מאגר ספרי קודש

י'א תמוז בירורים

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע : שמיעה לתועלת

278 יום

י"א תמוז

בירורים

לאור האמור לעיל ,אם חייב פלוני לברר על אדם מסוים על משפחה , על קהילה ,על בית ספר או ישיבה , בעומדו לפני החלטה חשובה , אך אין הוא חפץ שאחרים ידעו על תכניותיו , אסור לו לגלגל את השיחה עם אחרים כדי להוציא מהם ידיעות שיש בהן דברי גנאי או נזק אפשרי ,היות והמספר אינו יודע שדיבורו עשוי להביא תועלת , הריהו חוטא בדיבור לשון הרע , והשומע שגרר אותו לשיחה זו הוא זה המחטיאו ,

לפיכך , כאשר מבררים וזקוקים למידע חשוב , צריך להבהיר במפורש לאדם השני שהדברים מותרים לאור הנסיבות , ועל כן תשובתו לא תהיה בגדר לשון הרע ,
הרגל נפוץ במצבים כאלו הוא לא רק להימנע מגילוי מטרת הבירורים ,אלא גם לברר על כמה וכמה אנשים בעת ובעונה אחת , כדי להסתיראת העובדה שבעצם מטרת הבירורים נוגעת לאדם מסוים אחד , דבר זה אסור לחלוטין , הרצון לשמור על הפרטיות אינו מצדיק השגת מידע שלילי בלתי נחוץ והחטאת אחרים בדיבור לשון הרע ,


"שיכת מצווה זו של אהבת רעים ,,, ג"כ שלא יבוא חברו לידי בזיון "

בס"ד


פירוש הלכה י"א תמוז מחזור ב'

אהבת רעים

וכאשר נתבונן באמת נמצא ,שקיום מצוות לדון את חברו לכף -זכות ומידת שמירת הלושן תלוי בקיום מצווה עשה של "ואהבת לרעך כמוך" {וי'קרא יט ,יח }, שאם יאהב את חברו באמת , בודאי לא ידבר עליו לשון הרע ,ויחפש עליו בכל כוחותיו זכות ,כו שאם היה אדע לו שעשה איזה דבר שלא כהנן , ובני -אדם היו עומדים ,ומספרים בעניין אותו הדבר ,והוא יודע בנפשו שום צד זכות על עצמו ,או שהיה דבר זה בשננה או סיבה אחרת - כמה מהתשוקה היה לו שימצא מי שילמד זכות עליו , כדי שלא יתבזה כל -כף :כן זה ממש צריך לעשו לחברו ,
וכן שייך מצווה זו של אהבת רעים קודם המעשה גם -כן ,כדי שלא יבוא חברו לידי בזיון , כמו שאם היה משיא את בנו בעיד ארחת , או שהוא בעצמו היה בא לדור במקום אחר , אשר איננו יודע דרכו והנהגתו של אותו המקום , הוא משוטט ברעיוניו למצוא שם אוהב נאמן אשר יודיע לו דרכי הנהגה של אותו המקום ,ואם יראה שהוא מתנהג באיזה דבר שלא כהנן ,יאמור לו בינו לבין עצמו ,כדי שידע ממה להזהר ולא יתבזה על -ידי -זה בעיני אנשי העיר ,כן בזה האופן ממש צריך לעשות לחברו , דהינו אם הוא רואה שיכשל באיזה דבר אשר לא לכבוד יהיה לו ,אף אם אין בזה אסור ,מחיב הוא לאומר לו , כדי שלא יתבזה על -ידי זה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר