מאגר ספרי קודש

י'ט אב דיבור לתועלת

ספר חפץ חיים

רכילות : תועלת

315 יום

י"ט אב

דיבור לתועלת

כמ באיסור דיבור לשון הרע , כן גם גם באיסור רכילות נכללים רק דברי רכילות חסרי משמעות או מזיקים אולם כאשר מספרים לאדם מה דיבר או עשה נגדו פלוני מתוך כוונה לתועלת אין זה נחשב לסיפור רכילות ויתכן אפילו שהדבר ייחשב למצווה ,

מכל מקום , תנאי מוקדם לגילוי מידע מסוג זה הוא הבנה ברורה של התנאים ההכרחיים להתרת הגילוי בתוספת גישת אוביקטיבית,


"אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו"


בס"ד


פירוש הלכה י"ט אב מחזור ב'


יאוש

ויש שסבתן הוא מצד היאוש , דהינו שהיצר מפתח אותם שאי אפשר לאיש מדיני כלל לעמד בזה
אם
לא שיפרש לגמרי מעניני העולם , וזה אי אפשר , ותולין את עצמן במאמר חכמינו ז"ל {ב"ב קזסה ,אם }: "וכלן בלשון הרע ,כל -כן הם מתיאשין לגמרי משמירת זה הענין ,

ובאמת זה טעות גדול ,גאם -כן למה צונו התורה על זה בלא -תעשה הלוא ידוע הוא דאין הקדוש -ברוך -הוא בא בטרוניא עם בריותיו והוה לה להתורה לכתוב דבר זה רק בענין המידות ,כמו שאר מידות קדושות שנאמרות רק לאנשים יחידים ,אלא ודאי , דיוצר האדם שם בכוח כל איש ואיש מישראל , שאם רק ישים עיניו ולבו על דרכיו ,יוכל להזהר מזה ,וכדאיתא בספרי ,פרשת האזינו :" אל אמונה ואין עול" {דברים לב ,ד} - שלא ברא בני -אדם להיות רשעים אלא להיות צדיקים {פרוש ,דאי לאו הכי ,יש חזס ושלום עול בחקו יתברך על העונש שמענישם אחר-כך }.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר