מאגר ספרי קודש

י' אדר איסור השמיעה

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות:שמיעה

159 יום

י' אדר

איסור השמיעה

כמו בהלכות לשון הרע ,כן חייב אדם לעשות כמיטב יכלותו כדי להתעלם ממי שעומד להתחיל , או שכבר התחיל ,לספר רכילות ,אם מישהו מתחיל לספר כיצד גרם פלוני עוול לאלמוני , ומאזינים ,ברצון להמשך דבריו ,הרי זו - לפי החפץ חיים - עבירה על "לא תשא שמע שווא " {שמות כ"ג, א '} כפי שמגונה לספר רכילות , כך גם מגונה לשמוע רכילות,"בכל מצווה ומצווה יש בה חיות לנפש האדם "

פירוש הלכה י' אדר מחזור א'

לעשות את כל דברי התורה


כלל הדברים צריך האדם להיות זהיר לקיים דברי התורה - בין הדברים שבין אדם למקום ובין הדברים שבין אדם למקום ובין הדברים שבין אדם לחברו , כי כולם דברי השם המה , וזהו מה שאמר הכתוב בפרשה האזינו {דברים לב מו -מזס} }: "אשר תצום את בניהם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת , כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ", והיינו ,שלא יחשוב האדם בנפשו על איזה מן המצוות שאינם רק לכתחלה ליפות את האדם ,ולזה אמר : "כי הוא חייכם " שכמו בעניני הגוף יש בכל איבר ואיבר חיות, וכולם נצרכים לו בהכרח ,כן בכל מצווה ומצווה יש בה חיות לנפש האדם וכולם מוכרחים לו ,וזהו מה שאמור בקוהלת {יב יג}: "זסוף דבר הכול נשמע , את האלוהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם ", והיינו שעל -ידי יראת האלוהיםירא ואת מצותיו שמור כי זסה כל האדם ", והיינו שעל -ידי יראת האלוהים מלעבור על שום לא -תעשה ,ולקיים כל מצותיו שצווה בקום ועשה זסהו כל האדם ,והיינו שאז נקרא אדם השלום : מה שאין כן אם יקטן בעיניו ,חס ושלום , איזה מן המצוות, אז הוא חסר בנפשו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר