מאגר ספרי קודש

י'ז אייר אך ורק כמוצא אחרון

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת

225 יום

י"ז אייר

אך ורק כמוצא אחרון

-תנאי ששי :אין למתוח ביקורת כל עוד קיימת אפשר אחרת ,
אם קיימת דרך כל שהיא בנוסף לתוכחה האישית , שכאמצעותה אפשר להימנע מלדבר בגנותו של אדם ,חייבים לנקוט באותה דרך גם כשהגנות נאמרת לשם תועלת , מיטב להימנע ממנה ככל האפשר ,

כמו כן , כאשר נחוץ לספר את הגנאי ,יש לשקול היטב עד כמה מותר לספר כדי להשיג את התועלת היטב עד כמה מותר לספר כדי להשיג את התועלת הרצויה , כל תוספת בלתי - נחוצה של דברי גנאי היא בגדר לשון הרע,
יתר על כן ,גם כאשר ברור שחייבים להביא לידיעת פלוני מידע שלילי מסוים של זולתו , חייבים לחפש את אופן הביטוי המתון ביותר , עדיף לכוון את השומע באופן שיגלה בעצמו את הדברים מאשר לבטא זאת ישירות במילים ,

כאשר משווים בין שני מועדים למישרה ,לרוב די בכך אם מזכירים את מעלותיו של האחד מבלי לציין את מגרעותיו של השני , בכל מקרה , תמיד עדיף להשתדל למעט בכל האפשר בציון מגרעות ,

ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ז אייר מחזור ב'

למוד קל וחומר ממרים

ובאיזה זמן היה המעשה ? " בצאתכם ממצרים " שהמעשה היה אז בתחלה שנה שניה לצאתם ממצרים ,ועדין לא נתודע לכל גודל העונש המגיע עבור זה {ומה שכתוב אצל משה לכל גודל העונש המגיע עבור זה {ומה שכתוב אצל משה רבנו {שמות ד ,ו }- תכף ומיד הוסר ממנו ,כמו שכתוב {שם ו }: "והנה שבה כבשרו "] מה שאין כן אחר-כך , בעת שהיו צריכין לכנס לארץ ,ונתקלקל על -ידי הלשון הרע של המרגלים ,היה העוון הרבה יותר גדול , שראו ענשה של מרים ולא לקחו מוסר , ולכך נסמוך פרשה שלח לפרשת מרים וכפרוש רש"י שם {י"ג כ },
והנה מכל זה יוכל האדם להתבונן בקל -וחומר שהיום שכולנו אזובי קיר לגבי מרים הנביאה , וגם ידוע לכל מהעונש הגדול המגיע עבור זה ממעשה מרים ומרגלים - אם לא ישמור את עצמו מלשון הרע אפילו אם לא יהיה רק בעין מעשה מרים , ובפרט אם בכוונה ידבר את הלשון הרע כדי לגנות חברו ולבישו , בודאי לא יהיה נקי מעונש הגדול של צרעת או עונשים אחרים תמורתם {כמו שכתבנו לע"ל שער א,פרקים ה"ו} ולא יקיפו לו עד לאחר זמן , והשומע ומקיים תמיד לזכור באופן זה בודאי ינצל מעוון זה ,
וממילא נכין מכל זה דצריך כל איש ישראל לידע פרטי דיני לשון הרע כדי שידע ממה להזהר , דאם לא כן , מה יועיל לו זכירת מעשה מרים , אם היצר הרע מפתהו שאין דבור זה נכנס בכלל לשון הרע , או שעל איש כזה לא צותה התורה באסור לשון הרע.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר