מאגר ספרי קודש

י'ב תמוז תנאים מוקדמים

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע : שמיעה לתועלת

279 יום

י"ב תמוז

תנאים מוקדמים לאיסוף מידע

היות ואסור להחטיא את הזולת , אסור לבקש מידע אלא אם כן ברור לחלוטין שלמשיב מותר לספק את המידע הזה ,משום כך , חייבים להתקיים התנאים הבאים כדי שאפשר יהיה לאסוף את המידע המבוקש ,
א} האדם שאליו פונים בבקשת המידע איננו מוכר כמי שממציא סיפורים על אחרים אינו מפרש את התנהגותם בצורה מעוותה או שאינו ממהר להסיק מסקנות חפוזות על אופיים כמו כן -

ב} אין הוא ידוע כבעל גוזמאות בתאור דברים , וכמו כן -

ג} אפשר להניח שכאשר יודיעו לו על נחיצות המידע הוא ישיב מתוך שנאתו למדובר {על כן אסור לפנות בבירורי מידע לאדם הידוע ביחסיו המעורערים עם המדובר } וכן -

ד} ברור שהמידע נחוץ למען מטרה מועילה , ואין כל דרך אחרת להשיגו ,


" מחויב הוא לומר לו בינו לבין עצמו ולהוכיחו... ויקיים בזה מצווה עשה של הוכחה , וגם המצווה של ואהבת לרעך כמוך "
בס"ד

פירוש הלכה י"ב תמוז מחזור ב'

מצוות תוכחה

וכהאי גונא מצינו בהוריות ,דף יג {עמוד ב }, ברבי יעקרב בן קדשי עם רבן שמעון בן גמליאל עין שם , ויותר מזה מצינו בסנהדרין ,דף יא {עמוד א }, בכמה תנאים שהמשיכו על עצמן בזיון כדי לסלק בזה מעל אחר }, וכל -שכן אם הו רואה עליו שעושה דבר שלא כהוגן על -פי הדין ,בוודאי מחייב הוא לומר לו בינו לבין עצו ולהוכיחו על הדבר ההוא ,כדי שלא יפול כרעה בזה ובבא ,ויקים בזה מצוות עשה של הוכחה , וגם המצווה של "ואהבת לרעך כמוך " וכנ"ל ,ויגיע מזה נחת -רוח גדול להבורא יתברך ,שתקן את בנו לעבודתו ,בל אם ,חס ושלום , לא יעשה כן ,ואדרבה ילך ויבזהו עבור זה בפני אחרים - מה יש לו להבורא יתברך מזה !
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר