מאגר ספרי קודש

י'ח אב סודות

בס"ד


ספר חפץ חיים

אבק רכילות

314 יום

י"ח אב

סודות

האופן החמור ביותר של אבק רכילות הוא כאשר אדם מגלה סודות שהופקדו בידיו , {על גילוי מידע סודי כדי למנוע נזק ממישהו נדון בהמשך הדברים } גילוי סודות נחשב לאבק רכילות מכיון שהדבר גורם לחוסר שליטה עצמית בדיבור בנושאים הקשורים לענין ומכאן מגיעים לרכילות של ממש ,


כאשר מתברר שפרסם הסוד ברבים גרם לנזק , הרי יש בכך גם אבק רכילות וגם דיבור לשון הרעממש גם כאשר הנזק לא היה צפוי מראש , עצם הפרת הסודיות הופכת את האדם להולך רכיל ,"כשיחשוב עם נפשו באמת , יתודע לו כי לא תקן עדיין אפילו החצי , ואף לשליש לא הגיע "

בס"דפירוש הלכה י"ח אב מחזור ב'

איך יתגאה !!

והנה כאשר יתבונן האדם את גודל עניותו בתורה ובמצוות ,לא יהיה לו במה להתנאות ,וכמו שאמרו חכמינו ז"ל {כ"ר א ,ו }: דדא חסר ,מה קני ? ואפילו אם יש לו מעט תורה ומעשים טובים - כשיחשוב עם נפשו באמת ,יתודע לו כי לא תקן עדיין אפילו החצי ,ואף לשליש לא הגיע , לפי החכמה ,אשר הטביע הקדוש -ברוך -הוא כנפשו ,

וכתבו זספרים הקדושים לזה משל נמרץ. וכמדמה שראיתי זה ב'זכרו תורה משה ' {בהקדמה }, לגביר אחד ששלח שני אנשים למדינה רחוקה לקנות לו אבנים טובות , לאחד נתן לעסק זה אלף זהובים ,ולהשני לא נתן כי אם מאה זהובים ,ופזרו את המעות בדרך לדברי הבל , עד שלא נשאר ביד בעל האלף כי אם שתי מאות זהובים ,וביד בעל המאה - ארבעים ויהי היום ,ויתקוטטו יחד זה עם זה , ויען בעל האלף ויאמר להשני : התוכל והתדמות אלי? הלאו אתה איש עני ואי לך אפילו חלק רביעי ממני ! ויען איש אחר ויאמר לבעל האלף : הוי , זסכל וגאה ! במה תתגאה ? האם לא נודע לנו כי המעות אינו שלך , ורק שליח את להביא סחורה למשלחך , ובאמת אתה עני יותר מהשני אשר נתגאית עליו , כי הוא איננו חייב למשלחו רק ששים זהובים אשר פזר בשוטתו , ואתה הלוא פזרת שמונה מאות זהובים על דברי הבל , ומה תשיב שולחך דבר על סך רב כזה ? הלוא אז תכזסך בושה וכלמה הרבה יותר מהעני הנעלב הזה !

כן הדבר ממש בעניין הזה כי הלוא כולנו שלוחי דרחמנא אנן מעולם העליון לכאן , כל אחד לתקן את נפשו ולצחצחה לפי ערוך החכמה אשר הטביע הקדוש -ברוך -הוא בנפשו , על -כן אי לו לאדם להתגאות התכליתי ,ויש לו לחשוב בנפשו כמה ימים וכמה שנים בטל מתורה ,ועליו יהיו כלנה לתת חשבון על כל יום מימי חייו במה עזסק בו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר