מאגר ספרי קודש

י'ח סיון גלגול האשמה

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע לקרבן

255 יום

י"ח סיון

גלגול האשמה

מצב אחר שבו אפשר להתיר סיפור גנאי על אחרים הוא כאשר אדם נופל קרבן להאשמת -שוא וברצונו לחשוף את זהות האשם האמיתי כדי לטהר את עצמו , אם מותר הדבר או אם לאו , - זאת ניתן לקבוע על פי טבעו של המעשה שלא -כהוגן , אם זוהי עבירה שעל פי ההלכה מחויב מי שראה את הדבר להודיע לקרבן המעשה או לאחרים את זהות החוטא , עליו לעשות כן ,


אם אין כל מטרה מועילה זהות האשם פרט לטיהור העצמי ,אסור יהיה על הנאשם לגלות את שם האשם האמיתי ,עליו להרכיז על חפותו ולהימנע מהפללת מישהו אחר ,

במצב שבו יש רק שני חשודים אפשריים ,דהיינו שהכחשה מצידו של האחד מהם משמעותה האשמה השני ,מותר להכחיש את ההאשמות בתנאי שהמעשה עליו מדובר אכן היה מעשה שלא כהוגן ,


".....שאפילו יוקני שדים נענשים עבור זה החטא ...."


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ח סיון מחזור ב'

היצר הרע מסמא את עין בעל המחלוקת

ולפלא גדול על בעל המחלוקת : הלוא אם אחר יפגע מעט בבנו , אפילו שלא במתכון -מפיו לפידים יחלכו עליו : וכל -שכן אם יזיק לו בכוונה ונפל על -ידי -זה למשכב , אף שנתרפא ,יפרסמהו לאיש אכזרי בעיני הכול עבור זה ,ולא ישקט ולא ינוח עד שיגמל לו כמעשהו ובלבו ינקט עליו ,עבור זה שנאה נצח : וכשהוא בעצמו מביא כל הצרות על בניו עבור זה , ואפשר שימותו גם -כן , חס ושלום ,וכמו שכתבנו למעלה בפרק טו בשם המדרש , שאפילו יונקי שדים נענשין עבור זה החטא {וכהאי גונא איתא בתנא -דבי -אליהו פרק כא}, לא יחוס עליהם כלל : ואדרבה ,דרך מידתו , שמרמז לאנשי -ביתו שיחזיקו עמו במחלקתו , כעין שמצינו בדחן ואבידם שיצאו נצבים פתח אבליהם הם ונשיהם ובניהם וטפם ,והרי זה כמו שאמר הכתוב {ירמיה ז יח}: "הבנים מלקטים עצים והאבות מבערי את האש ", אין זה כי אם שהיצר הרע מסמא את עינו ומשים לפניו כל הבורותוהפחתים לעמוק שווה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר