מאגר ספרי קודש

ו' אב בין שונאים

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות

302 יום

ו' אב

בין שונאים

היות ורכילות מוגדרת באמירת שיש בה להרבות מדנים בין יהודים עלול אדם לחשוב שדברים הנוגעים לצדדים שכבר ממילא שונאים זה את זה אולי לא נכללים בהגדרה זו , למעשה אין זה כך אסור להגדיל את השנאה בין הצדדים ואסור אפילו להזכיר למשיהו את רגשותיו השליליים כלפי זולתו ,"שבכל עת ועת מקב"ה מחי'ה את הבריאה כולה "

פירוש הלכה ו' אב מחזור ב'

"ואתה מחיה את כולם "

וכל דברינו נכלל בכתוב בקצרה כי זהו שאמר: :" בטחו בה' עדי עד", פרוש ,אף בעת שירושלים חרד וישראל ,בגולה ,ועל -ידי -זה נמצאו הרבה מורדי בהקדוש -ברוך -הוא ,אף-פי -כן בטח בו והוא יעזור לך , כי עדיין היכולת ,בידו כמקדם ,ובודאי לא סלק גם -כן ,חס ושלום , לגמרי את רצונו מן העולם, דאם לא כן היה בטל הבריאה לגמרי , כידוע שבכל עת ועת הקדוש -ברוך -הוא מחיה את הבריאה כולה ,כמו שסדרו לנו בברכת יוצר : "המחדש בטובו בכל יו תמיד מעשה ,בראשית", וכמו שכתוב {נחמיה ט,ו}: "ואתה מחיה את כולם ", ולא כתוב "החייה " {וכמו שכתב בזוהר } וזהו שמסיים הכתוב ,: "כי ביה ה' צור עולמים ", וכמו שאמרו חכמינו ז"ל ,שהקדוש -ברוך -הוא ברא את העולם הזה באות ה' משמו יתברך ועולם הבא באות יורד , ו'צור' הוא לשון חוזק ,פרוש : שמו יה יתברך הוא עד היום חזקן של העולמים , וכמו דאיתא באותיות דרבי עקיבע {ואת ו }, שקצות השמים והארץ חתומים בשמותיו הקדושים ,עין שם ,ואלו היה מסיר את רצונו מהם , והארץ חתומים בשמותיו הקדושים ,עין שם ,ואלו היה מסיר את רצונו מהם , היו חוזרים לתהו ובהו כקודם הבריאה ,מכל זה נוכל להבין את גודל הבטחון שיש לו לאדם לבטוח בהקדוש -ברוך -הוא.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר