מאגר ספרי קודש

ז' אדר מסייע לעוברי עברה

בס"ד

ספר חפץ חיים


רכילות :תועלת

156 יום

ז' אדר

מסייע לעוברי עברה

אסור לעורך דין לשתף פעולה עם לקוח הנוהג שלא בצדק , אסור לו לייצג לקוח בתביעה לקבל תשלום שהלקוח עצמו מודה שאינו מגיע לו ,כך גם אסור לעורך דין להציג את אישורים רפואיים שלקוחו סיפר לו שהם מזוייפים גם עורך הדין צריך לשאול בעצת רב כדי שיוכל לנהל את ההליכים באופן שאינו נוגד את דיני התורה ,

בדומה לכך אסור למרפא לסייע למטופל לחיות באורח חיים בלתי מוסרי מטפלים יהודים חייבים לעבוד לאור הכוונת רבנים מוסמכים הבקיאים היטב בתחומי ההלכה הנוגעים בדבר


" ראשית חכמה יראת ה' "

פירוש הלכה ז' באדר מחזור א'

יראה וחכמה

כתיב {בתהילים } {קיא ,א }: "ראשית חכמה יראת ה' ",מזה מוכח , שראשית חכמתו של האיש שרוצה להחכים , יראה תחלת הכול להשיג יראת השם ,ומצאנו כתוב אחר במשלי {ד,ז}: "ראשית חכמה קנה חכמה" - מלשון זה מוכה שתחלת הכול מי שירצה להחכים יראה להתבונן בחכמה {והיינו חכמה התורה } אמנם באמת ניחא ,ששלמה עליו השלום רצה להביננו דעת איך ששניהם הכרחיים ,ואחד בלא חברו אינו שווה כולם {וכמאמר התנא באבות {ג יז}:אם אין יראה אין חכמה אם אין חכמה אין יראה }: דהיינו אם אחד ירצה לעשות כל עמלו ותבונתו איך להשיג יראת השם , ויחשב כנפשו אודות חכמה ,: אראה להשיגה אחר -כך ! הורה לנו שלמה המלך ,עליו השלום ,שלא נכון לעשות כן שלהשיג יראה כפי מה שיראה לאיש הישראלי , צריך לבקשה ככסף וכמו שאמר הכתוב {משלי ב ד"ה} "אם תבקשנה ככסף וגו' אז תבין יראת ה' ", ובקשת הכסף אינו על יום אחד או על שבוע אחד או על חודש אחד , כי אם תמיד דעתו על הכסף, - כן האדם הרוצה להשיג יראת השם ,צריך להתבונן תמיד בגדלתו ובטובותיו העודפות עליו יום יום ,ולהוסיף יראה השם בנפשו , ואם ימתין מלהתבונן בחכמת התורה עד אשר יהיה ירא השם באמת ,ימשך הדבר הרבה וממילא כל אותו העת כאשר יהיה ריק לבו מחכמה ,אין יראתו חשובה לכולם ,כי אם אין חכמה אין יראה ,דאין בור יראת -חטא {אבות ב,ה}.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר