תועלת , התורה מצווה עלינו שלא לעמוד מנגד אלא לפתח את הגישה הנכונה לדברים ולהחלץ לעזרת זולתנו מתוך דאגה אמיתית וכנה ,"ויוקבע הדבר בטבעו שירגיש לבסוף כל דיבור ודיבור שיצא מפיו"


פירוש הלכה כ"ו אב מחזור ב'


חזוק כוח ההרגש על ידי למוד חוזר

ועצה נכונה הוא לשמירה הלשון , אפילו אם כבר הרגל בו ,חס ושלום ,וגבר עליו יצרו בעניין זה ,עד שאינו מרגיש בעצמו להלשון הרע שמוציא בפיו - אף-על -פי - כן , אל יתיאש מזה , וידע לנכון כי על -ידי חזרת הדין כמה פעמי יתהפך העניין , ויקבע הדבר בטבעו שירגיש לבסוף כל דיבור ודיבור שיצא מפיו : ואפילו אם לא יהיה רק אבק לשון הרע ,ירגיש בו בלשונו בעת ההיא , כי הקדוש -ברוך -הוא נטע באדם כוח ההרגש והטביע בו שירגיש יותר בעת שיפגע הדבר בלשונו {והוא כעין מה שאמרו חכמינו ז"ל בחלין {יז ,ב }: מר בדק לה בלשנא }, והכוח הזה מועיל מאוד ללמוד התורה , שבעת שהוא מוציא את הדבר מלבו ללשונו , אז נבחן הדבר אם הוא הגון ,כמו שאמרו חכמינו ז"ל {עירובין נד ,א }: "כי חיים הם למציאיהם } בפה ,וכן כהאי גונא בכל עניני הדיבור : רק מחמת רב ההרגל לדבר דברים יתרים ושלא לתן לב להם ,נחלש מאוד זה הכוח אצלו , אכן כאשר יעשה בדברינו הנ"ל , ובודאי ישים לב להדברים שידבר מעת ההיא והלאה יתחל כוח ההרגש הזה להתחזק אצלו מעט מעט ,עד שיעמוד על מכונו כראוי.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר