מאגר ספרי קודש

ל' ניסןבלי שמות

בס"ד


ספר חפץ חיים

הלכות החלות על 2 סוגי לשון הרע

208 יום


ל' ניסן

בלי שמות


כל באופנים של לשון הרע אסורים הם אפילו כשאין מזכירים שמות , אם אפשר להבין מתוך הדברים על מי מדובר ,

יתרה מזו אם משמיטים את השמות מתוך הדברים אולם הסיפור מטיל צלך על ציבור שלם של אנשים אסור לספר את הדברים לעיתים קרובות ,כשמותחים ביקורת על תלמיד ישיבה מסוימת מבלי להזכיר את שמו מתקבלים הדברים כביקורת על כל תלמידי אותה ישיבה או על כלל תלמידי הישיבות באשר הם אם כך משתמע מתוך הדברים הרי זהו אופן חמור יותר של לשון הרע ,

היות והוא מטיל דופי בציבור גדול של יהודים ,


" עבור כל עת ששומר את עצמו , זוכה לידי מעלה גדולה בגן עדן "ספר שמירת הלשון


פירוש הלכה ל' ניסן מחזור ב'

השכר


גם על-ידי -זה זוכה שיתלבש עליו רוחא דקדשא , כמו שכתב בזוהר הקדוש , פרשת חקת {דף קפג ע"כ } : כל מאן דנטר פמא ולשנא ,זכי לתלבשא ברוחא דקדשא גם הוא נצול על -ידי -זה מגיהנום ,כדאיתא במדרש {תנחומא } {תהילים } {נב , כ}: אמר הקדוש - ברוך -הוא : אם רצונכם להמלט מן הגיהנום ,הרחיקו עצמכם מלשון הרע , ואתם זוכים בעולם הזה ובעולם הבא ,שנאמר וגו' ,

גם מביא את עצמו על -ידי -זה , לידי השפעת בעולם הזה ,כדאיתא במכלתא ,פרשת משפטים {פרשת כ } על הפסוק {שמות כב ,ל }: :" ובשר בשדה טרפה לא תאכלו ,לכלב תשלכון אותו "- ללמדך שאין הקדוש -ברוך -הוא מקפח שכר כל בריה , שנאמר {שם יא ז} :" ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו ": והלוא דברים קל -וחומר :ומה אם חיה כך ,אדם לא כל -שכן שאינו מקפח שכרו, כו'.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר