מאגר ספרי קודש

ב' אב ועדות - קבלה ובתי דין

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות

298 יום

ב' אב

ועדות - קבלת ובתי דין

חשוב מאוד לזכור את האיסור לספר רכילות כאשר ועד קבלת מתכנסת לדון במועמדים להתקבל כתלמידים במועמדים למישרת אי למינוי לתפקיד קהילתי או אירגוני בין אם תהיה התוצאה הסופית בעד אותו מועמד ובין אם לאו , אסור לגלות את זהותו של כל מי שהתנגד למועמדותו אסור לחבר הועדה לומרלמועמד "אני הייתי בערך אבל חברי הכריעו נגדך ,"

הוא הדין כאשר בית דין פוסק נגד אחד הצדדים המתדיינים אסור לאחר הדיינים לאספר שכולם הסכימו פה - אחר נגדו, או אלו דיינים צידדו עם איזה צד , או אפילו לומר "אני פסקתי לטובתך אבל החלטת הרוב היתה נגדך ", מפני שטבעי שאנשים יחשוו טינה כלפי מי שפסקו נגדם ,


" .... כי בודאי לא יתוסף לו מאומה עי"ז שיעבור על רצונו של הקב"ה, ויפריע את העת הקבועה לו לדברי תורה "
פירוש הלכה ב' אב מחזור ב'

מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה

והנה זה דבר שהשכל יחיבהו ודאי ,כי איך יתכן שהקדוש -ברוך -הוא יגרע מן האדם מזונו שקבע לו בראש -השנה עבור שלא רצה לבטל הזמן הקבוע לו לתורה ? ואפילו אם ארע לו שעל -ידי קביעת עתים שלו נסתבב לו מניעת הרוח ביום זה ,אף -על -פי -כן אל ידאג מזה ,כי הרבה סבות יש למקום : ואם לא ביום זה ,יתן לו ביו אחר , וידע לנכון ,כי עד כלות זמן הקבוע לטרף של שנה זו , והוא עד ראש -השנה ,כמו שאמרו חכמינו ז"ל {ביצה טז ,א} בודאי ישלם מה שנגזר לו מן השמים , ואין החריצות וההשתדלות ביותר מועיל מאומה ,כי בודאי לא יתוסף לו מאומה על -ידי -זה שיעבור על רצונו של הקדוש -ברוך -הוא ויפריע את העת הקבועה לו לדברי -תורה ,וכן מלתן ממונו לצדקה וכדומה , אם לא מי שכפר לגמרי בהשם ובהשגחתו ,דעליו כתיב {דברים ז ,י } :" ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו".
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר