מאגר ספרי קודש

י'ט סיון ניתוק ידידות מזיקה

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -סיוע לקרבן

256 יום

י"ט סיון

ניתוק ידידות מזיקה

אופן נוסף של דיבור לתועלת הוא כדי למנוע או לפרק קשר המביא נזק לפחות לאחד הצדדים , מותר להציע לפלוני להתרחק מאדם מסוים או מאנזים מסוימים שעלולים להשפיע עליו לרעה , כך גם ראוי להודיע להורים שבנם עלול להיות , מושפע לרעה ממישהו מסוים כמובן שחייבים להתמלא כאן כל התנאים המוקדמים - כולל ברור אמיתית העובדות והכוונה לתועלת {ראה לעיל , ימים 42 עוד 50 }, אם הדברים אינם ידועים ממקור ראשון מותר בכל זאת לספרם בתנאי שמציגים אותם בצורה ברורה כידיעות מכלי שני , שיחס לדרישת הדיוק בדברים ,אומר החפץ חיים שיש אפשרות להתיחר להגזים בהם אם זוהי הדרך היחידה להשפיע על האדם או על ההורים לנתק את הקשר המזיק ,

החפץ חיים מוסיף שהכרחי להסביר מדוע אין בסיפור הדברים משום לשון הרע ,במיוחד כשמדברים עם ילד ,


"מוטב לאדם שיקרא שוטה כל ימיו , ואל יהי'ה רשע בפני המקום "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ט סיון מחזור ב'

עדיפה הבושה עתה מבעתיד

ואפילו אם כבר נכנס בעניין המחלוקת וקשה לו להפרד משאר חבריו בזה אף-על -פי -כן יראה בכל כחותיו להסתלק עצמו מהם , וכמו שעשה און כן פלת ,שהיה מתחלה בעצה אחת עם הבעלי -מחלוקת כמו שכתוב בתורה {במדבר טז ,א} ולבסוף נשתמט מהם , כמו שאמרו בפרק חלק {סנהדרין קט , סוף ע"ב} ולכך לא נענש בבוא עת פרדתם , ולא ישמע לדברי היצר הרע וטענותיו שמסיתו כי לא לכבוד יהיה לו אם יפסק באמצע ולא יגמור הנצוח כי מוטב לאדם שיכסף בעלמא הדין לפני איזה אנשים יחידים ולא יכסף בעלמא דאתי לפני כל הפמליא של מעלה , ואמרו חכמינו ז"ל {עדיות פ"ה מ"ה} מוטב לאדם שיקרא שוטה כל ימיו , ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר