מאגר ספרי קודש

כ'ג אדר נקיטת אמצעי זהירות

בס"ד


ספר חפץ חיים

רכילות :שמיעה

172 יום

כ"ג אדר

נקיטת אמצעי זהירות

לאור האיסור להאמין לדברי רכילות , יכולה להתעודד השאלה הבאה : איך אפשר בכלל להתיחס לדברים כאלו כדברי תועלת ולהתיר את שמיעתם ? איזו מטרה יכולה להיות לשמיעת דברים שאסור להאמין להם ?


את התשובה לכך נותנת ההלכה , המבדילה בין קבלת דברי רכילות כעובדות -שהיא אסורה בהחלט , לבין נקיטה באמצעי זהירות מחשש שעלולה להיות אמת בדברים - שהיא צעד מותר להאמין ברכילות הרי זו אוילות ושחיתות ,מאידך ,להתעלם מהם כליל הרי זו תמימות וחוסר אחריות ,


בעוד שאסור שהדברים שנאמרו על פלוני ישפיעו על היחס כלפיו,הרי חייב אדם להגן על עצמו מפני האפשרות של נזק צפוי ,"בא וראה כמה שכרו של אדם העושה לאחר לחזור בתשובה "


פירוש הלכה כ"ג באדר מחזור א'

כך יבנה הבית במהרה בימינו אמן

ובפרט שידוע הוא מה שאמרו חזס"ל {יומא ט,ב}, שבית שני נחרב בעוון שנאת חינם ולשון הרע , : ואם העוון הזה היה בו כוח להחריב את הבית הבנוי ,על אחת כמה וכמה שיש בו כוח לעכב מלהבנות את הבית החרב , חס ושלום ,על -כן האיש שיתחזק את עצמו בעניין הזה של שמירת הלשון בכל כוחו , ויזרז גם אחרים בעניין הגדול הזה למען כבוד השם ותרותו ,שלא יהיו מצותיה כהפקר ,חס ושלום ,זכותו גדול מאוד , כי באמת כלל -ישראל בחזקת כשרים וצדיקים הן אך הסיבה - מפני העלם , ידיעת פרטי הדינים שיש בעניין הזה , וגם נעלם מהרבה אנשים העצות איך להמלט מן היצר בעניין הזה , וכמו שכתבנו כל זה בשער השני , על -כן אם ימצא מי מעורר בעניין בוודאי יתקבלו דבריו , ויהיה זכות הרבים תלוי בו ,

והנה לפי מה שבארנו לעיל , בזה בנין הבית דלעתיד {והנה כתבו הספרים בשם הזוהר הקדוש {ראה נח ,דף כג טור ג}, דבי כנשתא חדא ,אם היו שומרים מידת השלום כדבעי ,יכולים לזכות לביאת המשיח , אם -כן ,ביאת המשיח תלוי בידינו וידוע ,דמידת השלום אין אנו יכולים לזכות בו , רק אם נהיה זהירים מתחלה מעוון שנאת חינם ולשון הרע } ,וכל אחד שיתחזק לתקן החטא הזה , יהיה לו חלק בהבית הבנוי לעתיד דבלתם היה הבית חרד לעולם , חס ושלום ,

והנה אם היה לנו רשות לבנות בית -המקדש ,והיה צריך כסף לזה , ידוע דכל אחד מישראל היה מתנדב בנפש חפצה כל מה שבכוחו לזה, כדי שיהיה לו גם -כן חלק בהבית המקדש , : ובעניננו אין צריך כסף כלל ,רק להתחזק ולהתרחק מן החטא החמור של לשון הרע ושנאת חינם ולאחוז במידת השלום , ועל -ידי -זה יתקן החטא ,ונזכה לביאת המשיח ולבניין המקדש וכמה יתרומם שמו של האיש הזה, שהוא היה הסיבה לבניין הבית ,וכאשר נמצא בנחמיה {פרק ג}, נרשם שם לנצח שמות האנשים שנתנו חלק בחומה של ירושלים , על חאת כמה וכמה הבית גופא.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר