מאגר ספרי קודש

י'ד תמוז בין איש לאשתו

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע :שמיעה לתועלת

281 יום

י"ד תמוז

בין איש לאשתו

ראינו לעיל {יום 16 } שאסור לאדם לספר לאשתו דברי רכילות , אין לראות בהימנעות מסיפור לשון הרע לאשה משום פגיעה באמון ההדדי ביניהם , יתרה מזו , סיפור דברי גנות {כגון ידיעות שיש בהם גנאי או רגשות שליליים וכדומה } אינו מסייע ליצירה קשה בריא וחיובי ,

מכל מקום ,כשבעל או אישה זקוקים , לתמיכה רגשית בעמדם בפני קשיים ,הרי זה אך טבעי לצפות לסיוע מבת או בן הזוג , דיבור או שמיעה בתנאים כאלו כוונתו לתועלת , וברור שהוא מותר ,

כאשר יתאפשר הדבר , צריך להשתדל להסביר לכן הזוג את המצב באופן שיקל על רגשי כעסו או תיסכולו ,

אם מתברר הזוג זקוק באופן מתמיד ל" שיחרור קישור "- חשוב ליצור שינוי כללי בגישתו על ידי שיחות ,קריאה ועיון , האזנה לקלטות או שיחו עם רב או בר - סמכא אחר


" ומה אני מבקש מכם אלא שתהיו מכבדין זא"ז ותהיו יראים זה מזה "

פירוש הלכה י"ד תמוז מחזור ב'

אהבת הבריות

וזה לשון התנא -דבר -אליהו {רבה ,סוף } פרק כח} : וכך אמר להם הקדוש - ברוך -הוא לישראל , בני אהובי ,כלום חסדתי דבר שאבקש מכם ?ומה אני מבקש מכם ,אלא שתהיו אוהבין זה את זה ותהיו מכבדין זה את זה ותהיו יראים זה מזה ,טולא ימצא בכם עבדה וזגל ודבר מכוער , שאל תבואו לידי פסול לעולם , לכך נאמר {מיכה ו , ח}: "לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך " ולך נא ראה בזוהר הקדוש ,פרשת מקץ {דף רא ע"ב } גודל מעלת האיש שמשלם טובה תחת רעה , וזה לשונו : תא חזי , יוסף לא די דאיהו לא שלם בישא לאחוי , אלא דעבד עמהון טיבו וקשוט ,כוך אורחיהון דזכאי תדיר , בגין דא קדשא -בריך -הוא חיס עליהו תדיר ,בעלמא דין ובעלמא דאתי , ומביא שם מעשה באריכות בבר -נש אחד שנצול ממיתה בדרך נס עבור מידה הקדושה הזו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר