מאגר ספרי קודש

י'ד אדר כשאי אפשר להפסיק את המדבר

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :שמיעה

163 יום

י"ד אדר

כשאי אפשר להפסיק את המדבר

כשאדם מוצא את עצמו במחיצת מישהו המספר רכילות ואין הוא מצליח להפסיקו , עליו להתרחק מן המקום , אם אין ביכולתו לקום ולצאת מן המקום ,הוא חייב לפחות להחליט שלא להאזין לדברים ,שלא להאמין להם ולהראות בברור בהבעות פניו את מורת רוחו מן הדיבורים הלוו,


"שיוקיר האדם את עיתותיו שלא ילכו לבטלה , ובל יטעה את עצמו כי די לי תורתי ועבודתי המועט לצרכי נשמתי "פירוש הלכה י"ד אדר מחזור א'

בל יטעה את עצמו:

האדם העמל לפרנסה ביתו ,למזון אשתו ובניו הקטנים , וכל -שכן לדמי מלמד שמלמדם תורה - איש כזה אין עמלו לריק : רצון הקדוש -ברוך -הוא ,וישא פרי בעמלו אבל אם יעמול האדם כל היום לפרנסה ביתו בהרחבה ,לשכור דירות רחבות ומלבושים ,יפים יותר מכפי הדרוש בהכרח לפי ערכו - בודאי עמלו לא לו הוא ,כי מה ישא בעמלו ?וכל -שכן אם יפזר כזסף עמלו לא לו הוא ,ואדרבה , עוד עליו לת דין וחשבון על מפעליו ,שהסיר בניו מתורת השם ,וכן אם יעמול עד זסקנה ושיבה למען להניח ברכה לבניו אחריו , גם -כן לא לו הוא ,וכמאמר ריש לקיש {גיטין מז,א}שהניח לבניו דמוריקא , קרא אנפשה {תהילים מט, יא }: "ועזבו לאחרים חילם",

ועל כל אלה בא הלל לזרז ,שיוקיר האדם את עתותיו שלא ילכו לבטלה ובל יטעה את עצמו כי : די לפני תורתי ועבודתו המועט לצרכי נשמתי - לא כן הוא , כי אף אם יהיה מסור כל עמלו רק לעצמו , מה נחשב הוא : ואף כי בזמן שרוב עמלו לא לו הוא - מה הוא ?
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר