מאגר ספרי קודש

י'ב אדר התעלמות ותוכחה

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :שמיעה

161 יום

י"ב אדר

התעלמות ותוכחה

כמו בדיני לשון הרע , כן אסור לשמוע רכילות מפי הורים ,אחרים אחיות , בן זוג או בת זוג ,קיבה משפחתית אינה הצדקה לדיבורים המעוררים מדנים ומחלוקת בין יהודים ,

כאשר אדם שומע דברי רכילות , לא זו בלבד שעליו להתרחק מהם אלא שעליו גם להוכיח את המדבר העובר על מצווה מן התורה ,רק כאשר התוכחה עלולה לגרום לכך שהדובר יגדיל עוד יותר את דברי השיטנה -עליו להמינע מלהוכיחו ,

אם מעבירו של אדם , או חבריו לעבודה , נוטים לספורי רכילות , עליו להתעלם משיחתיהם ,{אין הוא נדרש להוכיחם אם הדבר עלול לגרום לו נזק מצות תוכחה } אינו מחייב סיכון כספי כה גדול להביע בהזדמנות כלשהי את מורת רוחו מן הרכילות , כדי שלא יהיה כמתחנף,}" ....ואם לא עכשיו , אימתי "


פירוש הלכה י"ב אדר מחזור א'

יסודות לזרוז האדם

איתא באבות פרק {משנה יד }: הוא היה אומר : אם אין אני לי מי לי : וכשאני לעצמי ,מה אני:ואם לא עכישו , אימתי ובאשר כי התנא הלל היה רגיל לומר מאמר זה, בודאי נמצא בו עקרים ויסודות לזרוז האדם לפעלותיו ודרכיו בעולם ,להביאו לאשרו הנצחי , ובודאי נכלל בדבריו רעיונות נשגבים ובאורים שונים ,ובארנו בהרחבה במקום אחר ,אך לפשוטן של דברים באתי לבאר בעת ,דבא התנא להזכיר לנו גודל חיוב זריזות האדם לתורה ומעשים טובים בכל יום ויום , דהנה בעניני עזסקי העולם ,כאשר נראה לאדם שובת ממלאכה יום -יום , דהנה בעניני עסקי העולם ,כאשר נראה לאדם שובת ממלאכה יום -יום , ונשאל לו מה זאת ,
במה תפרנס עצמך וביתך בהיותך בטל ? תשובת האיש בשלושה פנים : א} איש אשר יש לו בית -חרושת ,אשר פועלים רבים עושים שם וממנים עליהם ,ויגיע לו די פרנסה ביתו מהם , על -כן מוצא לו זמן לשבת בטל , ב} איש אשר עוסק במלאכה המעשרת : לוטש אבנים ,נוקב מרגליות וכדומה ,אשר באיזה שעות ביום שעוסק במלאכתו יביא די פרנסה ביתו , ושאר הזמן הולך בטל ,ג} איש אשר עיקר מסחרו איזה שבועות בשנה ,זמן השוק ,שנוסע לשם מדי שנה , ומרויח בזה הזמן די ספוקו לכל השנה, ויושב כל השנה באי עבודה ,

ועל זה בא התנא לנו ,שבמלאכה שמים ,שהוא לחיי נפשו בעולם הנצח , אין כאן אף אחת מתשובות האלו למתרשל במלאכתו מלאכת הקודש.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר