מאגר ספרי קודש

ב' אייר שחוק וקלות ראש

בס"ד


ספר חפץ חיים

210 יום

ב' ניסן

הלכות החלות על 2 סגוי לשון הרע


שחוק וקלות ראש אסורים

אסור לספר דברים לשם שחוק וקלות ראש בלבד ,אם אין בהם דברי גנאי או נזק אפשר ,

אם מספרים משיהו משעשע העלול להכיך מישהו מבין המעורבים בו כאשר יסופר בנוכוחותו , הרי זה לשון הרע, הרבה מצבים מבדחים הם בעצם מקור לכאב למעורבים בהם"ובכל מקום שהשלום מצוי שם יראת שמים מצוי'ה , ובכל מקום שאין שם שלום אין יראת שמים מצוי'ה"
ספר שמירת לשון


פירוש הלכה ב' ניסן מחזור ב'

גדול השלום

וכדי לבאר קצת מעלת השלום ,אעתיק קצת ממאמרי חז"ל בזה וזה לשון הספר 'מעלת המידות ' {המעלה הארבע הנשרים } דעו בני , כי מעלת השלום היא מעלה הרמה ,שכן הוא שם אחד משמותיו של הקדוש-ברוך -הוא ,שנאמר {שופטים ז ,כג}: "ויקרא לו ה' שלום ", ובכל מקום שהשלום מצוי שם יראת שמים מצויה : ובכל מקום שאין שם שלום ,אין יראת שמים מצויה ,גודל השלום לפני המקום ,שכך אמרו חכמינו ז"ל באגדה {מס' דא"ז ,פרק השלום } גדול השלום ,שאפילו הכתובים דברו דברי בדאים להטיל שלום בין אברהם לשרה ,שהרי היא אמרה {בראשית יח ,יב}: "ואדני זקן ", וה' אמר לאברהם {שם יח ,יג }: "ואני זקנתי ", וכן הוא אומר {שם נ ,טז }: ויצוו אל יוסף לאמור ,אביך צוה לפני מותו לאומר "ואין אנו מוצאין שציוה אותו מכל הדברים הללו כולם ,לפי שלא היה חושדו , גדול השלום ,שאפילו בשעת המלחמה מבקשין שלום ,שנאמר {דברים כ ,י } "כי תקרב אל עיר להלחם עליה ,וקראת אליה לשלום " גדול השלום שחותמין בו בברכת כוהנים ,שנאמר {במדבר ו ,כו }: "ה' עוז לעמו יתן ,ה' יברך את עמו בשלום ", ולא עוד
אלא שביום נחמת ישראל מתבשרין תחלה בשלום ,שנאמר {ישעיה נב ,ז }: "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום".
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר