מאגר ספרי קודש

כ'ז אדר המסיח לפי תומו

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :שמיעה

176 יום

כ"ז אדר

המסיח לפי תומו

כשאדם אומר דברים בתחום לב, מכלי לדעת את התוצאות הצפויות ובלי כל רצון לעורר מדנים, אנשים נוטים לקבל את הדברים בעובדות, גם ההלכה במקרים מסוימים מקבלים דברים כאלו כעבודות (כמה דוגמאות : בעדות על מותו של פלוני כדי להתיר את אשתו מענינותה : בענין קביעת כשרותם של מוצרי מזון : או במצבים שבהם ממילא יתגלו הדברים בסופו של דבר,) מכל מקום ,אסור לקבל דברי רכילות בעבודות אפילו כשהדברים נאמרו בתום לב ,


"ע"י איסור לשוה"ר ורכילות יוכל לעבור על שבע עשרת לאוין "

פירוש הלכה כ"ז אדר מחזור א'

לאוין

החפץ חיים , בפתיחתו לספר , מונה 31 מצוות מן התורה , שהמדבר או שומע לשון הרע עלול להכשל ולעבור עליהן ,


להלן 17 הלאווין :

א) לא תלך רכיל בעמיך (ויקרא יט, טז)

ב) לא תשא שמע שוא (שמות כג, א)

ג) השמר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות (דברים כד, ח)

ד) ולפני עור לא תתן מכשול (ויקרא יט, יד)

ה) השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך (דברים ח, יא)

ו) ולא תחללו את שם קדשי (ויקרא כב ,לב)

ז) לא תשנא את אחיך בלבבך (ויקרא יט ,יב)

ח) לא תקום (ויקרא יט, יח)

ט) ולא תטור (כנ"ל)

י) לא יקום עד אחד באיש לכל עוו ולכל חטאת (דברים יט, טו)

יא) לא תהיה אחרי רבים לרעת (שמות כב, ב)

יב) ולא יהיה כקורח וכעדתו (במדבר יז, ה)

יג) ולא תונו איש את עמיתו (ויקרא כה, יז)

יד) ולא תשא עליו חטא (ויקרא יט, יז)

טו) כל אלמנה ויתום לא תענון (שמות כב, כז)

טז) ולא תחניפו את הארץ (במדבר לה ,לג)

יז) לא תקלל חרש (ויקרא יט ,יד)
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר