מאגר ספרי קודש

א' סיון תלמידים בעייתים

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -סיוע למדובר

238 יום

א' סיון


תלמידים בעייתיים

המורה המסור נאלץ לעיתים קרובות לדון עם הורים מורים ומנוזלים על התקדמותם ועל קשייהם של תלמידיו , בהעדר הנחיות ברורות ביחס ללשון הרע אפשר להגיע לאוירה פתוחה מדי , שבה מדברים עם כולם אודות כולם , או לקיצוניות ההפוכה , דהיינו , גישה פשטנית של שמירת הלשון שבעטיה נפגעת יעילותו החינוכית של המורה ,

באופן כללי ניתן לומר שהתתום החינוכי כוונתו לתועלת והוא מאפשר דיון במגרעות הנוגעות לתלמיד אולם , תמיד יש להפקיד ולשמור על התנאים המסוימים המתירים דיבור לשון הרע לשם תועלת חיוני ביותר לאמת את העובדות , רשלנות גדולה היא מצד מורה להתמיר להגיע למסקנות פסיכולוגיות פזיז של התלמיד כסובל מקשיים או מהפרעות מבלי לבדוק את הענין לאשורו , תוצאות הדבר עלולות להיות הרסניות ביותר," גדולה הזכות של האדם שאינו מקבל לשוה"ר"ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה א' סיון מחזור ב'

קבלת לשון הרע על אדם חשוב

וגדול הזכות של האדם שאינו מקבל לשון הרע אפילו על סתם אדם מישראל , וכל -שכן אם ספרו לו של אדם חשוב ,שיזהר מלקבל עליו ,יזכותו יותר גדול עבור זה , וכדאיתא בתנא -דבי -אליהו , חלק ב , פרק ז , וזה לשונו , וכן במידת הטוב בשאדם עושה , קונסין עליו טובה עד ארבע דורות , שנאמר וגו' , אמרו עליו על ירבעם כן יואש , שהוא היה בן -אדם שהיה נוהג כבוד בנביאים ,לכן אומתן העמים מה שלא מסר הקדוש -ברוך -הוא ביד ,יהושע בן -נון ולא ביד דוד מלך ישראל ,מסר הקדוש -ברוך -הוא ביד ירבעם בן יואש ,שנאמר {מ"ב יד ,כה}: " הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה וגו' " וכי מה טביו של ירבעם כן יואש , שהוא השיב את גבול ישראל , והלוא הזה עובד עבודת אלילים ?אלא משום שלא קבל לשון הרע על עמוס , שנאמר וגו' , לכך נאמר :" הוא השיב את גבול ישראל וגו' ", מכאן אמרו : מגלגלין זכות על -ידי זכאי וחובה על -ידי חיב ,ככן במידה הזאת הוא נוהג בכל ישראל , בכל מקומות מושבותם , ובכל העובדי כוכבים ומזלות ובכל משפחות האדמה ,עד כאן לשונו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר