מאגר ספרי קודש

כ'ב סיון היתר להעלים עובדות

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע לקרבן

259 יום

כ"ב סיון

היתר להעלים עובדות

יש פעמים שבהם על פי שאלת חכם מותר להציע שידוך תוך כדי העלמה זמנית של מידע העלול למנוע את ההתקשרות בין הצדדים ,

יש אשר נוצר מצב שבו נרתעים אנשים אפילו משמיעת הצעת שידוכין עם אדם מסוים או משפחה מסוימת אף כי למעשה המצב אינו מחייב רתיעה שבזו ,

במקרה כזה לעיתים הרב מציע לגשת לפגישה ראשונה {ולפעמים אפילו למספר פגישות } מבלי לגלות את העובדה המסוימת , כך שכאשר היא לבסוף מתגלה , ניתנה לאותו אדם האפשרות שישפטו אותו בצורה הוגנת ,

מכל מקום ,אסור להעלים את המידע עד אחרי שהצר השני כבר התקשר רגשית לשידוך , מפני שבשלב זה תישלל ממנו האפשרות להגיע לכלל החלטה אוביקטיבית והוא יהיה קרבן לתחבלנות ולחוסר - הגינות ,


" גם הבן וגם האב כולן חייבים בכבוד המקום וכל שכן בעיין חמור של מחלוקת "


פירוש הלכה כ""ב מחזור ב'

איש אמו ואביו תיראו ואת מצוותיתשמורו

ואפילו אם הבעל מחלוקת הוא קרובו , ואפילו הוא אביו , אף- על -פי -כן יש לו לזהר על מאוד שלא לחלוק לו כבוד להמשך אחריו , ואפילו אם אביו מצוהו בענין זה ,וכמו שנפסק ביורה -דעה , ואפילו אם אביו מצוהו בענין זה ,וכמו שנפסק ביודה -רעה ,בסימן רמ , סעיף טו דאם אמר לו אביו לעבוד אפילו על מצווה של דבריהם שלא ישמע לו ,דגם הבן וגם האב כלן חיבין בכבוד המקום , וכל -שכן בעון חמור של מחלוקת ,

ואפילו אם הוא רואה שהדין עם אביו , אף- על -פי -כן יראה להשקיע ולא להחזיק המריבה עם הצד שכנגדו דמלבד מצוות הבאת שלום ,יש לו לחשוב אולי טועה בדימיונו מצד האהבה התקועה בלבהאדם ,שהוא אוהב לאביו כנפשו , כדאיתא בספרי {ועל דברים יג ,ו } : רעך אשר כנפשך " -זה אביך ,ואין אדם רואה חוב לעצמו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר