מאגר ספרי קודש

י'ד אייר חובת הדייקנות

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת

222 יום

י"ד אייר

חובת הדייקנות

-תנאי רביעי : לעולם אין להגזים ,

בעוד שיש מקום להתיד סיפור גנות כשמכוונים לתועלת , הרי אין כל הצדקה להוצאה שם רע , אסור לאדם להזגים או לשנות עובדות אפילו כשהוא מכוון לתועלת וכן אסור לו להשמיט פרטים המפחיתים מחומרת מעשיו של האדם , שימוש מוגזם במלח "מאד "יכול בקלות להעניק מימדים מוגזמים לעובדה מסוימת למעשה ,זהו סוג שכיח מאוד של הוצאת שם רע שאנשים מסתבכים בו מבלי משים , {לעומת זאת ,חייב אדם להשמיט פרטים נכונים המוסיפים על חומרת המעשה אם אפשר להשיג את התוצאה הרצויה גם בלעדיהם },


"זכור את אשר עשה ה' אלוהיך למרים ...."
ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ד אייר מחזור ב'

מרים הנביאה

וגרסינן בספרי על מה דכתיב {דברים כד , ח }: "השמר בנגע מצרעת וגו' " וכתיב בתרה : "זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים וגו' , : ומה ענין זה לזה ? אלא מלמד שלא נענשה אלא על לשון הרע , והלוא דברים על -וחומר :וחומר :ומה מרים , שלא דברה אלא באחיה הקטן ממנה נענשה - המדבר במי שגדול ממנו , על אחת כמה וכמה , דבר אחר : ומה מרים , שכדברה לא שמעה אותה בריה , אלא הקדוש -ברוך -הוא בלבד ,שנאמר {במדבר יב ב}: "וישמע ה' " כך נענשה - המדבר בגנות חברו ברבים ,על אחת כמה וכמה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר