מאגר ספרי קודש

י'ג תמוז אינו נוגע, אך מותר

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע : שמיעה לתועלת

280 יום

י"ג תמוז

אינו נוגע ,אך מותר

במקרים שנדונו עד כה ראינו שהגורם הקובע את ההיתר לשמוע דברי גנות הוא שייכותם של הדברים ,אם הדברים מסופרים מתוך כוונה לתועלת השומע , והם חשובים עבורו , מותר לו לשמוע אותם ולפעמים גם מותר לו לבקשם,

יש פעמים שבהם מתירה ההלכה לשמוע דברי גנות כשאין הם נוגעים לשומע או למישהו ממכריו , כאשר המספר מרגיש צורך לבטא את כעסו או את תיסכולו כדי להקל על מצוקתו הרגשית הרי זה מעשה של חסד כששומעים אותו ומגלים הבנה לרגשותיו , אם השומע מרגיש שאפשר להסביר למספר שהוא מבין שלא -כהלכה את האדם שציער אותו ואשר בגנותו הוא מדבר - חובה לעשות זאת , {אולם לעיתים קרובות האדם המביע את תיסכולו זקוק לגילוי השתתפות והבנה ואינו מוכן להקשיב להסברים הגיוניים ,בשלב מאוחר יותר , לאחר שהמספר כבר נרגע , יכול השומע לפנות אליו ולנסות להסביר לו כיצד יתכן שטעה בפרשנותו ולא הבין נכונה את המצב },


"בנים אתם לה' אלוקיכם "


פירוש הלכה י"ג תמוז מחזור ב'

ואהבת לרעך כמוך

הא למה זה דומה ? לאחר שיש לו כן שהתנהג באיזה עניין שלא בשורה ,וחברו הלך לעיני אביו ופרסם דבר זה בפני רבים - בוודאי יש לו תרעומה גדולה עליו באמרו : היה לך להוכיחו עבור זה בינו לבין עצמו ,והייתי נותן לך גודל תשואת חן על זה , אבל לא לילך תכף ולפרסם אותו לגנות ולבזיון בעיני הכול ! ואני מתבונן בך , שאין כונתך בשביל קנאת האמת , דאם -כן יותר טוב היה לו וגם לך אלו היית מוכיחו על זה , אבל רק כונתך לחייב ולהרשיע את חברך ולשמוח לאידו - אין זה כי אם רע לב ,

כן הדבר ממש בעניין הבורא יתברך עם בני -ישראל עם קדושו , כי הם אצלו בבחינת בנים ,כמה שאמר הכתוב {דברים יד ,א } "בנים אתם לה' אלהיכם " ושמח בטובתם , ומצטער בצרתם ובזיונם {כמה דאיתא בסנהדרין דף מו, עמוד א' } והוא הולך לעיני האב ,אשר מלא כל הארץ כבודו , ומבזה לבנו בפני אנשים ללא תועלת -מה הנאה יש לו מזה ? וכלל כתב לנו המרב"ם {הלכות אבל פרק יד ,סוף ה"א } בעניין מצוות "ואהבת לרעך כמוך " -שיחוס על ממון וכבוד חברו כמו שהוא חושש על ממון וכבוד עצמו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר