מאגר ספרי קודש

ה' סיון הזמנה לדין תורה

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע לקרבן

242 יום

ה' סיון

הזמנה לדין תורה

התורה מחייבת כי מחלוקת בדיני ממונות יובאו לפני בית דין רבני מותר להפעיל לחץ חברתי על יחדי כדי לשכנעי להתדיין בדין תורה בבית הדין ,אולם , אין לנקוט בלחץ חברתי העלול להכיך את האדם אם הוא נכלל בגדר "עמיתך "{ראה יום 55 } אדם הסביר בטעות שיש לו הצדקה ליטול את כספו של הזולת אכן יש להעמידו על טעותו אבל אין הוא מומר אסור לביישו ,אבל מותר לדון בענין עם כל מי שיבול להשפיע עליו ולהסביר להם שאותו אדם מעורב במחלוקת ממונית ויש לשכנעו להופיע בפני בית דין ,שלא כמו במקרה של יחיד רשאי בית הדין לפרסם את העובדה שפלוני מסרב להישמע לדבריו או להופיע לפניו כפי שהחבר לעיל לעיתים קרובות הלחץ החברתי הוא האמצעי היחיד שבעזרתו יבול בית הדין לאכיף את פסיקותיו ,


"החמירה לנו התורה לחשוש בתקנת זולתינו "


בס"ד

ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ה' סיוןמחזור ב'

יבאר ,שבעון זה הוא חוטא ומחטיא לחברו:

כמה צריך האדם להתבונן , שיהיה נזהר תמיד מעון המר הזה , כי ידוע הוא שעון זה נעשה על -כל פנים בשנים ואם -כן הוא חוטא ומחטיא בזה לחברו ,שעל -ידו בא חברו גם -כן לאסור של שמיעת לשון הרע וקבלתו , ועוד שאר אסורים המבוארים בפתיחת ספר "חפץ חיים " : ואלו לא היה מספר לו ,לא היה בא מעצמו לאסור הזה ,וכבר אמרו חכמינו ז"ל {ספרי על דברים כג ,ח}: קשה המחטיא לאדם יותר מן ההורנו ,שההורנו מוציאו מן העולם הזה , והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא ,ראה אחי ,האיך החמירה לנו התורה לחושש בתקנת זולתנו , שאפילו כשהוא רואה איזה דבר של חברו מנחת במקום הפסד ,מחיב שלא להתעלם ממנו ולהשיבה אליו , ואפילו אם האבדה ההיא איננה שוה רק פרוטה ,שאינו יכול להנות ממנה רק מעט ,וגם אין חברו יודע מזה כלל ,ואם צותה לנו התורה להיטיב כל -כך עם חברינו בענין ממון , שאינו נוגע לו רק בעולם הזה הכלה והאבד - כמה וכמה כפלי -כפלים צריך להיטיבו בענין נפשו הקימת לו נצח ,וקל -וחומר ,בן -בנו של קל -וחומר , כמה צריך לזהר על -כל -פנים , מלהשחית נפשו ,שהוא לו הזק עולמי ,

וביותר אם הוא מרגיל את עצמו , חס ושלום , בזה העוון החמור ונעשה בעל -לשון -הרע ,ידוע הוא שדרך איש כזה , המדבר תמיד בגנות חברו , להקהיל קהלות אליו ולהטעים את דבריו בפיהם , עד שמתפתים לקבל הלשון הרע שלו , ולפעמים שבו גם הם על -ידי -זה להיות ממביאי הדבה על אותו האדם ועל עוד אנשים אחרים.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר