מאגר ספרי קודש

י'ג ניסן מתי מותר להתבטא

בס"ד

ספר חפץ חיים

191 יום

י"ג ניסן

לשון הרע מתי מותר להתבטא באופן דו משמעי

אסור לספר דברים העלולים להתפרש בגנאי ,

אולם אין הדבר כך כאשר ברור שהשומע יבין שאין כאן כל כוונה לדבר בגנותו של פלוני ,

לפיכך ההלכה מתירה לומר דבר המתפרש לשני פנים כאשר יתקיימו בו שלושת התנאים הבאים :

1} אין בו כל כוונה לדבר בגנותו של פלוני :
2} אם ללא כוונה עלול להשתמע מדבריו גנאי , אך לא גנאי גמור :
3} הדברים נאמרים בפני שלושה ,או בנוכחות האדם שעליו מדובר ,

לשם דוגמא מציינים הראשונים את האמירה
"בבית פלוני יש תמיד אש ,תמיד מבשלים שם "


"הבעללטוריא ... מעורר כוח הקטגוריא על כלל ישראל,"


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ג ניסן מחזור ב'

המדבר לשון הרע מעורר כוח המסטין

והנה כאשר נתבונן רק מעט בענין הנורא הזה , נבין מיד על -ידי זה מה שהקדוש -ברוך -הוא מקפיד כל -כך על עוון זה יותר מכל עונות ,עד שאינו רוצה להשתתף כלל עם הבעל לשון הרע ,להציל אותו מצרותיו , וכמו שיובא ,אם ירצה השם ,לקמן {פרק ד } בשם הספרי ,וכמו שכתב בזוהר הקדוש פרשת שלח {דף קסא ע"א } אמר רבי שמעון : על כלא מחל קדשא -בריך -הוא , בר מן לשנא בישא ,דידוע הוא ,דאהבת הקדוש -ברוך -הוא לעמו ישראל הוא עד מאוד , והם אצלו בבחינת בן יקיר וילד שעשועים ,כמו שאמר הכתוב {ירמיה לא יט }: "הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים וגו' " וכשיהיה לו לאדם בן יקיר לי אפרים אם שאינו מתנהג כשורה ,אף -על -פי -כן הוא מחפה עליו מרוב אהבתו אותו :ואף אם ייסרנו לפעמים ,יהיה ברוב חנינה וחמלה ,אכן אם יבואו אליו אנשים אנשים על לא דבר ושהוא מלבין ומחפיר לכל -בודאי יתגבר באביו כוח הכעס אליו ויכהו ויבזהו עבור זה : מרוב אהבה שהוא אוהב את ישראל , אף שהוא יודע בעצמו כל מה שנעשה בסתר ובגלוי ,וכמו , שכתוב {שם כג ,כד } "אם יסתר איש וגו'" ,אף-על -פי -כן לא יעורר בעצמו עליהם לעשות רע ,וכמו שכתוב {במדבר כג ,כא } "לא הביט און ביעקב " ובפרוש רש"י שם ,אכן אם יבוא אליו המקטרג ויספר לו מענין זה - כביכול הוא מוכרח להשיב על זה שום תשובה {באמרו שמלכותא דארעא משיבה גם -כן כשבא מי לצעוק לפניהם על דבר עולה שנעשה , כמו שכתבו הספרים }, כי כן יסד מלכו של עולם , שעניניו של אדם יהיו מתנהגים על -פי המליצים והמסטינים.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר