מאגר ספרי קודש

כ'ט אייר תיקון המידות

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת סיוע למדובר

237 יום

כ"ט אייר

תיקון המידות

סיוע לזולת בתיקון מידותיו נחשב , כאמור בגדר תועלת ףאם נדרש עידון במידותיו של פלוני , כי אז מצוות הוכח תוכיח את עמיתך מחייכת להביא את הנושא לתשומת לבי בלשון רכה וברגישות ,אולם , אם אדם מרגיש שאין הוא מסוגל להוכיח את זולתו והוא יודע שגם האחרים מודעים לפגמים במידותיו של הזולת מותר לו לדבר איתם על כך ולשאול העצתם או לבקש את התערבותם במקרה הצורך אם מוצא אדם לנכון להתיעץ עם מישהו אחר - שאיננו מידע למגרעותיו של פלוני - כדי שידריכו כיצד לפנות אל האדם שמידותיו טעונות שיפור , מותר לו לעשות זאת כי גם דבר זה נחשב בגדר תועלת , אולם אם יש אפשרות לדון בענין בלי לציין שמות ,עדיף לעשות זאת כך,

ראינו לעיל {יום 53 } שאם אדם מעונין במעורבותו הפעילה של משיהו אחר שאינו מכיר את המצב , יהיה על אותו אדם לברר את המצב באופן אישי ולאמת את העבודות בטרם יחליט סופית לנקוט בפעולה ,


"....שזה המספר ... עבר על לאו דאוריתא , לא תלך רכיל שהוא איסור גדול עד מאוד .... אם כן חשוד הוא ג"כ לבדות שקר מעיקרו מליבו "ספר שמירת הלשון


פירוש הלכה כ"ט אייר מחזור ב'

המספר לשון הרע הרע ממילא חשוד גם על שקר

אך בענין בזה ,היצר הרע שרוצה שיקבל האדם לשון הרע בא אל האדם ומסיתו לאומר : איך אחשוד את המספר שיאמר דבר אשר לא היה ושקר מעקרו או יוסיף בה מעט מן השקר ויעבוד על מדבר שקר תרחק ! אף אתה השב לו : טוב לי לחשוד את המספר הזה שאמר דבר שקר על חברו , משאאמין מה שספר לי ! כי הלוא אם היית רואה לאדם שהוא לובש שעטנז ומקיף פאת ראשו וזקנו , ואחר -כך היה בא אליך ומספר על אחד מחבריך שדבר עליך איזה רעה - בודאי לא היית מקבל את הדבר לאמת , והיית משיב לו : לך ממני ! לא אאמינך על חברי !
אחרי שהפקר אצלך שארי לאו דאוריתא , בודאי התר לך גם אסור שקר !

והלוא אף בעניננו כן הדבר ,שזה המספר ,אפילו אם כדבריו , כן הוא ,עבר על לאו דאוריתא {ויקרא יט ,טז } "לא תלך רכיל בעמיך " שהוא אסור גדול עד מאוד , והוא אפילו על אמת , במבואר בכל הפוסקים , אם -כן ,חשוד הוא גם -כן לבדות שקר מעקרו מלבו , או על -כל -פנים לערב בתוך הענין מעט מן השקד , ועל -ידי -זה נשתנה הדבר מראשו לסופו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר