מאגר ספרי קודש

ג' ניסן רשלנות בקיום מצוות

בס"ד
ספר חפץ חיים

181 יום

ג' ניסן

לשון הרע :דברי גנאי אוביקטיביים

רשלנות בקיום מצוות


אסור לומר על אדם שהוא מתרשל בקיום מצוות מסוימות, על כן אסור לומר שמישהו מקדיש אך זמן מועט מיומו ללימוד תורה או שהוא אינו משתדל להיטיב עם זולתו ,

הדברים תקפים גם אם הדבור והשומע עצמם ממעטים ללמוד תורה או אינם ידועים בגדיבותם לזולת והם מודים בזאת ללא כל מבוכה היות והתורה מעמידה בראש סולם עדיפויותינו את לימוד התורה וגמילות החסדים ,אסור לומר על אדם אחר שהוא מתרשל בתחומים אלו ,?


"....שבזה יהיה לו כוח לקטרג עלינו ולא תקובל תפילתינו למעלה"

פירוש ספר שמירת הלשון ג' ניסן מחזור ב'

הרפיון המצוי בשמירת הלשון והדרך להתגבר

ובאמת כל אחד ואחד מישראל רוצה לשמור את התורה בשלמות ושלא לגרוע ממנה כלל , כמו שכתוב {ישעיה ס ,כא }: "ועמך כולם צדיקים ,אך הסיבות המגיעות לכמה אנשים להתרפות ממידה הקדושה של שמירת הלשון רבות הנה ,ונבאדם אם ירצה השם לקמן בפנים בהרחבה ,אך הסיבות הראשיים הם שלושה "א , סיבת חסרון ידיעה , שאין יודע איזה מהדיבורים יפול תחת סוג לשון הרע - ולזה חברנו השני חלקים הראשונים שבספר "חפץ חיים,ב , סיבת התגברות היצר שיש העניין הזה ,.... שבזה יהיה לו כוח לקטרג עלינו ולא יקבל תפלתנו למעלה ,וכמו שנכתב בפנים בשם הזוהר הקדוש ,ג. שנעלם מאתנו התחבולות שיש בזה כדי להמלט מיד היצר , כמו שכתוב {משלי כד ,ו} "כי בתחבלות תעשה לך מלחמה "

גלל כן חברנו בעזר השם יתברך החלק השלישי הזה ,והוא מאסף מכמה אגדות חז"ל מש"ס ומדרשים וזוהר הקדוש , המדברים מגודל העונש שיגיע בזה ובבא עבור העוון המר הזה , השם ישמרנו ,וגם מגודל השכר בזה ובבא להשומר פיו ולשונו , ועל זה קראנו שם שער ראשון שבחלק הזה "שער הזכירה " ,על שם הכתוב {דברים כד ףט }: " זכור את אשר עשה וגו" : וגם יזכרו בו מאמרי חז"ל המעוררים והמזכירים לזה ,

גם עמלנו ולקטנו בעזר השם יתברך מדברי חז"ל כמה תחבולות ועצות , איך להנצל מפח היצר , מעון זה של חטא הלשון , - אולי על -ידי -זה יראה כל אחד להתחכם בזה ולהתגבר על יצרו ולהסיר מעליו את כל הסיבות המפריעים אותו ממידה הקדושה של שמירת הלשון , ועל זה קראנו שער שני שבחלק הזה "שער התבונה " על שם הכתוב {משלי א ,ה}:
"ונכון תחבלות יקנה " ,גם בארתי בחלק הזה כמה וכמה מידות קדושות אחדות ,אשר גם המה נחוצים מאוד להתנהג בהם האיש החפץ בחיים , ועל -ידם ינקל לו לבוא למידת שמירת הלשון.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר