מאגר ספרי קודש

י' סיון השפלה מילולית

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -סיוע לקרבן

247 יום

י' סיון

השפלה מילולית

מותר לדבר בגנטתי של אדם שהשפיל אחרים בדברים ,כדי לנחם את המושפל ,אפשר להקטין את כאב העלבון כאשר מבהירים לנעלב שהמעליב אינו שיא התבונה או הנימוס שדבריו היו דברי שטות ושאנשים אינם מתיחסים אליו ברצינות לאחר מכן ,חשוב יהיה לסייע לנעלב להבין את טבעו ואת בעיותיו של המעליב כך שהוא יוכל ללמוד כיצד להסתדר עם אותו אדם תוך מניעת הישנות עלבונות מסוג זה ,


"יחשוב בנפשי , די לי במה שאעמוד בעולם העליון בעוונותי ומה לי לסבול בעולם העליון עונש מעוונות זולתי "

ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י' סיון מחזור ב'

המנעות מחבורה רעה

וראה אחי ,שאם יעמדו עשרה אנשים ביחד , ויתפש אחד מהן בקולר על איזה עולה שנשמע עליו שעשה שלא כהגן , ויקחוהו לבית השופטים לדרוש ולחקור אותו היטב על אודות העולה שנשמע עליו , והוא לא הודה על זה ,ונלקחו אחר-כך בקולר גם התעשה הנותרים לדרשם גם -כן על הדבר הזה ,אולי על -ידי -זה יתגלה הענין - אף שהם משערי בעצמם כי הם חפים מפשע , ולא נלקחו בקולר רק שעל -ידם , יתגלה תרמית לבו של הראשון ,עם כל זה נשבר לבם בקרבם ומצטערים מאוד על שהיו במסבה אחת עם הראשון , שעל -ידי זה בא להם כל התלאה הזאת ,ואחר-כך כשעוזרם השם שהם יוצאים בשלום בלי פגע ,הם נזהרים עד מאוד מלהיות צות עם איש בזה , פן יקרה להם עוד ככה , ועל אחת כמה וכ ה בעניננו שידוע שלעתיד לבוא יענשו גם המספר ,גם השומע ,גם כל הנלוים אליהם בחבורתם הרעה הזו , כמו שכתבנו למעלה בפרק יג בשם צואת רבי אליעזר , כמה צריך לברוח מזה , וכשמסיתו היצר לכנס בתוך חבורתם ,יחשוב בנפשו : די לי במה שאעמוד בעולם העליון בעונותי ,ומה לי לסבול בעולם העליון עונש מעונות זולתי ! ועל -ידי -כך ינגף היצר.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר