מאגר ספרי קודש

כ'ה אב דיוק לעונות

בס"ד

ספר חפץחיים


רכילות:תועלת

321 יום

כ"ה אב

דיוק לעומת הגזמות

*תנאי רביעי :כלי הגזמות,

כמו בנוגע לאיסורי לשון הרע , אסור להגזים בדברי הרכילות אפילו כשמכוונים לתועלת ,אם אדם הזיק ,או מתכונן להזיק ,לזולתו וחייבים להודיע על כך לניזוק ,אסור לספר לו בצורה מוגזמת על מה שקרה או שעתיד לקרות,


אפילו כשהאדם המוזהר אינו מתיחס ברצינות מספקת לסכנה הצפויה לו ,אסור להגזים על מנת להמריצו לפעולה ,

יתר על כן , מותר לאדם לספר רק את הדברים הנחוצים להשגת המטרה , ברגע שנתחיל לדבר על מגרעותיו של הזולת מסיבות מוצדקות ,יש נטיה להיגרר לדברי גנאי אחרים אודותיו , שאינם קשורים לנושא הנדון , גם זו תהיה עבירה על איסור רכילות,


"אין שום עצה, רק שילמד תחילה כל אופני פרטי איסור לשה"ר"

פירוש הלכה כ"ה אב מחזור ב'

חסרון ידיעה

ויש אנשים ,שסיבת הרגל עונם בא להם מצד "אומר מותר ", דהיינו , שהיצר מטעה אותם שדבר זה אינו בכלל לשון הרע , או שעל איש כזה לא צותה התורה באסור לשון הרע , ואדרבה , מצווה לגנותו מחמת טעם פלוני , ופלוני ,ובאמת כמעט רב אנשים נכשלים בלשון הרע מצד חסרון זה, דהינו חסרון ידיעה , והנה לחסרון זה אין שום עצה , רק שילמד תחלה כל אפני פרטי אסור לשון הרע ,וידע חדין על בריו עד היכן מגיע כוחו של לשון הרע על -פי דין כמו שבארנו בספר "חפץ חיים ",
בחלק א, בכלל ד ובכלל ה' ,עין שם ,

ובאמת עצה זו כמעט היא המועלת יותר מן הכול ,ולאו דווקא בעניין לשון הרע , כי כן העניין בכל מצווה ומצווה שנכשל בה כמה פעמים ,כד שנעשה היצר הרע מושל עליו בענין זה ולא חדשה היא ,כי היא נכללת בעצת הזכירה שכתבה לנו התורה בפרשת ציצת {במדבר טו ,לט}: "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם ", וכפרוש רש"י שם שהזכירה מביאה לידי עשיה ,והוא ,שילמד את הדין שהוא נכשל בו בעיון רב בכל פרטי הדין הזה, וגם יחקור עליו כמה זה, וכדאיתא במדרש -רבה פרשת נשא {פרשה יד ,ד}, וזה לשונו : אם יגעת הרבה בדבריהם , הקדוש -ברוך -הוא מסיר יצר הרע ממך.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר