מאגר ספרי קודש

כ' סיון קשרים העלולים

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -סיוע לקרבן

257 יום

כ' סיון

קשרים העלולים להביא להפסד ולנזק

הכללים הבאים מתיחסים לסיפור הדברים אשר פירסומם עלול למנוע התקשרות מתוכננת בין אנשים {כגון שותפות עיסקית שידוך , קבלת אדם לעבודה }

במקו"ם כאלו מבחינה ההלכה בין שלושה מצבים :

א) כשממספר היא זה שהציע את ההתקשרות :

ב) כשאדם נשאל על ידי צד א' שאלות הנוגעות לצד ב:

ג) כשאדם מסוגל לספק מידע לכל אחד מן הצדדים אודות עמיתו אף כי לא נתבקש לעשות זת

שלושה מצבים אלו כרוכים במצוות שונות מן התורה ועל כן גם שונות הגישות שבהן יש לגשת לכל אחד מהם ,


"יש לו לאדם להזהר מלהיות מעוזרי המחלוקת "

פירוש הלכה כ' סיוןמחזור ב'

בוא וראה כמה קשה המחלוקת

גם יש לו לאדם לזהר מלהיות מעוזרי המחלוקת ,כדי שלא יענש גם הוא בבוא עת פקדתם ,כדאמרינן במכות ,דף. ה {עמוד ב}עונש הכתוב הנטפל לעוברי עברה כעוברי עברה ואיתא במדרש , פרשת קורח {במ"ר יח , ג}: בוא וראה כמה קשה המחלוקת ,שכל העוזר במחלוקת הקדוש -ברוך -הוא מבד זכרו , שנאמר {במדבר טז ,לה}: "ואש יצאה מאת ה' ותאוכל את וג' " , ובסנהדרין ,דף קי {עמוד א }, אמר רב : כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו ,שנאמר {במדבר יז ה}: "ולא לעיל בפרק ו , במה שכתבנו בשם ספר הקנה ,שלפעמים מחליף הקדוש -ברוך -הוא את עונש הצרעת בעניות , והרי הוא עני הנמסר בידי אדם.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר