מאגר ספרי קודש

ט'ז אייר גם כשכוונת המספר טהורה היא

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת

224 יום

ט"ז אייר

גם כשכוונת המספר טהורה היא

אפילו בשכוונת המספר היא אך ורק לתועלת ,עליו לבדוק היטב האמנם יביאו דבריו לתוצאה הרצויה ,או שמא לא , מוצדק לספר גנאי לתועלת רק כאשר יש סיכוי סביר שאכן תהיה תועלת בדבר ,

משנה חשיבות יש לענין זה כשאדם מתכוון למנוע נזק צפוי מהתקשרות עסקית , מקשר ידידות או משידוך מסוים , לעיתים מזומנות קורה שכבר התקבלה החלטה סופיה ועל כן אין כל תועלת בסיפור לשון הרע על הצד השני ,


"למי עשה ? למרים שהיתה צדקת גדולה ... וכונתה היתה לבנינו של עולם ואעפ"כ לא הועילו לה כל מעשיה הטובים "ספר שמירת לשון

פירוש הלכה ט"ז אייר מחזור ב'

למען ישמעו וייראו

ולמי עשה ? "למרים " שהיתה צדקת גדולה , שהיה הבאר עולה הזכותה , וגם נביאה אחות אהרון וגו' ", : ולא דיברה אלא באחיה ,אשר אהבתו בנפשה וסכנה עצמה להצילו מן המים , :ולא דיברה בגנותו ,אלא מה שהשותה אותו לשאר נביאים {כמו שכתב הרמב"ם בסוף הלכות טמאת צרעת } : ולא דיברה בפניו שיבוש ,ולא בפני רבים ,רק בינה לבין אחיה הקדוש בצנעה ,וכונתה היתה לבנינו של עולם : והוא לא הקפיד על כל הדברים האלה , שנאמר {במדבר יב ,ג} : " והאיש משה ענו מאוד ", ואף -על -פי -כן לא הועילו לה כל מעשיה הטובים ונענשה בצרעת על זה ,ובאיזה מקום נעשה לה העונש ? "בדרך " כי לא תלו לה גודל זכיותיה להקיף לה עד בוא בני ישראל לחנות באיזה מקום , כי אז לא היה נכר כל -כך , אבל עתה שנענשה תכף בדרך בעת הלכיתם ,כמו שכתוב {שם טו} : "והעם לא נסע עד האסף מרים "- ממילא נתפרסם גודל בלמתה לכל ,כמו שכתוב {שם יד }: "הלא תכלם וגו'".
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר