מאגר ספרי קודש

כ'א סיון הצעת שיתוף

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -סיוע לקרבן

258 יום

כ"א סיון

הצעת שיתוף או שידוך

ראינו שאסור לערב אדם במצב שלא היה רוצה כי אילו היה מודע לעובדות מסוימות ,

אם מכר מחפש אדם בעל נסיון כדי להקים עסק יחד איתו ,אסור להמליץ על מישהו שנראה מנוסה אך לאמיתי של דבר הוא חסר נסיון , אלא אם כן מגלים זאת לאותו מכר ,כך הדבר אפילו כשהמועמד נחון בכשרון טבעי השקול בנגד חוסר נסיונו,

לעיתים קרובות מרגישים אנשים שהם יודעים יותר טוב מידידם מה הוא באמת מחפש ועל כן נראה להם מוצדק להונותו על ידי סיפוק מידע בלתי מדויק על הצעת שידוך או הצעת עבודה , במטרה להגיע למימושו של השידוך או לקבלת העבודה , התימרות מלאת יוהרה היא לחשוב שיש למישהו הזכות לקבל החלטות הנוגעות לחייהם של אחרים ,


"השומר עצמו מן המחלוקת הרי זה מכובד בפני הבריות "


פירוש הלכה כ"א סיון מחזור ב'

מתעבר על ריב לא לו

והאיש הנלבב יתבונן תמיד במה שאמרו חכמינו ז"ל במדרש רבה,פרשת אמר {חק"ד כז , ה,} על הפסוק {קהלת ג,טו }" והאלוהים יבקש את נרדף " רב הונא בשם רב יוסף אמר :לעולם "והאלוהים יבקש את נרדף ", אתה מוצא צדיק רודף צדיק - ---"והאלוהים יבקש את נרדף" :רשע רודף צדיק -"ואלוהים יבקש את נרדף" :צדיק רודף רשע - והאלוהים יבקש את נרדף "רב יהודה אמר בשם רבי יוסי בן נהוראי :לעולם הקדוש -ברוך -הוא תובע דמן של נרדפיןמן הרודפין :תדע לך שכן הוא וכו' ,רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרא אמר : אף בקרבנות כן , אמר הקדוש -ברוך - הוא :שור נרדף מפני ארי ,אוז נרדף מפני נמר , כבש מפני זאב -לא תקריבו לפני מן הרודפין אלא מן הרודפין אלא מן הנרדפין וכו' ,ואם -כן יש להתבונן מזה ,כמה יש לאדם להתרחק את עצתמו מלהיות מעוזרי מהמחלוקת , לרדוף לצד אחד מהצדדים ,אחרי שלבסוף יתבע הקדוש -ברוך -הוא את דמו מידו , ותחת שהוא מקוה להיות מן המנצחין ולנחל כבוד על -ידי ,יראה לבסוף בבזיונו שיענש בצרעת או בעניות , וכנזכר לעיל ,אבל השומר עצמו מן המחלוקת ,הרי זה מכבד בפני הבריות , בעניין שנאמר {משלי כ ג }: "כבוד לאיש שבת מריב וגו' ": ואמרו חכמינו ז"ל {ילוקט המכירי ,משלי כו ,יד }: ומה אם מריבה שהיא של אדם עצמו ,כבוד לו אם כבש - קל -וחומר מריבה שאינה שלו והוא מכניס עצמו לתוכה ,וכן הוא אומר {משלי כו ,יז }: "מחזיק באזני כלב ,עובר מתעבר על ריב לא לו".
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר