מאגר ספרי קודש

י'ב אב למען השלום

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות

308 יום

י"ב אב

למען השלום

יש מצבים שבהם עצם הסרוב לענות על שאלה יכול להיות כגדר עבירה על איסור סיפור רכילות , לדוגמא כאשר אדם נשאל האם פלוני היה האשם במעשה מסוים עצם שתיקתו מגלה את התשובה לא פחות מאשר תשובה מפורשת של "כן " ,כאן הרשת ההלכה שהאדם יעלים את העובדות ולמען השלום פשוט יענה ויאמר "לא "

כמובן מתעוררת השאלה :מדוע עדיף השקר על פני סיפור רכילות - הרי שניהם אסורים מן התורה ? כדי לענות על כך עלינו להתעמק בהבנת המצווה "מדבר שקר תרחק " {שמות כ"ג ז'}

הגמרא {שבועות ל"א ,ע"א} מדגישה ניסוח זה של "מדבר שקר תרחק "- התורה לא ציותה "לא תשקר " אלא ציותה להתרחק מ"דבר שקר", כדי לקבוע אם אמירה מסוימת היא אכן "דבר שקר ", או שמא לא , צריך לבדוק יותר את תוצאתה הסופית מאשר את דיוקה הטכני ,


"צריך לברוח מן המידה הרע הזו כבורח מן האש"

פירוש הלכה י"ב אב מחזור ב'

כעס

ומי שיש לו מוח בקדקדו צריך לברוח מן המידה הרעה הזו כבורח מן האש ,ידע לנפשו בברור שעל-ידי מידה רעה זסו בודאי יצא לעתיד חייב ביום -הדין ,כידוע שמי שיש לו רב עונות הוא בגדר רשע, שנאמר {משלי כט , כב}: "ובעל חמה רב פשע "פשע ", ומה שכתב בלשון 'פשע' ,דהוא מרד וגרע יותר ממזיד ,משום דבעת הכעס הפקר לגמרי אצלו התורה והמצוות כמו שאמרו חכמינו ז"ל {נדרכים שם }: כל הכועס ,אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו , ואמרו רבותינו ז"ל {שבת קה ,ב }: כל המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו , יהיה בעיניך בעובד עבודה זרה וכו', מאי קרא : "לא יהיה בך אל זסר " {תהילים פא ,י }- איזהו אל זר שהוא בגופו של אדם ? הוי אומר זו יצר הרע של כעס.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר