מאגר ספרי קודש

י'ז ניסן סדר התשובה

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע

195 יום

י"ז ניסן

סדר התשובה

ראינו שסיפור לשון הרע על הזולת משמעותו פגיעה במעמדו כנברא צלם אלוקים ,

מי שנכשל בלשון הרע יעשה תשובה כמתחייב בכל העבירות שבין אדם למקום :חרטה ,וידיו וקבלה לעתיד ששוב לא יחזור לדבר לשון הרע לעולם ,


אין הוא נצווה לדבר על כך עם האדם שעליו דיבר לשון הרע ולבקש את מחילתו ,
אלא אם כן גרם לו נזק של ממש ,{על סדר התשובה כאשר נגרם נזק על ידי לשון הרע ידבור בהמשך .}


"על ידי שינצור לשונו ,כמה מהטוב ,שיזמין לו הקב"ה , בידו ישאר "
ספר שמירת הלשון פירוש הלכה י"ז ניסן מחזור ב'

מאזן זכיות ועברות

והגאון רבי רפאל ז"ל בספרו "מרפא לשון " באר את הפסוק הזה גם -כן בטוב טעם ודעת , והוא לפי מה שכתב ה"חובות הלבבות " בשער הכניעת {פרק ו} וזה לשונו : הרבה בני -אדם יבואו ליו החשבון , וכשמראים להם מעשיהם ,ימצאו בספר זכיותם זכיות שלא עשו אותם ,ויאמרו ,לא עשינו ! ויאמר להם : אותן אשר דבר בכם וספר בגנותכם : וכן כשיחסד מספר זכיות המספרים בגנותם ,יבקשו אותו בעת ההיא ,ויאמר להם :אבדו מכם בעת שדברתם בפלוני ופלוני !וכן יש מהם גם -כן שימצאו בספר חובותם חובות שלא עשו ,וכשאומרים :לא עשינום ! יאמר להם : נוספו עליכם בעבור פלוני ולפולני שדברתם בם וכו' ,עד כאן לשונו ,, וכן כתבו שארי ספרים הקדושים ,

ואם -כן הדבר ,מי שמטבע חס ושלום במידה הרעה הזאת ,להריק על חברו בחצי לשונו תמיד , לא יועיל לנפשו בשום חכמה ועצה ,אפילו אם ירגיל את נפשו תמיד לתורה ולמצוות , כי מיד שישתכר שבוע או שבועים באיזה אשר נצחי על -ידי תורה ומצוות , ימצא את חברו בחצי פיו ,ויתנם לו זכיותיו לנצח ויקח תמורתם את עונותיו ,ואם אחר -כך ישתכר עוד איזה חדשים או שנים את אשר הנצחי עד יום מותו ,חס ושלום ,

כללו של דבר : האדם הזה עלול הוא שיצא מן העולם נקי מנכסיו , הינו הקנינים הנצחיים של תורה ומצוות ,ויהיה ממלא תמורתם בעונות רבים ועצומים ,מינים ממינים שונים ,של כמה וכמה אנשים ,שלקח מכל אחד לפי ערך הבזיון והכלמה שהגיעה להם על -ידו בימי חייו ,על -כן הזהיר אותנו דוד המלך ,עליו השלום , תחלת הכול לנצור לשונו מרע , ואחר -כך "סור מרע ועשה טוב ", כי על -ידי שינצר לשונו , כמה מהטוב שיזמין לו הקדוש -ברוך -הוא ,אם מעט ואם הרבה על -כל פנים בידו ישאר ,ולא ינתן לאחרים חילו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר