מאגר ספרי קודש

י'א אדר המדובר

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות : שמיעה

160 יום

י"א אדר

המדובר

אסור לשמוע דברי רכילות הקשורים באחרים , ועל אחת כמה וכמה כאשר מספרים לשומע כיצד אחרים שונאים אותו , {כשיש מטרה לתועלת בהבאת הדברים לידעית השומע , יתכן שיהיה מותר לשמוע אותם נרחיב על כך בהמשך } אסור לשמוע דיבורים כיצד דיברו אחרים בגנות בני משפחתו או ידידיו של פלוני , בדרך כלל אין בשמיעת דברים אלו כל מטרה מועילה והיא גורמת לשומע לשנוא את האדם שעליו מדובר ,


"הכופר בה {בתורה } אפילו באות אחת , אינו בכלל ישראל ואין לו חלק לעוה"ב"


פירוש הלכה י"א אדר מחזור א'

האדם השלם

ומה יפה בזה מליצת חכמינו ז"ל {תנחומא כי -תשא טז} מה שאמרו על הפסוק {שמות לא יח"} : "ויתן אל משה וגו' שני לחת העדת", - "לחות " כתיב , שהיו שתיהן שוות {והובא בפרוש רש"י} ורצונם לומר : ונראים כלוח אחד ,כי ידוע שלוח אחד מימין היה כתוב בו הענינים שבין אדם למקום ,ולוח השני ,שמתחיל מ-לא תרצח , לא תנאף" עד סוף הלוח ,היה כתוב בו הענינים שבין אדם לחברו , והיינו ,שלא יחשוב האדם על איזה מהן שהוא רק לכתחלה ליפות את האדם ולזה באו שתיהן שוות בצמצום גדול , שאין יתרון לזה ,מזה ,וגם שהיו נראין כלוח אחד ,לרמז שכמו שהאדם ,אימתי הוא איש באנשים ? כשהוא שלום באיבריו : אבל אם יחסר לו בגופו איזה חלק ממנו הוא נמאס בעיני אנשים וגם בעיני עצמו : כן הוא בעניני הנפש - אימתי הוא אדם השלם ? כשחביב לו כל דברי השם : מה שאין כן אם , חס ושלום , הקטן בעיניו איזה דבר מדברי השם ,בין מענינים שבין אדם למקום ובין מהענינים שבין אדם לחברו , אינו בכלל איש.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר