מאגר ספרי קודש

א' תמוז לימוד משגיאותיהם

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -חינוך

268 יום

א' תמוז

לימוד משגיאותיהם של אחרים

ראינו לעיל {יום 11}, שאסור לספר על מגרעותיו של אדם אפילו לאנשים המכירים ,אותן ממילא משום שעצם סיפור בגנות מידות רעות של אדם -אסור הוא ,

אולם ,כשמדובר במטרות חינוכיות מותר להביא דוגמא מציאותית להתנהגות בלתי ראויה של הזולת ואפילו לציין את שמם של בעלי התנהגות זו , בתנאי שהמאזינים מכירים כבר את התנהגותם של אותם אנשים ,השימוש בדוגמאות מעשיות יכול לסייע בהעברת המסר יותר מאשר דיון מופשט בלבד כאן נעשית הזכרת הגנאי לשם תועלת ,ועל כן אין כה משום לשון הרע ,

לפיכך מותר להזכיר אורח חיים של יהודי שאינו שומר מצוות למטרה חיוכית -כדי להרגיש פגם בהתנהגותו ואת תוצאותיה - אף כי אי -שמירתו את המצוות נובעת מתוך בורות וחוסר ידע מכל מקום , יש להזהר שלא לגנות אותו

" סייג לחכמה שתיקה "
הדגש|בס"ד


פירוש הלכה א' תמוז מחזור ב'

הדיבור -חביב מכל חביב

השתיקה יפה לחכמים קל -וחומר לטפשים ,סיג לחכמה - שתיקה , סמא דכלא - שתיקה ,וזהזהר בלשונך לשמרו כאישון בת -עין , כי פי כסיל מחתה לו ,פשק שפתיו מוקש נפשו , וכתיב {משלי כא כג} : "שמור פיו ולשונו ,שומר מצרות נפשו ", ואם תשב בחבורה -וטוב שיאמרו לך : דבר ,מה אתה שותק כל -כך ! ממה שתהיה מדבר ,ויהיה דבריך להם למשא ויאמרו לך : שתוק ! וכתיב {מיכה ז, ה}: "משכבת חיקך שמור פתחי פיך ", ורמז לנו הכתוב , שהפה הוא בבחינת פתח ,וכשם שפתח הבית יש לו עת לפתוח ועת לסגור ,דאם יהיה פתוח תמיד , יכלה כל אשר בבית , כך פתחי פיו - עת לפתוח לדברי -תורה ושארי דברים הכרחיים ועת לסגרם לשארי דברים ,וצריך שידע האדם ,כי הדיבור הוא חביב מכל חביב ,כי בזה נשלם לו צורת האדם ,על -כן כמו מי שיש לו כסף וזהב ומרגליות ,עושה מסגרת למסגרת למשמרתם ,וטמנם בחדרו הפנימי,
בתוך התיבה המיוחדת לזה : כן ביותר מזה צריך לעשות מסגרת למסגרת לפיו , והיינו במידת השתיקה וכנ"ל.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר