מאגר ספרי קודש

כ'ג ניסן כשהמדובר מסכים

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע :דיבור מזיק

201 יום

כ"ג ניסן

כשהמדובר מסכים לדברים

בניגוד לדברי גנאי ,מותר לומר על פלוני דברים העלולים לגרום לנזק אם ברור שאין הוא מתנגד לכך ,

אם אדם מרבה לספר על חוסר יכולתו לזכור מספרי טלפון , ואפילו את מספר הטלפון שלו עצמו ,לא ייאסר ולא השומע יפחיתו בערכו של המדובר בגלל תכונה זו ,

ברור שאם אדם נותן לאחרים רשות מפורשת לספר עליו דבר העלול להזיק לו ,מותר להם לעשות זאת ,בתנאי בדברים הללו משום גנאי"כי בדברי הקדושה שהאדם מדבר פה בזה העולם ,לפני ה' יתברך ,נבראים למעלה ,עולמות ומלאכים קדושים "
ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה כ"ג ניסןמחזור ב'

מעלתם של דברי תורה ומצוות המגשים בכלי יפה ומסודר

כן ממש בעניין הוא הכוח -הדיבור שנתן לאיש הישראלי לעבוד בהן לפני המלך הנורא יתברך שמו בתורה ובתפילה ,ולברך ולהודות ולשבח ולהלל לפניו ,כי הי כלי האמנות הגדולה שיוכל האדם השלם לבנות בהן שמים וארץ , " והוא ממש כפשוטו ,כי בדברי הקדושה ,
כהאדם מדבר פה בזה העולם לפני השם יתברך ,נברא למעלה עולמות ומלאכים קדושים ,ויהיו אחר-כך מליצים ופרקליטים עבור נשמתו , ומעלה קדושת העולמות והמלאכים שנברא על -ידי התורה והמצוות שלו תלוי בכמה ענינים "א . לפי ההכנה שהיה לו בעת ההיא : אם הכין את עצמו בעת ההיא בכל כוחותיו לקיים כפי התורה בכל חלקיו ופרטיו שצריך לזה , ב, לפי כלי האמנות שעשה בהם התורה , והם כלי הדיבור {וכהאי גונא במצווה ,לעניין כלי המעשה שקיים בהם המצווה } שאם הם יפים ומהדרים , שמשתמשים בהם תמיד לטוב , ועל - ידי -זה נתחזק כוח קדשתם -יש בהם כוח להמשיך קדושה עליונה , ואור גדול על הענין ההוא : אבל אם פוגם ומטמא ,חס ושלום , את כוח הדיבור שלו על -ידי לשון הרע ורכילות וליצנות ושקר וכדומה ולא יעשה תשובה ואחר כך ידבר בפיו דברי תורה ותפילה - איזה כוח יש בהן להמשיך על התורה והתפילה ההיא קדושה עליונה ,אחרי שכלי המבטא שלו הם פגומים וטמאים בעצם מכבר.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר